Zarządzanie zespołem szkolenie

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla menadżerów, prowadzone w trybie stacjonarnym i online. Korzyści ze szkolenia:

 • zbudowanie zestawu postaw dotyczących s,iebie w roli lidera i przełożenie ich na codzienną praktykę zarządzania zespołem,
 • wytworzenie u uczestników poczucia pewności w roli lidera, dzięki wyposażeniu ich w osobisty narzędziownik skutecznej komunikacji,
 • przekazanie uczestnikom praktycznych, naukowo potwierdzonych narzędzi i metod zwiększających ich skuteczność w zarządzaniu zróżnicowanymi sytuacjami komunikacyjnymi.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kierowników zespołów,
 • pracowników działów personalnych, szkoleniowych, administracyjnych zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • menadżerów
 • liderów zespołu


Program szkolenia

 1. STANDARDY PRACY skutecznego menedżera/kierownika:
  • mocne strony pozwalające osiągnąć sukces w kierowaniu,
  • widzenie szerszej perspektywy w pracy kierownika,
  • zarządzanie zespołem oparte na WARTOŚCIACH,
  • lekcja klasyki zarządzania zespołem: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie. 
 2. Pochlebstwa kontra konstruktywne pozytywne wzmocnienia:
  • główne obawy menedżerów w obszarze udzielania pochwał swoim pracownikom.
  • model konstruktywnej pochwały.
  • metoda przekazania pozytywnego wzmocnienia (pozytywna informacja zwrotna w warunkach małej ilości czasu),
  • metoda interaktywna (pozytywna informacja zwrotna jako rozmowa motywująca),
  • tworzenie opisu konkretnych zachowań bazującego na namacalnych przykładach,
  • kestrukcyjna krytyka kontra konstruktywne udzielanie informacji zwrotnych,
  • pytania i strategie budujące u pracownika poczucie odpowiedzialności i chęć wprowadzania zmian,
  • zachęcanie pracownika do generowania rozwiązań.
 3. Stanowczość kontra uległość.
  • strategie szantażu emocjonalnego i praktyczne sposoby radzenia sobie z manipulacją, emocjami i wzbudzaniem poczucia winy przez pracowników,
  • narzędzia asertywności gotowe do zastosowania w trudnych rozmowach z pracownikiem.
 4. Budowanie autorytetu lidera:
  • kluczowe błędy w budowaniu autorytetu,
  • słowa kontra czyny - w jaki sposób dawać przykład członkom zespołu, by chcieli za nami podążać,
  • czy  ludzie podążają za nieskazitelnością i osobami, które nie popełniają błędów?
  • budowanie pewności siebie w roli lidera opartej na dowodach.
 5. Generacje w pracy - czyli  kim zarządzamy i z kim współpracujemy w zespole?
 6. Zarządzanie sytuacyjne - wspólny mianownik zarządzania różnymi pokoleniami pracowników:
  • czym jest zarządzanie sytuacyjne - od diagnozy kompetencji po dopasowanie stylu zarządzania,
  • dostosowanie stylu działania menedżera w realizacji celów do pracownika,
  • poziomy kompetencji pracowników - ilu mam pracowników w poszczególnych fazach rozwojowych,
  •  preferowany styl zarządzania  zespołem- analiza w oparciu o materiał psychometryczny.
 7. Zarządzanie zespołem przez delegowanie:
  • jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania?
  • co zrobić, aby delegowanie było skuteczne? 
  • czego delegować zdecydowanie nie warto?
  • autonomia vs kontrola - ile wolności w delegowaniu?
  • jak wykorzystać delegowanie do ROZWOJU PRACOWNIKA? 
  • jaka jest różnica między delegowaniem zadań, a delegowaniem odpowiedzialności (empowerment)?
 8. Zarządzanie zespołem przez motywowanie i angażowanie pracowników:
  • MOTYWACJA przez duże M czyli jak motywować, żeby zmotywować?
  • zarządzanie przez motywowanie FINANSOWE i POZAFINANSOWE,
  • Bbdowanie motywacji w oparciu o cel działania i tworzenie atrakcyjnej wizji.
  • Poczucie wpływu i inne potrzeby różnych pokoleń pracowników.
  • zarządzanie zespołem przez monitorowanie pracy - INSTANT FEEDBACK.
 9. Podsumowanie szkolenia zarządzanie zespołem.

Czas trwania

2 dni, 09:00 - 16:30

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45 lok. 129

woj. mazowieckie

High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45 lok. 129

woj. mazowieckie

High5 Training Centre

00-870 Warszawa

Wronia 45 lok. 129

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Regulamin zgłaszania uczestnika na szkolenie otwarte

 1. Zgłoszenie na szkolenie realizowane jest w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza online.
 2. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu szkolenia z firmą High5 Group Sp. z. o.o. (zwaną dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i upoważnia firmę High5 Group Sp. z. o.o. do wystawienia po szkoleniu faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 3. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia i rezerwację miejsca na szkoleniu w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy udział w szkoleniu mógłby naruszyć interesy organizatora.
 5. Organizator na 5 dni przed terminem szkolenia osobie zgłaszającej i uczestnikowi wysyła drogą elektroniczną „Zaproszenie na szkolenie”, zawierające wszystkie informacje organizacyjne niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Otrzymanie Zaproszenia jest podstawą do uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji na adres: biuro@high5.pl oraz zgloszenie@eventis.pl jednocześnie.
 7. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej. 
 8. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za jego udział w szkoleniu, chyba, że zachodzą sytuacje wskazane w punkcie 6 i 7.
 9. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa dla uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie) jeśli zostały one poniesione przed otrzymaniem zaproszenia na szkolenie.
 12. Uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia może zrezygnować ze szkolenia, podając konkretny merytoryczny powód wraz z jego uzasadnieniem. Zamawiający nie będzie obciążony w takim przypadku kosztem szkolenia.
 13. Płatność za szkolenie następuje na podstawie wystawionej po szkoleniu faktury VAT.
 14. W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych Zgłaszający powinien poinformować Organizatora w momencie zgłaszania uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszenia.

Przesyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Administratorem danych jest HIGH5 Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 45 lok.129. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi szkoleniowej oraz wynikających z przepisów prawa.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: HIGH5 Training Group
 • Ulica i nr: ul. Wronia 45/129
 • Kod pocztowy: 00-870
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5262464795

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa, Polska ul. Wronia 45/129

Organizator

HIGH5 Training Group
00-870 Warszawa, Polska
ul. Wronia 45/129
woj. mazowieckie
HIGH5 Training Group świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie organizacji szkoleń otwartych, zamkniętych, konsultacji i programów doradczych.Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych programów szkoleniowych z następujący dziedzin:zarządz...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!