Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-wiedza-w-organizacji-kreowanie-wiedzy-dzielenie-sie-nia-oraz-jej-przekazywanie-57103-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Termin szkolenia
24-25 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****


Cele szkolenia
• poznanie koncepcji organizacji uczącej się, w której zarządza się wiedzą,
• poznanie metod i narzędzi kreowania wiedzy, dzielenia się nią w organizacji oraz jej pogłębienie,
• poznanie zasad instruktażu stanowiskowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
• poznanie metodologii I narzędzi stosowanych w Coachingu menedżerskim oraz struktury rozmowy coachingowej oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
• poznanie zasady mentoringu, zasady jego prowadzenia i narzędzi wspierających zarządzanie i dzielnie się wiedzą oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
• poznanie zasad prowadzenia zebrań w celu dzielenia się wiedzą,
• poznanie zasad sporządzania raportów, notatek służbowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
• poznanie zasad dzielenia się pomysłami i doświadczeniem w zespole.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
• rola wiedzy w organizacji,
• zarządzanie wiedzą w organizacji,
• pozyskiwanie, gromadzenie, dzielenie się wiedzą, wykorzystanie, upowszechnianie i jej zachowanie,
• rola kadry menedżerskiej w zarzadzaniu wiedzą w organizacji,
• bariery w organizacji w zarządzaniu wiedzą,
• formy transferu wiedzy,
• kanały transferu wiedzy,
• zasady uczenia się dorosłych.

Moduł – Pozyskiwanie wiedzy.

2. Kreowania wiedzy i rozwiązań problemów:
• techniki kreatywnego myślenia, narzędzia rozwiązywania problemów.

3. Myślenie systemowe i procesowe:
• narzędzia wspierające systemowe myślenie i procesowe działanie.

Moduł – Dzielenie się wiedzą.

4. Dzielenie się wiedzą - indywidualne:
• instruktaż stanowiskowy - zasady oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
• mentoring - charakterystyka, zastosowanie, korzyści,
• bycie mentorem – na czym polega?
• narzędzia mentora,
• rodzaje mentoringu:
• mentoring tradycyjny,
• internetoring Intermentoring – narzędzie rozwoju pracowników oraz tworzenia synergii.
• praktyczne cwiczenie umiejętności w tym zakresie.

5. Dzielenie się wiedzą – zespołowo:
• narzędzia dzielenia się wiedzą – model dzielenia się dobrymi praktykami.

6. Coachingowy styl zarządzania– aspekty, ich charakterystyka:
• kompetencje menedżera zarządzającego w kulturze coachingowej,
• narzędzia menedżera –Coacha wspierające zarzadzanie wiedzą.

7. Kompetencje Menedżera zarządzającego w coachingowym stylu:
• proces, narzędzia, postawa.

8. Dzielenie się wiedza na zebraniach:
• zasady pozyskiwania i przekazywania wiedzy na zebraniach.

9. Pisemne formy dzielenia się wiedzą:
• zasady sporządzania raportów, notatek służbowego i sprawozdań oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1340 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie