Szkolenie

Zasady stosowania 50% KUP do przychodów z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań - zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów

O szkoleniu

Przedmiotem przygotowanych dla Państwa warsztatów będzie omówienie – na przykładach z wieloletniej praktyki – zagadnień dotyczących zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Z uwagi na to, iż w działalności branży IT, badawczo-rozwojowej, a także w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) zatrudniani są pracownicy/zleceniobiorcy – twórcy lub artyści, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie umów o pracę lub cywilnoprawnych zawieranych z twórcami/artystami, jak i ich rozliczanie, w szczególności w zakresie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególne zagadnienia dotyczące prawidłowego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w działalności w.w. branż zostaną przedstawione i omówione na przykładach z orzecznictwa sądowego i ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 roku przez Ministra Finansów w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, rozstrzygającej niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty polecamy:

 • podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców, naukowców, programistów, artystów;
 • osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Program szkolenia

 1. Warunki konieczne dla stosowania preferencyjnych 50 % kosztów uzyskania przychodów:
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy;
  • rodzaje działalności twórczej i artystycznej uprawniające do stosowania 50 % KUP;
  • zagadnienia kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej;
  • ograniczenie kwotowe, obowiązki płatników.
 2. Źródła przychodów – stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50 % KUP.
 3. Warunki i wytyczne w zakresie stosowania 50 % KUP zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego.
 4. Stosowanie i rozliczanie 50 % KUP w stosunkach pracowniczych, w tym:
  • pracownik – twórca oraz regulacja szczególna dotycząca pracowników – programistów, pracowników naukowych;
  • ustalanie wysokości honorarium – zasady i problemy prawne;
  • dokumentacja uprawniająca do stosowania 50 % KUP i zasady jej prowadzenia;
 5. 50% koszty uzyskania przychodów w ramach umów cywilnoprawnych, w tym wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów o dzieło/zlecenia.
 6. Rekomendacje w zakresie wdrożenia i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki branży IT, badawczo – rozwojowej, artystycznej, kreatywnej, wydawniczej, audiowizualnej i działalności instytucji kultury.

Czas trwania

09:30-15:30

Prelegenci

Cytat

Joanna Karasińska

 

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Gdzie i kiedy

Online 2 września 2021

Zapisz się

Cena promocyjna
przy zgłoszeniach przesłanych do 20 sierpnia
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
790 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!