ZMIANY W CIT: ulga na złe długi, WHT, zmiany w CIT od 2021

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie online na temat podatków. Szkolenie ma na celu przegląd najistotniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych wydanych w roku 2020 i 2021, a przede wszystkim zmiany w podatku CIT, które weszły w życie w 2021.
Kto powinien wziąć udział?
 • doradców podatkowych
 • księgowych
 • właścicieli firm
 • osób zajmujących się w firmie rozliczaniem podatków lub przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej
 • wszystkich zainteresowanych zmianami w podatku CIT

Program szkolenia

Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:

 • rodzaje transakcji objęte korektą,
 • obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
 • korekta dochodu lub straty podatkowej,
 • korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
 • jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
 • warunki zastosowania nowych przepisów,
 • kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
 • transakcje między podmiotami powiązanymi,
 • przepisy przejściowe
 • zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19

Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 

 • weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
 • skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
 • uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia)
 • przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
 • płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)
 • przepisy przejściowe, 
 • projekt zmian – ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT
 • nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:

 • nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
 • utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
 • płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
 • płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
 • kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
 • przepisy przejściowe.

Podatek u źródła – nowe zasady obowiązujące od 1.1.2019 r,

 • procedura należytej staranności,
 • płatności za usługi niematerialne do podmiotów zagranicznych
 • zabezpieczenie transakcji z lat 2019/2020
 • nowe zasady rozliczania płatności transgranicznych po 1.1.2021 r.
 • podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych.

Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2019 r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji indywidualnych:

 • zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,
 • mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
 • możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
 • obniżka stawki CIT – 9 %,
 • nowe limity związane z użytkowaniem samochodów osobowych – czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu, omówienie Objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 2020 roku,
 • fhipotetyczne koszty odsetkowe – w tym planowane zmiany od 1.1.2021
 • ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT,
 • pozostałe zmiany.

Zmiany w podatku dochodowym od 2021 roku w świetle zapowiedzi Ministerstwa Finansów

 • zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej i zbliżenie ich do zasad bilansowych
 • nałożenie na wybranych podatników CIT obowiązku przygotowania i publikacji polityki podatkowej, jak również publikacji zmian w zakresie cen transferowych
 • modyfikacja zasad kalkulacji limitu odsetek i kosztów finansowania dłużnego podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
 • opodatkowanie ryczałtem czyli estoński CIT
 • zmiany dotyczące Spółek komandytowych
 • fundusz inwestycyjny

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener KDK Info.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • 30-dniowa opieka trenera
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KDK Info Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Al. Jerozolimskie 133/12
 • Kod pocztowy: 02-304
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9521870033

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

KDK Info Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Polska
Al. Jerozolimskie 133/12
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!