ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów

O warsztatach

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie tematyki związanej z obowiązkami spedytora w operacjach celnych, w tym obowiązki wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zależności między nimi, rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji zadań. Kluczowe znaczenie mają także kwestie dot. kompletności i poprawności dokumentów wykorzystywanych w trakcie odprawy celnej oraz właściwe doradztwo na rzecz klienta.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą umiejętności samodzielnego doradzania klientom na temat wyboru optymalnej dla nich procedury celnej,
 • nabędą wiedzę odnośnie do obowiązków uczestników łańcucha dostaw w operacjach celnych,
 • nabędą umiejętności prawidłowej kontroli kompletności i poprawności dokumentów niezbędnych do odprawy celnej,
 • zdobędą wiedzę dotyczącą sankcji związanych z naruszaniem regulacji dot. obrotu towarowego z zagranicą, w tym stosowanie środków zaradczych w celu minimalizacji ryzyka w tym zakresie.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką dot. współpracy z przedstawicielami celnymi (agencjami celnymi),
 • pracowników firm spedycyjnych zajmujących się łańcuchem dostaw towarów między Unią Europejską a krajami trzecimi (import, eksport, tranzyt towarów),
 • osoby, które chcą pracować w firmach spedycyjnych, zajmujących się organizacją międzynarodowego łańcucha dostaw towarów,
 • osoby, które nadzorują, kontrolują pracę firm spedycyjnych lub zajmują się doradztwem gospodarczym w tym zakresie.

Program warsztatu

Wprowadzenie – omówienie aktów prawnych regulujących obrót towarowy z zagranicą (regulacje ogólnoświatowe, UE i krajowe)

 • Prawo międzynarodowe
 • Unijny Kodeks Celny
 • Rozporządzenie Wykonawcze i Delegowane do UKC
 • Przepisy krajowe
 • Struktura organizacyjna organów celnych w Polsce

Obowiązki uczestników obrotu towarowego z zagranicą (bezpieczny łańcuch dostaw), w tym obszary ryzyka towarzyszące operacjom celnym

 • Eksporterzy
 • Importerzy
 • Przedstawiciel celny
 • Magazynujący towary
 • Przewoźnicy
 • Spedytorzy i inni operatorzy wersja rozszerzona
 • Ćwiczenia

Procedury celne (omówienie, przebieg odprawy, dokumentacja, weryfikacja dokumentów)

 • Tranzyt towarów (karnet TIR, T1, T2..)
 • Odprawa czasowa (ATA oraz pozostałe formy)
 • Uszlachetnianie czynne
 • Uszlachetnianie bierne
 • Składy celne i wolne obszary celne
 • Czasowe składowanie towarów
 • Wywóz
 • Dopuszczenie do obrotu
 • Ćwiczenia

Czynności przed organami celnymi

 • Przedstawianie towarów i zgłaszanie do procedur celnych
 • Zgłaszanie towarów do procedur celnych
 • Weryfikacja zgłoszeń (przez organ celny)
 • Korekta i unieważnianie zgłoszeń
 • Kontrola organów celnych
 • Ćwiczenia

Dokumenty towarzyszące odprawie celnej

 • Dot. deklarowania wartości celnej
 • Dot. Klasyfikacji towarowej
 • Dot. pochodzenia towaru
 • Dot. transportu towarów w tym status celny
 • Dot. ograniczeń pozaekonomicznych
 • Inne specyficzne dla danego rodzaju towaru
 • Ćwiczenia

Ułatwienia celne

 • AEO
 • Wpis do rejestru
 • Inne ułatwienia zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym
 • Ćwiczenia

Sankcje powiązane z nieprzestrzeganiem regulacji prawnych dot. obrotu towarowego z zagranicą

 • Karne – omówienie, ćwiczenia
 • Administracyjne - omówienie, ćwiczenia

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5.07% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.07% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.07% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.07% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!