Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które kierowane jest do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawierania umów międzynarodowych. Praktycy z kancelarii GESSEL podzielą się swoim doświadczeniem związanym z doradzaniem podmiotom zajmującym się handlem międzynarodowym i świadczeniem usług na rynkach zagranicznych. Omówią kwestie związane z prawidłowym zabezpieczeniem interesów polskich przedsiębiorców w relacjach transgranicznych, prawem właściwym, najistotniejszymi aktami prawa międzynarodowego oraz sposobami zapobiegania powstawaniu sporów i ich rozstrzygania. 

Celem szkolenia jest: 

 1. przygotowanie przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną do zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi – pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i unikania sporów;
 2. udzielenie wskazówek dotyczących zawierania umów z kontrahentami z poszczególnych krajów europejskich (specyfika różnych porządków prawnych);
 3. wskazanie na najważniejsze kwestie dotyczące sankcji międzynarodowych;
 4. wskazanie możliwych sposobów rozstrzygania sporów powstających na tle umów międzynarodowych.

Szkolenie zostanie wzbogacone o prelekcje zagranicznych gości (ze świata prawniczego oraz świata biznesu) dotyczące specyfiki kontraktowania z przedsiębiorcami z poszczególnych państw europejskich (w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim, za wyjątkiem wypowiedzi zagranicznych gości, którzy będą wypowiadać się w języku angielskim.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • jak dokonać weryfikacji kontrahenta zagranicznego, jak zadbać o wybór prawa właściwego, jak zawrzeć ważną i skuteczną umowę zabezpieczającą interesy własnej firmy;
 • czym są CISG i INCOTERMS i jak stosować je w praktyce;
 • jakie potencjalne ryzyka są związane z obecnością na rynku międzynarodowym i jakie są możliwości ich minimalizowania.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Prezesów i Właścicieli 
 • Członków zarządów odpowiedzialnych za ekspansję firmy
 • Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
 • Dyrektorów działów sprzedaży
 • Prawników in-house
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

09:15

Czas na logowanie.

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Zawieranie umów z kontrahentem zagranicznym okiem biznesu

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Radca prawny, GESSEL, Funding and senior partner

 • Na co należy zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu na dany rynek? 
 • Jak odnaleźć się w relacjach z zagranicznymi kontrahentami?
 • Co jest najbardziej problematyczne w relacjach z poszczególnymi państwami europejskimi?

10:00

Jak zbudować ramy stosunku umownego z kontrahentem zagranicznym?

Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maja Frontczak, Radca prawny, GESSEL, senior associate

 • Weryfikacja kontrahenta zagranicznego przy rozpoczęciu współpracy
 • Forma i inne kluczowe cechy zawieranej umowy
 • Wybór prawa właściwego
 • Klauzule umowne „must have”

10:45

Gość zagraniczny

Jak to działa w… Wielkiej Brytanii?* 
Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z brytyjskimi kontrahentami

* Wystąpienie w języku angielskim

11:00

Przerwa

11:15

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i reguły INCOTERMS – dlaczego są tak ważne?

dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Barbara Tomczyk, Adwokat, GESSEL, senior associate

 • Zasady stosowania CISG oraz INCOTERMS  oraz ich znaczenie w obrocie międzynarodowym 
 • Skuteczne włączanie CISG / INCOTERMS do stosunku umownego 
 • Podstawowe uregulowania, najważniejsze różnice pomiędzy Konwencją a polskim kodeksem cywilnym

12:30

Gość zagraniczny

Jak to działa w… Niemczech?* 
Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z niemieckimi kontrahentami


*Wystąpienie w języku angielskim

12:45

Przerwa

13:15

Co o systemie sankcji międzynarodowych każdy wiedzieć powinien?

Piotr Paprota, Adwokat., LL.M. (Heidelberg), GESSEL, senior associate

 • Najistotniejsze reżimy sankcyjne
 • Ocena działalności pod kątem zgodności z sankcjami
 • Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym

14:00

Gość zagraniczny

Jak to działa w… Ukrainie w czasach wojny?* 
Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z kontrahentami z Ukrainy wobec trwających działań wojennych

*Wystąpienie w języku angielskim

14:15

Przerwa

14:30

Zapobieganie powstawaniu i sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych

dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Radca prawny, GESSEL, managing associate , Maria Dudzińska, Radca prawny, GESSEL, managing associate

 • Jak zabezpieczyć się w umowie na wypadek ewentualnego sporu?
 • Dlaczego warto korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i czym jest arbitraż międzynarodowy?
 • Przepis na idealną klauzulę arbitrażową

15:00

Gość zagraniczny

Jak to działa we… Francji?* 
Najważniejsze kwestie dotyczące zawierania umów z francuskimi kontrahentami

*Wystąpienie w języku angielskim

15:15

Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci odpowiedzią na Państwa pytania, będzie możliwość omówinia własnych case study.

