Zbiór zadań z kulturometrii - czyli jak skwantyfikować wybrane efekty działalności kulturalnej na użytek wniosków dotacyjnych

O szkoleniu

Program jest pomyślany jako ściągawka z metod kwantyfikacji kluczowych aspektów działalności podmiotów działających w obszarze kultury, a które zamierzają skorzystać z dotacji w nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich, a w szczególności z programu krajowego tj. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.
Bowiem niezależnie od zmian regulaminowych związanych ze zmianą priorytetów w nadchodzących konkursach dotacyjnych, wymagane będą takie przetworzone informacje jak prognoza przychodów/ generowanych dochodów, określenie poziomu rentowności/opłacalności w wymiarze finansowym i ekonomicznym, wyznaczenie wartości finansowej i ekonomicznej projektu i ich powiązań z oddziaływaniem na otoczenie. Wyrażenie takich zależności w pieniądzu wiąże się z zastosowaniem podejść rekomendowanych w poradnikach przez Komisję Europejską.
Poprawne zastosowanie metodyki wymaga również rozumienia koncepcji mających swe korzenie w teorii finansów i teorii dobrobytu.
Proponowany kurs przy wykorzystaniu sześciu przykładowych zadań, rozwiązywanych przez prowadzącego, przedstawia praktyczne sposoby uzyskiwania wyników niezbędnych w trakcie przygotowywania studiów wykonalności.
Każde zadanie jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem do koncepcji, kryjących się za metodyką rozwiązania.
Każdy moduł zadaniowy trwa godzinę. Uczestnik śledzi prowadzącego, pracując na swoim arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym dane wyjściowe i instrukcje postępowania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, politykami regionalnymi przewidzianymi do wsparcia środkami z tzw. funduszy strukturalnych UE,
 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się rozdziałem funduszy europejskich,
 • pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za korzystanie z funduszy UE,
 • pracownicy samorządowych instytucji kultury kandydujących do udziału w inicjatywach prowadzących do realizacji projektów finansowanych z programów INTERREG lub FEnIKS,
 • autorzy koncepcji projektów z obszarów kultury, turystyki i ochrony dziedzictwa, kwalifikujących się do wsparcia z funduszy europejskich.

Program szkolenia

Lista zagadnień merytorycznych, które są przedmiotem zajęć:

 1. Prognoza popytu – perspektywa mikro/makro – w tym wyznaczenie funkcji popytu dla przykładowej instytucji kultury przy zastosowaniu WTP
 2. Analiza wrażliwości zmian w podaży usług (zastosowanie programowania liniowego - SIMPLEX; uwzględnienie występującej dyskryminacji cenowej)
 3. Rachunek opłacalności działania – w rozumieniu finansowym i ekonomicznym (próg rentowności; choroba kosztowa wg Baumola)
 4. Pojęcie ogólnej wartości ekonomicznej w odniesieniu do dóbr nie podlegających wymianie rynkowej – szacowanie takiej wartości dla wybranego dobra np. krajobrazu
 5. Zastosowanie oszacowanej wartości ekonomicznej do przeprowadzenia modelowej analizy kosztów i korzyści społecznych – scenariusz kontrfaktyczny projektu
 6. Dyskontowanie wartości zaktualizowanej projektu (NPV) - dobór właściwej stopy dyskontowej na podstawie wyznaczonej stopy WACC

Wybór zagadnień może ulegać zmianie na życzenie uczestników.

Czas trwania

9:00-15:30

Prelegenci

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!