Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

O szkoleniu

Każde pokolenie dysponuje wyjątkowym zestawem umiejętności, walorów, doświadczeń, ale również musi mierzyć się ze specyficznymi wyzwaniami. Ze względu na zmiany, jakie dokonały się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, trudno oczekiwać, że pracownicy w różnym wieku będą rozumować i spoglądać na rzeczywistość w dokładnie ten sam sposób. Dla menedżera, którego zespół nierzadko łączy trzy, a czasem nawet cztery pokolenia, może to stanowić nie lada wyzwanie.

Menedżerowie dość często postrzegają wielopokoleniowość jako zjawisko negatywne. Tymczasem zespół złożony z osób o odmiennych perspektywach, opiniach i umiejętnościach może stać się dla firmy nieocenioną wartością. Starsi pracownicy wnoszą do niego rozległą wiedzę ekspercką i doświadczenie, podczas gdy ich nowo zatrudnieni młodsi koledzy innowacyjność.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej. 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana.  Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Metoda: wykład i dyskusja, przykłady.
 3. Komunikacja w firmie:
 4. Istota komunikowania : funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne i meta – komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji. Metoda: gry grupowe, interpretacja tekstów, testy samooceny.
 5. Zespoły pracownicze – problem wiekowego zróżnicowania uczestników.
 6. Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy mimo odmienności doświadczeń życiowych. Metoda: ćwiczenia w zakresie team building, wykład, przykłady.
 7. Konflikty i napięcia, stres w pracy
 8. Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami.  Źródła i mechanizmy konfliktów między generacjami starszych i młodszych pracowników, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji. Metoda: ćwiczenia i zadania grupowe, testy psychologiczne, menedżerskie gry negocjacyjne.
 9. Osobowość i motywacja
 10. Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales, Blanchard i inni.. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro – rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe . Potrzeby, normy, nastroje i standardy motywacyjne. Motywacje destrukcyjne i konstruktywne.     Metoda: wykład, dyskusja, testy psychologiczne, ćwiczenia symulujące sytuacje zawodowe.
 11. Negocjacje wewnętrzne – procesy uzgadniania stanowisk i sposobów postepowania w sytuacjach rozbieżności  poglądów w ramach koordynacji wewnątrzfirmowej. Rola publicznych, oficjalnych opinii i rola nieformalnych kontaktów pracowniczych. Style negocjacji, procesy i sposoby szukania porozumienia na różnych szczeblach organizacyjnych.
 12. Forma zajęć: w każdym z bloków tematycznych przewiduje się krótki wykład, ćwiczenia wymagające aktywności i wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz omówienie przypadków mających szczególnie dużą przydatność dydaktyczną. Całość prowadzona jest metodą interaktywną, zachęcającą wszystkich uczestników do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu – rozwiązywania  zadań, wypełniania testów i prezentacji swoich problemów.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI – psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Swing****

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
z zakwaterowaniem w 1-osobowym pokoju
3 050
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę bez zakwaterowania
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Anvix Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Rakowicka 10b/4
 • Kod pocztowy: 31-511
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6760016122

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Anvix Sp. z o.o.
31-511 Kraków, Polska
Rakowicka 10b/4
woj. małopolskie
Działamy dla Państwa już od 1989 toku. W tym okresie nasze wsparcie w procesie doskonalenia kwalifikacji swoich pracowników uzyskało ponad 6 000 firm. Jesteśmy jednym z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni Dzięki wspó...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!