Zarządzanie zespołem projektowym (dla nieinformatyków)

O szkoleniu

Istotą szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, który obejmuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem w powiązaniu z jego otoczeniem, istotne przy zarządzaniu projektami w większych organizacjach. Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z podejściem projektowym, m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, cyklem zarządzania projektem, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta i może pomóc podjąć decyzje co do wyboru podejścia projektowego jako stylu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie lub kierunku rozwoju zawodowego.Integralną częścią szkolenia są warsztaty z wybranych narzędzi stosowanych w różnych podejściach metodyki zarządzania projektami umożliwiające między innymi zrozumienie nastawienia, myślenia i działania projektowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zapoznanie się z podejściami projektowymi
 • Poznanie narzędzi i technik po to by efektywnie zastosować je w praktyce
 • Poznanie filozofii, podejść, technik i narzędzi projektowych
 • Przygotowanie osób do wdrożenia i doskonalenia myślenia projektowego

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta i zmiany w projektach
 • Podniesienie poziomu satysfakcji klientów
 • Wzrost efektywności projektów oraz poszczególnych osób biorących w nich udział
 • Umożliwienie oceny zdolności do wdrożenia i podjęcie decyzji co do ewentualnego wyboru podejścia projektowego
Kto powinien wziąć udział?
 • Do osób, które zarządzają projektami międzydziałowymi i interdyscyplinarnymi
 • Do tych, którzy nie są PM-ami na co dzień, ale chcą nauczyć się zarządzania projektami
 • Dla osób, ktore chcą poprawić komunikację przy wdrażaniu projektów

Program szkolenia

Wprowadzenie do zarządzania projektami. Projekt & Proces

 • Czym jest projekt, a czym jest proces?
 • Prowadzenie projektów metodą kaskadową vs zwinną
 • Różnica pomiędzy portfelem projektów a programem projektów
 • Co dla organizacji oznacza realizowanie projektu?

Definiowanie zakresu projektu i struktura projektu

 • Struktura organizacyjna projektu, niezbędne role w projekcie w metodykach zwinnych vs kaskadowych
 • Powołanie zespołu projektowego. Rodzaje zespołów projektowych
 • Ustalanie i doprecyzowanie celu biznesowego projektu
 • Metody i narzędzia wspomagające ustalanie priorytetów zadań
 • Karta projektu. Bezpieczeństwo czy przymus?
 • Trójkąt ograniczeń projektu

Proces planowania realizacji projektu

 • Plan vs planowanie
 • Diagram sieciowy i diagram czasowy projektu
 • Ścieżka krytyczna w projekcie oraz kamienie milowe w projekcie
 • Typy zasobów do projektu i ich przydział
 • Harmonogram projektu, podział projektu na etapy, fazy, sprinty, zadania
 • Szacowanie ryzyka w projekcie. Narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem
 • Narzędzia IT wspierające proces planowania realizacji projektu

Sposób i organizacja pracy w projekcie

 • Rola kierownika projektu dla:
  • projektu
  • zespołu
  • otoczenia
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w projekcie przez kierownika projektu
 • Strategia komunikacji w zespole projektowym i projekcie
 • Delegowanie zadań
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień w projekcie
 • Ryzyko w projekcie – czym jest?
 • Techniki minimalizowania ryzyka w projekcie

Dostarczanie etapów projektu

 • Narzędzia i techniki wspomagające dostarczanie zakresu projektu do biznesu
 • Model PDCA: Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa
 • Szkolenia, warsztaty jako narzędzia wspierające fazę dostarczania
 • Prototypowanie, testowanie
 • Przeglądy projektu

Proces monitorowania i kontroli postępu realizacji projektu

 • Monitorowanie statusu realizacji projektu
 • Orientacja na cele i korzyści do osiągnięcia w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Wskaźniki efektywności i skuteczności projektu

Zakończenie projektu, czerpanie z doświadczeń

 • Ocena skuteczności realizacji projektu do:
  • zasobów
  • budżetu
  • zakresu
 • Spotkanie podsumowujące projekt z komitetem sterującym
 • Spotkanie podsumowujące z zespołem projektowym. Retrospekcja jako narzędzie czerpania z doświadczeń
 • Rozwiązanie zespołu projektowego

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Sylwia Dąbrowska
Trener-praktyk MENTORI

Jestem trenerem rozwoju biznesu i rozwoju osobistego z ponad 16-letnim doświadczeniem. Szkolę zespoły projektowe oraz sportowe, doskonalę ich kompetencje i wspieram je w skutecznej komunikacji. Skutecznie łączę wiedzę i umiejętności z obszaru sportu i biznesu. Motywuję przedsiębiorców i liderów do budowania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej opartej na autentyczności. Jestem specjalistą w zakresie Inteligencji Emocjonalnej, facylitacji zespołów i team buildingów. Prowadzę długofalowe projekty w zakresie tworzenia i wdrażania standardów pracy efektywnych zespołów i mądrego przywództwa.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!