Zatrudnianie cudzoziemców i ich pobyt w Polsce oraz specustawa ukraińska

O szkoleniu

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Ponieważ bardzo wielu cudzoziemców, przede wszystkim z byłego bloku wschodniego, wybiera Polskę jako swoje miejsce do życia. Często są to specjaliści z różnych dziedzin, których w Polsce po prostu brakuje. Niedawno weszły w życie zmiany ustawy o cudzoziemcach, które dość znacznie rozszerzyły możliwości zatrudniania cudzoziemców oraz ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która dała Ukraińcom prawa niemal równe obywatelom polskim, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy. Wobec tego Polska stoi przed bezprecedensową szansą na sprowadzenie do Polski i zatrzymanie tutaj dziesiątek tysięcy specjalistów, posiadających jednocześnie unikalną znajomość innych niż polski rynków i języków oraz niejednokrotnie doświadczenie zawodowe, które wielu polskich specjalistów dopiero nabywa, będąc świeżo po studiach.
Kto powinien wziąć udział?

Do kogo szkolenie jest skierowane: do każdego pracodawcy zatrudniającego (bo przepisy uległy zmianie) lub chcącego zatrudnić cudzoziemców w tym Ukraińców w Polsce. Grupa takich firm jest spora, znacząco powinno to zainteresować rynek IT, budowlany, medyczny, produkcję, handel, gastronomię i inne.

Program szkolenia

 1. Informacje podstawowe o zatrudnianiu cudzoziemców i ich pobycie w Polsce.
  • Zróżnicowanie sytuacji w zależności od obywatelstwa:
   • UE,
   • kraje trzecie,
   • niektóre kraje byłego ZSRR,
   • kraje, z którymi Polska ma umowy bilateralne.
 2. Zezwolenia na pobyt:
  • Zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card).
  • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa.
  • Wykonywanie pracy w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do wykonywania pracy w Polsce.
  • Zezwolenie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zezwolenie „studenckie”.
  • Inne przypadki (badania naukowe, stażyści, wolontariusze, członkowie rodzin, ofiary handlu ludźmi).
  • Praca sezonowa.
  • „Inne okoliczności”.
  • Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE.
  • Zezwolenie na pobyt stały.
  • Specustawa ukraińska.
 3. Wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców:
  • Zezwolenie na pracę.
  • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
  • Zezwolenie na pobyt stały.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy.
   • Praca w okresie od złożenia wniosku do otrzymania zezwolenia.
  • Obywatele UE/EOG, niektórzy obywatele UK.
  • Inne okoliczności umożliwiające wykonywanie pracy:
   • Uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych.
   • Ochrona czasowa w RP.
   • Specustawa ukraińska.
 4. Przypadek szczególny – Poland.Business Harbour.
 5. Praca i pobyt w Polsce oraz w Europie uchodźców z Ukrainy w związku z inwazją rosyjską:
  • Specustawa – szczegółowe rozwiązania.
  • Ochrona czasowa na podstawie ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom.
  • Ochrona czasowa w UE – dyrektywa 2001/55/WE.
 6. Praktyczne case studies oraz scenariusze zatrudnienia cudzoziemców.
 7. Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi).

Czas trwania

09:30-14:00

Prelegenci

Piotr Grochowski

Associate, w Kancelarii zajmuje się obszarem prawa nowych technologii/IT, prawem ochrony danych osobowych, prawem gospodarczym oraz prawem imigracyjnym; na co dzień prowadzi i koordynuje dziesiątki postępowań związanych z zatrudnianiem, legalizacją pobytu oraz uzyskiwaniem obywatelstwa dla cudzoziemców z całego świata (w tym w szczególności z Europy Wschodniej, Bałkanów, Ameryki Południowej); autor m.in. artykułów i przewodników dot. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, aktywnie zaangażowany we wsparcie prawne firm i osób relokujących się w ostatnich tygodniach do Polski z Ukrainy; absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ; włada biegle językiem angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!