Zarządzanie zespołem - jak budować potencjał zespołu i realizować strategię budowania silnego zespołu z uwzględnieniem psychologii skutecznego szefa?

O szkoleniu

Szkolenia managerskie online oraz kursy stacjonarne podejmujące elementarne zagadnienia z dziedziny zarządzania kadrami wprowadzają Kursantów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu psychologii zarządzania, budowania silnych i sprawnych zespołów, motywowania pracowników i efektywnego zarządzania potencjałem zespołu. Kurs „Zarządzanie zespołem” to swoisty niezbędnik dla managera, który chce poznać i przyswoić najskuteczniejsze metody i instrumenty zarządzania ludźmi w aktualnych realiach biznesowych i zrozumieć trendy reorganizujące system i styl nowoczesnego przywództwa. Nadrzędnym celem powyższego kursu jest kompleksowe przygotowanie jego Uczestników do roli sprawnych i skutecznych liderów, kształcenie kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku przywódczym oraz wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem” to pigułka wnikliwej wiedzy z zakresu zarządzania, dzięki której liderzy będą mogli stworzyć własną skuteczną strategię budowania silnego, zmotywowanego i zaangażowanego w realizację celów firmowych zespołu.

Stacjonarne i zdalne szkolenia dla kadry menedżerskiej „Zarządzanie zespołem” opracowane przez naszych ekspertów nie tylko wyposażają w rzetelną i sprawdzoną wiedzę, ale i skutecznie uczą, jak z tej wiedzy korzystać w codziennej pracy, odwołując się do wziętych z życia przykładów i prawdziwych, a nie wydumanych doświadczeń. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować wyjątkowe szkolenie z kompetencji menedżerskich, które trenuje umiejętności faktycznie przydatne w realizacji zadań kierowniczych, wolne od zbędnego teoretyzowania i wykładów anachronicznej wiedzy. Kurs „Zarządzanie zespołem” realizujemy jako odrębny projekt szkoleniowy oraz jako jeden z elementów „Akademii Menadżera” – kompleksowego i wielokierunkowego programu rozwoju kompetencji menadżerskich.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasze najnowsze szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem”. Kurs możecie Państwo przejść w siedzibie centrum szkoleniowego Human Skills w Warszawie lub uczyć się z dowolnego miejsca w kraju, wybierając powyższy kurs w wersji online.

Dlaczego warto wziąć udział?

Otwarte szkolenie „Zarządzanie zespołem” pozwoli Ci nabyć kompleksową wiedzę o:

 • technikach i narzędziach oceniania potencjału zespołu;
 • analizie kompetencji członków zespołu;
 • rolach w zespole;
 • regułach tworzenia potencjału kadrowego;
 • zasadach tworzenia strategii budowania silnych zespołów;
 • wartości płynących ze spotkań z zespołem;
 • tym, jak budować efektywne zespoły wg Lencioniego;
 • zarządzaniu zadaniami;
 • kluczowych zasadach budowania relacji z zespołem;
 • zarządzaniu problemami w zespole.

Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Zarządzanie zespołem” koncentruje się na przekazywaniu najważniejszej dla liderów wiedzy z dziedziny zarządzania, bez której nie może objeść się skuteczny szef w żadnej współcześnie działającej organizacji.

Kurs z zarządzania umożliwi Ci wykształcenie niezbędnych praktycznych umiejętności:

 • analizy swojego osobistego potencjału liderskiego w zarządzaniu zespołem;
 • diagnozowania sytuacji i doboru adekwatnych działań/narzędzi zapobiegających pięciu dysfunkcjom pracy zespołowej;
 • rozumienia własnych zachowań i osobistego stylu zachowania;
 • dopasowania osobistego stylu zachowań do różnych osób – praca w oparciu o potencjał i talenty;
 • wpływania na budowanie zaangażowania;
 • ochrony rezultatu poprzez działania wspierające podwładnych w realizacji zadań;
 • budowania celów własnych i celów dla zespołu;
 • rozpoznawania własnego stylu reagowania na sytuacje konfliktowe;
 • tworzenie strategii wygaszania konfliktów;
 • prowadzenia rozmów z pracownikami wspierających postawy/zachowania budujące siłę zespołu.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem” pogłębi Twoje kompetencje związane z:

 • zarządzaniem personelem;
 • tworzeniem potencjału kadrowego;
 • skutecznym przywództwem;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów;
 • współpracą o charakterze zespołowym.

Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich pozwoli Ci poszerzyć katalog opanowanych kompetencji o nowe, najbardziej pożądane u liderów zdolności i kwalifikacje. Szkolenie pozwala uzyskać certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, którzy chcą oddziaływać na zespoły w sposób pozytywny i wzmacniać zaangażowanie ludzi.
 • Liderzy i osoby pracujące w teamach, którzy chcą rozumieć co wpływa na zaangażowanie  pracowników.
 • Menedżerowie, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale chcą uporządkować swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje.
 • Liderzy, którzy pracują projektowo i zarządzają zmiennymi zespołami.
 • Szefowie, którzy od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero go tworzą.
 • Osoby, które w przyszłości chciałby zarządzać zespołami.
 • Osoby, które są otwarte na rozwój osobisty i zawodowy.

Program szkolenia

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – czynności organizacyjne, diagnoza i omówienie celów, którym ma służyć rozpoczynające się szkolenie z kompetencji menedżerskich.

Moduł I. Zarządzanie zespołem – odwaga bycia szefem

 • Autorytet lidera „Po co tutaj jestem?” – czego potrzebuję jako lider, by budować dobre zespoły?
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie? – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Komunikacja liderska – kontraktowanie zasad.
 • Wystąpienie liderskie – jak mówić do zespołu? – zasady budowania dobrego wystąpienia do zespołu.

Moduł II. Zarządzanie zespołem – budowanie zespołu

 • Zespół budowany – zespół zastany – tworzenie potencjału.
 • Zespół – fakty i mity.
 • Struktury zespołu, formy organizacji zespołu, fazy rozwoju zespołu.
 • Mój zespół – analiza zespołu i jego fazy.
 • Działania szefa w poszczególnych fazach zespołu – rekomendacje.
 • Różnorodność komunikacyjna w zespole.
 • Różnorodność kompetencyjna w zespole.
 • Różnorodność ról zespołowych.

Moduł III. Zarządzanie zespołem – pięć dysfunkcji pracy zespołowej

 • Kwestionariusz pracy zespołowej Lencioniego.
 • Efektywny zespół wg Lencioniego.
 • Zaufanie – jak budować zaufanie w zespole? Filmowa analiza.
 • Co buduje zaufanie pracowników do szefa? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak mogę budować zaufanie w swoim zespole? – arkusz działań.
 • Otwartość na konflikt – dlaczego dla zespołu ważny jest merytoryczny spór?
 • Analiza sytuacji konfliktowych – ćwiczenie indywidualne.
 • „Podział” – gra obrazująca sytuacje sporne.
 • Źródła konfliktów – podsumowanie gry.
 • Jak zapobiegać eskalacji konfliktów? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Kwestionariusz style reagowania w konflikcie (Killmana) – analiza indywidualna.
 • Style reagowania w konflikcie profile, taktyki.

Dzień 2

Moduł IV Zarządzanie zespołem – strategia budowania silnego zespołu

 • Zaangażowanie – co wpływa na zaangażowanie zespołu?
 • Kryzys zaangażowania – jak znajomość talentów wpływa na indywidualne zaangażowanie każdego z pracowników? – talenty Gallupa.
 • Zespół oparty na mocnych stronach.
 • Jak budować zaangażowany zespół? – gra zespołowa.
 • Warunki zaangażowania – podsumowanie.
 • Jak sprawdzić, czy Twój zespół jest zaangażowany? – narzędzia pomiarowe.
 • 12 pytań – pomiar zaangażowania.
 • Odpowiedzialność – trzy rodzaje odpowiedzialności.
 • Kultura feedbacku – jak informacja zwrotna wpływa na obszar odpowiedzialności każdego pracownika?

Moduł V. Zarządzanie zespołem – wspólny cel

 • Wspólny cel – zespoły skoncentrowane na wynikach.
 • Cel indywidualny, cel zespołowy – dyskusja.
 • SMARTny cel – jak ustalać cele? – ćwiczenie indywidualne.
 • Mój cel/twój cel – czy znajdziemy porozumienie?
 • Monitorowanie wyników – istota realizacji celów.

Moduł VI. Zarządzanie zespołem – trudne sytuacje

 • Mój zespół – diagnoza trudnych sytuacji zespołowych.
 • Praca z realnymi trudnościami – analiza case study.
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami budujące postawę i zachowania oddziałujące na zespoły.

Zakończenie zajęć. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem” kończy się podsumowaniem kluczowych zagadnień. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnego planu działania. Na zakończenie kursu wszyscy jego Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zarządzanie zespołem” w Human Skills. Szkolenia stanowiące człon Akademii Menadżera mogą zostać dopełnione dodatkowymi analizami, zadaniami itp. w zależności od potrzeb szkoleniowych Uczestników Akademii.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Iwona Firmanty
Trenerka. Coach ICC. Mgr Psycholożka. Mgr Socjolożka.

