Znakowanie ogólne żywności (w tym znakowanie kraju pochodzenia) z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

O szkoleniu

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania  z zakresu ogólnego znakowania wynikającego z przepisów rozporządzenia  (UE) Nr 1169/2011 , rozporządzenia 2018/775 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.

Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.

Zapisy przykładowych etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

Program szkolenia

I. Znakowanie środków spożywczych:
prace w Unii nowe propozycje zmian rozporządzenia 1169/2011,
znakowanie krajem pochodzenia,
ogólne znakowanie zywności wynikające z przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych:

 • znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia produktu i składnika podstawowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 i rozporządzenia 2018/775
 • wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne krajowe w odniesieniu do znakowania pochodzenia
 • znakowanie informacją Produkt Polski
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • obecne prace w Komisji związane z rozporządzeniem 1169/2011(pochodzenie, data ważności, znakowanie alkoholi)

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowanie produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych   – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowanie produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • zasady umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników?
 • oznakowanie aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

Czas trwania

10.00-15.15

Prelegenci

mgr inż. Bożena Pławska – od 1998r. pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Jakości Żywności i Normalizacji w Departamencie Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, obecnie na stanowisku głównego specjalisty, bierze udział w opracowywaniu przepisów krajowych i unijnych w zakresie znakowania środków spożywczych , uczestniczy w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia (UE) nr1169/2011. Prowadzi szkolenia z zakresu ogólnego znakowania środków spożywczych  od 2005 roku.

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek – kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem  substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych, znakowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych  dotyczących żywności.. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
 • Ulica i nr: Grzybowska 77
 • Kod pocztowy: 00-844
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1131784681

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa, Polska
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!