Znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - nowe przepisy obowiązujące od 2020 i 2021

O szkoleniu

Charakterystyka szkolenia:

 • szkolenie powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji książkowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej (około 160 stron),
 • dostęp do "Strefy Klienta", z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów,
 • certyfikat,
 • dostęp do specjalnej infolinii dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska.
Kto powinien wziąć udział?
 • producenci wyrobów budowlanych,
 • upoważnieni przedstawiciele wyrobów budowlanych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • importerzy wyrobów budowlanych,
 • dystrybutorzy
 • konstruktorzy

Program szkolenia

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii europejskiej.

 1. Kraje objęte zakresem dyrektyw.
 2. Koncepcja nowego i globalnego podejścia.
 3. Wprowadzenie do obrotu i do użytku.
 4. Dyrektywy w Polsce.
 5. Algorytm ogólny wdrożenia CE na wyroby objęte zakresem dyrektyw.

II. Informacje o normalizacji.

 1. Typy norm.
 2. Normy zharmonizowane.
 3. Charakter prawny norm.

III. Ustawa o systemie oceny zgodności.

 1. Cel ustawy.
 2. Zasady nadzoru rynku.
 3. Uproszczony schemat procedur oceny zgodności.

IV. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 1. Cel zmian.
 2. Wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego.
 3. Definicje.
 4. Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych.
 5. Deklaracja właściwości użytkowych.
 6. Znakowanie CE wyrobów budowlanych.
 7. Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.
 8. Europejskie dokumenty oceny.
 9. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
 10. Jednostki d.s. oceny technicznej wg grup wyrobów.
 11. Wymagania dotyczące jednostek d.s. oceny technicznej.
 12. Przepisy w okresie przejściowym.

V. Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania znakiem budowlanym ,,B” (Dz.U.04.198.2041, Dz.U.16.1966, Dz.U.18.1233, Dz.U.19.1176).

 1. Pojęcia wprowadzone rozporządzeniem.
 2. Systemy oceny zgodności.
 3. Krajowa deklaracja włąściwości użytkowych, certyfikat zgodności i certyfikat zakładowej kontroli produkcji.
 4. Informacje niezbędne dla umieszczenia znaku ,,B” na wyrobie budowlanym.
 5. Wzór krajowego certyfikatu zgodności.
 6. Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 
 7. Reakcje na ogień.

VI. Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. 15.1165, Dz.U.16.1966, Dz.U.18.1233, Dz.U.19.1176).

 1. Wyroby budowlane na rynku krajowym.
 2. Pojęcia podstawowe.
 3. Krajowa ocena techniczna.
 4. Kontrole wyrobów budowlanych.
 5. Przepisy przejściowe i końcowe.

VII. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 720
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Certyfikacji CECE-Polska
 • Ulica i nr: Komornicka 56
 • Kod pocztowy: 60-101
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7780103132

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Centrum Certyfikacji CECE-Polska
60-101 Poznań, Polska
Komornicka 56
woj. wielkopolskie
Centrum Certyfikacji CECE-Polska zajmuje się kompleksowo oznaczeniem CE oferując przy tym usługi z zakresu: • Szkolenia: - „Oznaczenie CE lub B dla WYROBÓW BUDOWLANYCH” - „CE dla maszyn i urządzeń - dyrektywy: maszynowa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!