15:45

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Radca prawny, GESSEL, Funding and senior partner

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. W latach 2015-2021 pełniła funkcję Członka Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC, reprezentującego Polskę.
Do tej pory wzięła udział w ponad 150 postępowaniach arbitrażowych, krajowych oraz międzynarodowych (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, SCC, VIAC, SCAI, UNCITRAL, FCC, IAA, SA Lewiatan, SA KIG, KDPW, SIDiR) z zakresu fuzji i przejęć, kontraktów handlowych, prawa budowlanego (m.in. wg regulacji FIDIC), włączając projekty infrastrukturalne oraz energetyczne.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Członek zespołu roboczego opracowującego zmiany do regulaminu arbitrażowego ICDR/AAA (ICDR Rules Revision Task Force) oraz członek SCC Arbitrators’ Council.
Od wielu lat rekomendowana przez ranking Chambers Global na liście „Most in Demand Arbitrators”, w 2021 roku, jako jedyny prawnik z regionu CEE znalazła się na liście najbardziej docenianych arbitrów w Europie rankingu Chambers „Most in Demand Arbitrators Europe”.
Beata Gessel jest również wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, prawa handlowego, transakcji fuzji i przejęć oraz autorskie zajęcia Legal English - Towards Legal Erudition.

 

dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Radca prawny, GESSEL, managing associate

Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym handlu międzynarodowego oraz transakcji M&A.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, International Arbitration Association, Swiss Arbitration Centre, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym Lewiatan), a także w postępowaniach dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych. Występuje w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych. Należy do zespołu GESSEL for Climate, który opracował pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne.
Członkini Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego.
W ramach projektów pro bono współpracuje z Fundacją „Po Drugie” oraz prowadzi lekcje prawa dla uczniów warszawskich liceów. Wykłada w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Występuje w roli arbitra w konkursach typu moot court.

 

Maria Dudzińska

Radca prawny, GESSEL, managing associate

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań spornych obejmującym zarówno sprawy przed sądami i organami administracji publicznej jak i rozwiązywane alternatywnymi metodami, w tym w mediacji i arbitrażu (m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym Lewiatan czy w arbitrażu ad hoc).
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych, doradza Klientom w sporach dotyczących m.in. projektów informatycznych i z zakresu nowych technologii, projektów infrastrukturalnych, transakcji M&A czy w sporach korporacyjnych. Jej doświadczenie obejmuje także sprawy dotyczące praw własności intelektualnej oraz o ochronę naruszenie dóbr osobistych, w tym poprzez publikacje w prasie. Reprezentowała Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Od 2012 koordynowała prace związane z organizacją Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan.
Jest autorką publikacji z zakresu prawa procesowego i arbitrażu oraz prelegentką na konferencjach poświęconych zagadnieniom rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców a także dla aplikantów radcowskich i studentów.
Współpracuje pro bono z Fundacją „Rodzić po Ludzku” dbającą o podniesienie standardów opieki okołoporodowej w Polsce oraz z Fundacją „Po Drugie” zajmującą się młodzieżą w kryzysie bezdomności.

 

Maja Frontczak

Radca prawny, GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Swiss Arbitration Centre, czy Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie). Jej praktyka obejmuje w szczególności spory o charakterze gospodarczym oraz postępowania dotyczące transakcji M&A.
Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w których reprezentowała klientów przed polskimi oraz zagranicznymi sądami i instytucjami (takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Z sukcesem prowadziła postępowania sądowe z udziałem instytucji finansowych, w tym podmiotów bankowych, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Występuje także w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.
W czasie aplikacji jej drużyna zajęła I miejsce w VII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – największego w Polsce konkursu typu moot court, w którym ponadto otrzymała nagrodę indywidualną dla Najlepszego Mówcy. Aktualnie od kilku lat bierze udział w organizacji konkursu, a także uczestniczy w charakterze arbitra w krajowych i międzynarodowych konkursach dla studentów i aplikantów.
Jest liderem zespołu GESSEL for Climate, który podejmuje działania nakierowane na wprowadzenie postulatów ruchów klimatycznych do przestrzeni prawnej. Jest głównym pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych, w których Kancelaria GESSEL reprezentuje Fundację ClientEarth występującą w imieniu pięciu obywateli Polski pozywających Skarb Państwa za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego oraz wynikających z tego tytułu naruszeń ich praw.

 

Barbara Tomczyk

Adwokat, GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych, w szczególności sporach z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących transakcji M&A i międzynarodowej sprzedaży towarów oraz w sporach budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym Lewiatan. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.

 

Piotr Paprota

Adwokat., LL.M. (Heidelberg), GESSEL, senior associate

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jego praktyka obejmuje spory gospodarcze w kontekście zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (posiada doświadczenie w sporach prowadzonych m.in. według reguł Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC, Vienna International Arbitral Centre, International Centre for Settlement of Investment Disputes oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,). Wielokrotnie występował w roli asystenta zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych.
Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicząc w organizowanych dla studentów prawa międzynarodowych konkursach arbitrażowych i mediacyjnych w roli arbitra i sędziego konkursowego.
Zanim dołączył do GESSEL doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych wiedeńskich kancelarii w zakresie arbitrażu oraz w wiodących kancelariach w Warszawie i Krakowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 19 stycznia
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!