Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

O szkoleniu

Na każdym kroku i z każdym kolejnym rokiem wszyscy przekonujemy się, że zmiana jest czymś nieuniknionym; zjawiskiem paradoksalnie względnie stałym i powtarzalnym. Aby działać efektywnie i zachować higienę psychiczną zarówno w pracy jak i poza nią, musimy nauczyć się sobie z nią radzić. Jeżeli natomiast jesteśmy managerami wyzwanie, jakie przed nami staje jest o wiele trudniejsze, spoczywa na nas bowiem odpowiedzialność zarówno za siebie, ale również o osoby, którym przewodzimy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznasz lub uporządkujesz swoją hierarchię wartości
 • Nauczysz się w sytuacji zmiany podejmować decyzje w oparciu o to, co jest dla ciebie najważniejsze
 • Odnajdziesz obszary, które czekają na twoją proaktywność
 • Poznasz dynamikę zmiany w oparciu o model 4 faz
 • Nauczysz się pracować z ludźmi pomagając im przechodzić przez poszczególne fazy zmiany

Korzyści dla organizacji

 • Wysoki poziom poczucia odpowiedzialności za zmianę wśród kadry managerskiej
 •  Wzrost poziomu proaktywności wśród menedżerów
 • Wysokie umiejętności i konkretne narzędzia pracy z ludźmi
 • Zmniejszenie rotacji i wzrost zaangażowania
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania zmianą
 • Dla osób, które chcą zmniejszyć koszty wprowadzania zmian w organizacji

Program szkolenia

Jeśli zaczynać, to zawsze od siebie – zarządzanie sobą w zmianie

 • Doświadczenie zmiany
 • Diagnoza własnych myśli, emocji reakcji w zmianie
 • Rodzaje i specyfika zmiany – garść teorii
 • Schemat „Emocje-działanie” i ryzyka z nim związane
 • Wartości jako fundament sprawnego i odpowiedzialnego przechodzenia przez zmianę
 • Metoda 5 kroków prowadzących do świadomej i odpowiedzialnej reakcji na zmianę
 • Obszary do implementacji

Proaktywność jako fundament skutecznego działania w zmianie

 • S. Coveya 7 nawyków skutecznego działania
 • Czym jest proaktywność
 • Case study
 • Powstawanie emocji
 • Rola nieuświadomionych przekonań w przyjmowaniu proaktywnych/reaktywnych postaw
 • Praca z przekonaniami – elementy RTZ
 • Moje strefy wpływu

Każdy może być liderem – zarządzanie innymi w zmianie na podstawie modelu E. Kubler-Ross

 • 4-fazowy model przechodzenia przez zmianę na podstawie koncepcji E. Kubler-Ross
 • Co się dzieje w człowieku w poszczególnych fazach zmiany w sferze myśli, emocji, zachowań
 • Rola lidera w zmianie
 • Jak przygotować się do ogłoszenia zmiany
 • Jak ogłosić zmianę
 • Jak wyprowadzać ludzi z fazy wyparcia
 • Praca z oporem – technika „Dobry i zły glina”
 • Formy wsparcia lidera
 • Monitoring i ścieżka interwencji
 • Tajniki informacji zwrotnej

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Błażej Olżewski
Trener-praktyk MENTORI

Ogromną, choć niedocenioną wartością w biznesie jest dla mnie stałe podważanie aktualnego stanu, nie po to, aby krytykować go dla samej krytyki, ale aby wciąż podnosić poziom tego, co robimy. Z tą myślą staram się podchodzić do wszelkich działań edukacyjnych, a specjalizuję się w szkoleniach sprzedażowo-obsługowych oraz rozwoju początkujących liderów i trenerów. Moja droga zawodowa wiodła mnie głównie przez instytucje z branży finansowej, gdzie pełniłem funkcje trenerskie i menedżerskie. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz Filozofię, skąd też zapewne moje zainteresowanie tematyką etyki w biznesie. Rolę trenera łączę z wieloma innymi rolami, spośród których najważniejsza to bycie tatą małego Alberta.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!