PROFIL TRENERKI:

 • Właścicielka firmy szkoleniowej Human Skills.
 • Założycielka projektu Sukces Kobiety Biznesu.
 • Trenerka biznesu.
 • Mentorka.
 • Asesorka w metodzie analizy kompetencji Assessment i Development Centre.
 • Magister psycholożka. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Magister socjolożka.
 • Certyfikowana konsultantka Extended DISC.
 • Certyfikowana konsultantka Insights Discovery.
 • Certyfikowana Coach International Community Coaching.
 • Certyfikowana konsultantka badania odporności psychicznej MTQ Plus.
 • Certyfikowana konsultantka badania zintegrowanych stylów zarządzania ILM 72.
 • Certyfikowana facylitatorka metody POINTS OF YOU®.

Założycielka firmy szkoleniowej Human Skills. Jest założycielką i liderką projektu motywacyjno – szkoleniowego Sukces Kobiety Biznesu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu oraz administracji publicznej. Realizuje szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywała w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.

Wywiady z jej udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens”, „Wysokie Obcasy”, i nie tylko. Występuję w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.

Jest autorką artykułów psychologicznych. Współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki o psychologii relacji „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Marta Orzeł
Trenerka biznesu. Coach grupowy. Certyfikowana konsultantka Talentów wg. Instytutu Gallupa. Certyfikowana konsultantka Extended DISC.

PROFIL TRENERKI:

 • Wspiera liderów organizacji podczas tworzenia i wdrażania programów rozwojowych oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, efektywności osobistej, typologii zachowań DISC® i pracy opartej na mocnych stronach wg Gallupa.
 • Od 2005 r prowadzi szkolenia. Doświadczenie w biznesie zdobyła pracując w firmie motoryzacyjnej, doradczej i szkoleniowej.
 • Projektując procesy rozwojowe spotyka się ze stwierdzeniami: „u nas jest inaczej”, „u mnie to nie zadziała”.  Dlatego najpierw analizuje branżę i konkretne sytuacje, a dopiero potem tworzy programy (także wielomodułowe np. 116 szkoleń dla branży budowlanej, trzyletni projekt Akademii Zarządzania).
 • Pracuje z ludźmi na potencjalne i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Wspólna praca z klientem opiera się na szukaniu rozwiązań korzystając z najlepszych praktyk, narzędzi, wiedzy i doświadczeniu trenerki i uczestników.

JEJ KLIENCI DOCENIAJĄ JĄ ZA TO, ŻE MA DLA NICH CZAS, BO:

 • Słyszy ich oczekiwania,
 • Odradza działania zbędne i wskazuje te które przyniosą oczekiwany efekt,
 • Pokazuje inne perspektywy/możliwości,
 • Wspólnie z klientem projektuje proces rozwojowy
 • Pomaga wdrożyć zmiany
 • Działa na potencjalne i mocnych stronach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Angażowanie pracowników;
 • Budowanie autorytetu lidera;
 • Zarządzanie przez cele;
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda;
 • Współpraca w zespołach;
 • Zarządzanie w zmianie;
 • Motywowanie;
Bartłomiej Papisz
Trener Biznesu. Change Management Coach. Six Sigma Black Belt. Lean Coach.

PROFIL TRENERA:

Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu, budując efektywne zespoły ukierunkowane na dostarczaniu wartości dodanej do firmy. Ścieżka kariery w IT ”od HelpDesku, przez inżyniera technicznego do Dyrektora IT”. Reorganizuje IT tak, żeby wspierało ale przede wszystkim kreowało rozwój organizacji. Project Manager, który przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i blisko 120 szkoleń w firmach usługowych i produkcyjnych. Ekspert w dziedzinie Lean Managementu. Six Sigma Black Belt. Pięć lat doświadczenia w firmie produkcyjnej, na stanowisku Dyrektora Produkcji (zespół ponad 300 osób) będąc odpowiedzialnym za proces transformacji.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Zarządzanie zmianą.
 • Sytuacje trudne.
 • Autorytet lidera, managera.
 • Skuteczna i efektywna komunikacja.
 • Jak być skutecznym w działaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem, priorytetami.
 • Zarządzanie projektami.
 • Komunikacja i współpraca w zarządzaniu zespołem.
 • Zarządzanie procesami, Six Sigma Black Belt.
 • Efektywne i skuteczne zespoły.
 • Problem solving.
 • FRIS – styl myślenia, style działania.

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikowany Trener Biznesu.
 • Certyfikowany Trener FRIS.
 • Six Sigma Black Belt.
 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
 • Certyfikat Agile.
 • Certyfikat  Prince2.
 • Change Management Coach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
1 508
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 555 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
1 353
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 395 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!