Zmiany w sprawozdawczości w odpadach za rok 2021 w sektorze komunalnym. Sprawozdawczość gminna / BDO/ odpady komunalne / sprawozdania odpadowe

O szkoleniu

Uprzejmie informujemy o II edycji spotkania z praktykiem, który od ponad 20 lat pracuje w sektorze gospodarki odpadami, ma bogate doświadczenie m.in. w sporządzaniu sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin i firm z sektora.

Omówimy krok po kroku zmiany wprowadzone w system sprawozdawczym i przeanalizujemy na przykładach wszystkie kluczowe kwestie istotne dla gmin w obecnej sytuacji prawnej.
Wskazane terminy spotkania dają czas na spokojne przygotowanie i weryfikację danych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy:

 • Analiza poszczególnych tabel sprawozdania komunalnego za 2021 r. podmiotów odbierających, zbierających odpady.

 • Sprawozdania gmin na co szczególnie zwrócić uwagę wypełniając sprawozdanie gminne?

 • Zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach ważne dla gminnych systemów odpadowych Rozp. MKiŚ w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U.2021 r. poz. 1530) i jego stosowanie w praktyce

 • Sprawozdawczość dotycząca odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2021r. - zakres stosowania

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do:

 • przedstawicieli gmin, odp. za sprawozdania z gospodarki odpadami komunalnymi
 • organów nadzoru sprawozdawczości - przedstawiciele Urzędów marszałkowskich, WIOS
 • firm sektora gospodarki komunalnej których wkład w sprawozdania jest kluczowy

Program szkolenia


09:30 Rejestracja,  poranna kawa

10:00  Rozpoczęcie szkolenia

Podstawy prawne sprawozdawczości w tym między innymi omówienie:

  1. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych z dnia 3 sierpnia 2021 r.
  2. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384.
  3. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach – kluczowe dla gminnych systemów odpadowych

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Bioodpady
 • Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Sprawozdawczość komunalna za 2021 r. - informacje wprowadzające

 • Sprawozdania zerowe
 • Sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne z nieruchomości
 • Sprawozdanie PSZOK
 • Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady
 • Sprawozdania związków międzygminnych

Analiza poszczególnych tabel sprawozdania komunalnego za 2021 r. podmiotów odbierających, zbierających odpady oraz sprawozdania gmin

 • Na co zwrócić uwagę?
 • Jak dokumentować dane źródłowe?
 • Jak weryfikować sprawozdania podmiotu odbierającego odpady?, sprawozdania PSZOK, sprawozdania podmiotu zbierającego odpady
 • Weryfikacja sprawozdań w BDO
 • Sporządzanie korekty sprawozdań w BDO

Rozp. MKiŚ w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  (Dz.U.2021 r. poz. 1530)

 • Jak wyliczyć poziom za 2021 r. w nowy sposób.
  • Obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
  • Obliczanie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  • Obliczanie poziomów recyklingu dla kompostowania przydomowego.
 • Jakie działania i jakie kody można zaliczyć do poziomów recyklingu?
 • Relacja rozporządzenia do Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/1004, metod obliczeniowych z załączników nr II i III
 • Poziom recyklingu bioodpadów
 • Kompostowniki przydomowe- działania gmin niezbędne do ujęcia mas z kompostowników w poziomie recyklingu.

Poziom składowania za rok 2020 i 2021 - jak obliczyć?

Sprawozdawczość dot. odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2021 r. 

11:45/12:00 Przerwa kawowa


14:00/14:30 Przerwa obiadowa
 

15:00  Zakończenie – dyskusja podsumowująca

Czas trwania

6 h

Prelegenci

Praktyk, który od ponad 20 lat pracuje w sektorze  gospodarki odpadami, ma bogate doświadczenie m.in. w sporządzaniu sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin i firm z sektora. Z nami współpracuje od kilku lat i niezmiennie ceniony jest za praktyczną wiedzę i dzielenie się nią z Państwem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Click meeting, wymagana aktualna przeglądarka edge lub google chrome.

Rejestracja

Cena dla gmin
1 uczestnik
690
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 14.49% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
01-817 Warszawa
Kasprowicza 31 lok 3
woj. mazowieckie
Hallmark Events ma status niepublicznej placówki oświatowej wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1047 K. Jesteśmy niezależnym organizatorem autorskich wydarzeń: konferencji, sem...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
01-817 Warszawa Kasprowicza 31 lok 3
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!