Zarządzanie zespołem hybrydowym

O szkoleniu

Pandemia COVID-19 wymusiła na firmach dostosownie się do nowych warunków pracy - w tym do przejścia na model hybrydowy. Zarządzanie zespołem hybrydowym to kompetencja, która wymaga od managerów szczególnych umiejętności związanych m.in. z motywowaniem pracowników, utrzymaniem efektywności zespołu, rozwiązywaniem trudnych sytuacji czy dbaniem o dobrą komunikację.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdybycie umiejętności projektowania systemów komunikacji zespołu hybrydowego, aby osiągnąć wysoką skuteczność
 • poznanie techniki skutecznego zarządzania zespołami hybrydowymi
 • zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom hybrydowym
 • poznanie narzędzi kontroli wyników zespołu hybrydowego
 • zdobycie umiejętności udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • poznanie narzędzi i techniki motywowania pracowników na odległość
 • posiadanie wiedzy o budowaniu efektywnych relacji w zespołach hybrydowych i sprawnym rozwiązywaniu konfliktów
 • zdybycie umiejętności zarządzania zespołem tak, by osiągał zamierzone cele i robił to bez pomocy
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane dla wszystkich nowoczesnych menadżerów – Zarządu, Dyrektorów Pionów, Działów, Managerów i Project Managerów.

Szkolenie w szczególności polecane dla osób zarządzających lub odpowiedzialnych za zarządzanie pracą odbywająca się z biura i domu jednocześnie, a także pracą z zespołem rozproszonym. 

Program szkolenia

Moduł I 

Rola lidera – organizacja, monitorowanie i kontrola pracy zespołu

 • 4 kategorie wyzwań stojących przed menadżerem zarządzających zespołem hybrydowym
 • Kluczowe czynniki efektywności zespołów hybrydowych
 • Pięć poziomów przywództwa wg Maxwella
 • Piramida Nozbe: tworzenie środowiska pracy sprzyjającego efektywnej pracy: kultura pracy zespołowej oraz kluczowe narzędzia
 • Rytmy zarządcze: komunikacyjne i zadaniowe
 • Specyfika procesu grupowego w zespołach hybrydowych
 • Trening spotkania: Rules meeting
 • Organizacja pracy zespołu hybrydowego: aktywna praca na statusach z wykorzystaniem narzędzi Kanban
 • ABC kontroli pracy zespołu hybrydowego

Moduł II 

Rola lidera we wzmacnianiu motywacji i zaangażowania pracowników

 • Sprawiedliwość w relacjach biznesowych – kluczowe pojęcie w zarządzaniu zespołem hybrydowym
 • Algorytmy i trening rozmów menedżerskich: dawanie bieżącej pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Główne potrzeby pracowników pracujących zdalnie vs stacjonarnie
 • Bank dobrych praktyk, czyli sprawdzone sposoby motywowania i angażowania pracowników
 • Potrzeby motywacyjne poszczególnych grup wiekowych – praca z wynikiem biznesowym
 • Potencjalne źródła demotywacji menadżera – sprawdzone sposoby im zapobiegania
 • Trudne sytuacje w zespole – omówienie 2-3 wybranych sytuacji z praktyki uczestników

Podsumowanie

 • Indywidualny Plan Działań – wybierz 3 rzeczy i wdróż je w swojej organizacji

Więcej informacji: http://www.hillway.pl/zarzadzanie-zespolem-hybrydowym-szkolenie/

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia w godzinach 9:00-16:30.

Prelegenci

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu oraz najlepszych ekspertów posiadających szeroką wiedzę dotyczącą obsługi klienta. Trener prowadzący szkolenie Zarządzanie zespołem hybrydowym nie tylko dzieli się wiedzą i doświadczeniem, ale również wspiera i zachęca uczestników do samodzielnej analizy swojej pracy i wymiany doświadczeniami. Stosuje on w swojej pracy autorskie materiały oraz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu zarządzania zespołem zdalnym, rozproszonym oraz pracującym w trybie hybrydowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na platformie ZOOM z licencją po stronie HILLWAY.

Uczestnik projektu korzysta z własnego sprzętu: : komputer, mikrofon, głośnik, kamera, połączenie internetowe

Rejestracja

Cena 1
843
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje szkoleniowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Hillway Training & Consulting, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e – mailem.
 2. Płatność za szkolenie otwarte następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 10 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie HILLWAY Training & Consulting nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: HILLWAY Training & Consulting
 • Ulica i nr: ul. Grażyny 13/15
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213592814

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

HILLWAY Training & Consulting
02-548 Warszawa, Polska
ul. Grażyny 13/15
woj. mazowieckie
Jesteśmy jedną z wiodących firm na polskim rynku szkoleniowo-doradczym. Od 2011 roku prowadzimy doradztwo i szkolenia miękkie na terenie całej Polski. Wdrażamy programy rozwojowe w takich obszarach jak: - zarządzanie - obsługa klienta - komunik...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!