Zarządzanie wiedzą w organizacji

O szkoleniu

Współczesny świat biznesu można opisać jako niepewny, złożony, wieloznaczny i zmienny. W historii rozwoju gospodarczego świata nie miał miejsca jeszcze tak szybki postęp technologiczny. To czego dziś uczy się student politechniki, medycyny czy ekonomii może być już częściowo nieaktualne kiedy będzie kończył studia. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany strategii organizacji. Kluczową rolę będzie tu miało zarządzanie wiedzą w organizacji. Pytanie jakie zadają sobie coraz częściej właściciele i zarządzający firmami to „jak sobie poradzić w nowej erze – erze informacji i przetwarzania danych, erze wiedzy?”

Dzisiejszą rzeczywistość nazywamy erą wiedzy i informacji. Jej szybkie i efektywne wykorzystanie często stanowi warunek przeżycia dla wielu przedsiębiorstw. Zgodnie z tezą Petera Druckera tradycyjne zasoby, jak: praca, ziemia i kapitał stają się mało elastycznymi i ciężkimi do upłynnienia przeszkodami. To co jest rzeczywistą siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa i jednocześnie głównym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia, jest informacja i wiedza. Umiejętne zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji staje się głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uczestnicy poznają główne zasady zarządzania wiedzą i informacją w organizacji.
 • Uczestnicy będą potrafił zbudować skuteczny system zarządzania wiedzą dopasowany do specyfiki ich organizacji.
 • Uczestnicy uświadomią sobie korzyści wynikające dla firmy z istnienia spójnego systemu zarządzania wiedzą.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność wykorzystania narzędzi „twardych” i „miękkich” do dzielenia się wiedzą.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać synergię „wiedzową” i informacyjną jaką daje różnorodność pokoleniowa.
 • Uczestnicy na przykładzie systemów CRM poznają zasady przepływu i agregacji wiedzy oraz korzyści z tego wynikające dla firmy.
 • Uczestnicy będą potrafili skatalogować i spriorytetyzować wiedzę w organizacji oraz określić jej wagę dla osiągania rezultatów przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących w swoich firmach stanowiska kierownicze. Uczestnicy szkolenia będą potrafili zbudować skuteczny system zarządzania wiedzą dopasowany do specyfik ich organizacji, będą potrafili wykorzystywać narzędzia "twarde i miękkie" do dzielenia się wiedzą oraz uświadomią sobie korzyści wynikające dla firmy z istnienia spójnego systemu zarządzania wiedzą.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

I. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

 • Studium przypadku dot. podejścia do zarządzania wiedzą w organizacji 
 • Jak rozumiemy zarządzanie wiedzą w dzisiejszym biznesie?
 • Skąd wzięła się potrzeba zarządzania wiedzą w organizacji? 
 • Wyzwania związane z epoką informacji i wiedzy
 • Dobre i złe praktyki zarządzania wiedzą w organizacji 
 • Ile kosztuje nas brak systemu zarządzania wiedzą?
 • Znaczenie systemu zarządzania wiedzą w budowaniu przewagi konkurencyjnej

II. Jaką wiedzę posiadają współczesne firmy?

 • Rodzaje wiedzy gromadzonych w dzisiejszych przedsiębiorstwach 
 • 4 charakterystyczne cechy wiedzy wg Alvina Toflera
 • Współczesne metody gromadzenia wiedzy i zarządzania nią
 • Rola przywództwa i kultury organizacyjnej oraz technologii we wspieranie systemów zarządzania wiedzą. 
 • Skąd czerpać wiedzę i jak ją filtrować w organizacjach w dzisiejszych czasach?
 • Radzenie sobie ze strumieniem wiedzy z otoczenia  - filtry 
 • Sposoby i kanały transferu wiedzy w organizacji
 • Model organizacji uczącej się opartej na wiedzy

III. Pozyskiwanie wiedzy dla   organizacji

 • „Biały wywiad” – Czym jest i jak działa?
 • Źródła wiedzy wewnątrz organizacji 
 • Źródła wiedzy na zewnątrz organizacji

IV. Źródła wiedzy - wiedza pracowników

 • Analiza posiadanych kompetencji i doświadczenia w organizacji HR-owa matryca kompetencji
 • Pozyskiwanie wiedzy od pracowników – AC/DC, 360 stopni, badania satysfakcji
 • Zarządzanie wiedzą ekspercką w organizacji  - metody i sposoby dzielenia się wiedzą specjalistyczną 
 • Ustrukturyzowane sposoby na pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą
 • Jak zatrzymać wiedzę w organizacji – systemy lojalizacji talentów i ekspertów 
 • Sposoby na katalogowanie wiedzy w firmie

V. Tworzenie i transfer wiedzy w organizacji

 • Forum wymiany doświadczeń
 • Systemy mentoringu i intermentoringu 
 • Koncepcja coachingowego zarządzania 
 • Inwestycje w badania i rozwój produktów i usług
 • Systemy rozwoju kompetencji pracowników na różnych szczeblach 
 • Systemy sugestii pracowniczych – ciągłe udoskonalanie procesów 
 • Grywalizacja jako atrakcyjna forma poszukiwania nowych rozwiązań
 • Metody kreatywnego wykorzystania wiedzy pracowników poprzez techniki twórczego rozwiązywania

DZIEŃ 2

VI. System zarządzania wiedzą w organizacji

 • Cele procesu zarządzania wiedzą
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmie 
 • Zarządzanie zasobami i źródłami wiedzy
 • Systemy IT wspierające przepływ danych, informacji i wiedzy 
 • Korzyści dla pracowników z systemu zarządzania wiedzą
 • Siły wspierające i hamujące w swobodnym dzieleniu się wiedzą w organizacji

VII. System CRM jako przykład narzędzia zarządzania wiedzą o Kliencie

 • Przykłady i definicje systemu zarządzania relacjami z Klientem 
 • CRM jako strategia zarządzania wiedzą w organizacji
 • Przykłady analiz i informacji możliwych do wygenerowania w systemie 
 • Kluczowe korzyści z implementacji systemów CRM
 • Cele wdrożenia systemu CRM w polskich i europejskich przedsiębiorstwach 
 • Umiejscowienie systemu CRM w całościowym systemie zarządzania wiedzą w organizacji

VIII. Zarządzanie wiedzą międzypokoleniową w przedsiębiorstwie 

 • 4 pokolenia na rynku pracy Baby Boomers, X, Y, Z – charakterystyka 
 • Cechy wspólne i różnice poszczególnych pokoleń na rynku pracy
 • Badania dot. wiedzy posiadanej przez każde z pokoleń 
 • Czy i jak dzielą się wiedzą między pokoleniowo?
 • Moderowanie wymiany wiedzy  między pokoleniowej z uwzględnieniem podobieństw i różnic 
 • Forum wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia
 • Debata oxfordzka  - jak zarządzać przepływem wiedzy między pokoleniami?
 • Implementacja systemów wspierających zarządzanie i transfer wiedzy – np. system mentoringu 
 • Sposoby transferowania wiedzy pomiędzy pokoleniami w firmie

IX. Pomysły na tworzenie sprzyjających środowisk do dzielenia się wiedzą w firmie

 • Dni otwarte w poszczególnych działach, wydziałach, oddziałach
 • Budowanie społeczności specjalistów, ekspertów i praktyków w działaniach projektowych 
 • Warsztaty realizowane w celu wymiany doświadczeń
 • Debaty oxfordzkie w sytuacjach spornych
 • Bank dobrych praktyk w poszczególnych obszarach wiedzy specjalistycznej 
 • Grywalizacja skierowana na  usprawnienia i oszczędności
 • Inne dobre praktyki i pomysły zrealizowane w firmach polskich i europejskich

X. Wdrożenie projektu systemu zarządzania wiedzą w organizacji

 • Analiza stanu obecnego pry pomocy siatki celów lub analizy SWOT
 • Diagnoza istniejących problemów dot. zarządzania wiedzą oraz ich przyczyn przy pomocy diagramu rybiej ości 
 • Identyfikacja dźwigni – najważniejszych obszarów wiedzy wymagających uporządkowania
 • Przygotowanie opisu stanu docelowego działającego systemu zarządzania wiedzą 
 • Zaplanowanie harmonogramu działań

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

IRENEUSZ WOLSKI

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Herrmann Brain Dominance Instrument. Posiada duże doświadczenie menedżerskie i trenerskie. Zrealizował ponad 1200 dni szkoleniowych.

Inni mówią o nim: strażnik wartości, optymista, otwarty i kreatywny, szybko nawiązuje relacje.

Jego wielką pasją jest hokej – wraz ze swoją drużyną w 2009 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Amatorów. Wraz z synem odkrywa drugą pasję - Downhill.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
 • Ulica i nr: Nadrzeczna 12
 • Kod pocztowy: 00-705
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9542271591

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
00-705 Warszawa, Polska
Nadrzeczna 12
woj. mazowieckie
Brainstorm jest firmą szkoleniowo-doradczą,którą założyłem w 2000 r. z wielkiej pasji współpracy z ludźmi w kwestii rozwoju ich wiedzy i umiejętności, a przez to rozwoju ich biznesu. Przyjmijmy, że standardowo człowiek pracuje od poniedziałku do p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!