Zarządzanie zmianą w firmie

O szkoleniu

Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:

– każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
– zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
– to przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).

Zarządzanie zmianą jako proces

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Procesami zarządzania zmianą będą:

Proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji. (Anderson)

Część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.

Etapy
Proces zarządzania zmianą obejmuje:

– ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
– rozważanie ważności i wielkości zmiany
– zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
– określenie ograniczeń krytycznych
– aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Rodzaje zmian

1. Makrosystemowe
systemowe
strukturalne
programowe
2. Mikrosystemowe
innowacje
modyfikacje
usprawnienia

Można dokonać także podziału na zmiany:

– wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
– zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
– radykalne i inkrementalne

Źródła zmian
Okazje do przeprowadzania zmian wg Druckera można podzielić na:

– występujące wewnątrz organizacji, są to:
– nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
– niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
– innowacja wynikająca z potrzeb procesu
– zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
– występujące na zewnątrz organizacji, to:
– zmiany demograficzne (zmiany w populacji)
– zmiany w postrzeganiu np. mody
nowa wiedza

Czynniki, które wpływają na zainicjowanie procesu zmian to:

– właściciele
– klienci
– dostawcy
– odbiorcy
– konkurenci
– gospodarka
– prawo
– polityka

Kto powinien wziąć udział?
 • kadra kierwonicza
 • menadżerowie
 • liderzy
 • kierownicy projektów

Program szkolenia

Dzień 1 9.00 – 16.00

• Wprowadzenie do szkolenia
• Zmiana szansa czy dramat?
• Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
– kształtowanie kultury organizacyjnej
– obszary zarządzania
– funkcje i narzędzia zarządzania
– zarządzanie zespołem
• Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
• Struktura organizacyjna w procesie zmian
• Strategia firmy jako wyznacznik zmian
• Systemy organizacyjne
• Style działania kierownictwa
• Kompetencje pracownicze
• Wartości obowiązujące w firmie

Dzień 2 9.00 – 16.00

• Sukces a zmiany!
• Zarządzanie zmianą
• Przyczyny zmian
• Rodzaje zmian
• Problemy potrzebą i motorem zmian
• Konflikty jako początek zmian
– rodzaje konfliktów
– skuteczne formy rozwiązywania konfliktów
• Reakcje na zmiany
• Opór wobec zmiany
• Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
• Postawa kierownika w zarządzaniu zmianą
• Etapy zmian
• Etapy procesu zarządzania zmianą
• Ewaluacja szkolenia

Czas trwania

2 dni: 09:00-16:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

81-451 Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
woj. pomorskie
Zwiększanie kompetencji pracowników firmy jest jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy naszych klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkole...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!