BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO

O warsztatach

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli i weryfikacji spełniania wymagań podmiotów w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami i  produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta.

Przedsiębiorcy są obowiązani do właściwego wpisu w rejestr BDO oraz realizacji szeregu obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości poprzez bazę. Dotyczy to zarówno wywarzanych odpadów, jak i wprowadzanych na rynek produktów oraz opakowań. Nowe obowiązki przepisów SUP wprowadzają dodatkowo zakazy wprowadzania na rynek wybranych produktów, konieczność oznakowania oraz pobierania i wnoszenia nowych opłat z tytułu korzystania lub/i wprowadzania na rynek produktów jednorazowego użycia. 

Od 24 maja 2024 r. rejestr został rozszerzony nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie produktów jednorazowego użyci, co jest efektem wejścia w życie ustawy SUP do polskich przepisów. 

Brak terminowej rejestracji w bazie BDO może skutkować bardzo wysokimi karami: od 1 tys. do 1 mln zł. 

Baza weryfikuje podmioty zobowiązane do opłaty produktowej, recyklingowej oraz nowych opłat wynikających z ustawy SUP. BDO to narzędzie kontrolne, wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ do weryfikowania zobowiązań przedsiębiorców. Rejestr BDO musi być spójny z rodzajem prowadzonej działalności. Właściwe spełnianie obowiązków środowiskowych jest konieczne dla otwarcia i realizacji współpracy handlowej.

Cele szkolenia:

 • przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - w trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO
 • warsztaty dotyczą składania właściwych wpisów oraz wniosków aktualizacyjnych w rejestr, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, opakowaniowej oraz określonych ustawą produktów
 • możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych produkcyjnych i usługowych
 • pracownicy podmiotów wprowadzających na rynek towary i towary w opakowaniach, produkty objęte przepisami SUP
 • pracownicy sklepów, jednostek handlowych
 • branża HORECA, restauracje, bary, sprzedający żywność na wynos
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • pracownicy biur księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Program warsztatu

DZIEŃ I

Wprowadzenie w rejestr BDO:

 • Podmioty zobowiązane do wpisu w rejestr BDO – zakresy wpisu dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności
 • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania zakresów działalności, obsługa systemu
 • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
 • Wyszukiwarka rejestru BDO – weryfikacja danych podmiotów zarejestrowanych

Gospodarka odpadami:

 • Podstawy prawne – najważniejsze przepisy i rozporządzenia
 • Definicje i podstawowe pojęcia związane z gospodarką odpadami
 • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca i pośrednik odpadów, podmioty gospodarujące odpadami
 • Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Transport odpadów – oznakowanie pojazdów
 • Magazynowanie odpadów – praktyka
 • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 • Przenoszenie odpowiedzialności wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Zbieranie zużytych artykułów konsumpcyjnych – nieprofesjonalny zbierający
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 • Podsumowanie najnowszych zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami

BDO – ćwiczenia:

 • Karty przekazania odpadów – sporządzanie i korygowanie KPO
 • Karty ewidencji odpadów – tworzenie nowych kart, wpisywanie informacji o gospodarowaniu odpadami
 • Stany magazynowe w KEO
 • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty za rok 2022 dla wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Błędy i ich „naprawa” w bazie BDO (studium przypadków)
 • Najnowsze zmiany w funkcjonalności

Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

Wprowadzanie towarów w opakowaniach - Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach:

 • Podstawy prawne – najważniejsze przepisy i rozporządzenia
 • Definicje i podstawowe pojęcia związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek
 • Opakowania – monomateriałowe, wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – obowiązek recyklingu i kampanie edukacyjne
 • Sposoby realizacji obowiązków ustawowych – rozliczanie samodzielne, dokumenty DPR, Organizacje Odzysku Opakowań i Organizacje Samorządu Gospodarczego
 • Ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu
 • Opłata produktowa – kiedy należna, sposób naliczania
 • Sprawozdawczość – sposób wypełniania sprawozdań, źródła kalkulatorów do obliczeń i niezbędnych informacji
 • Lekkie torby na zakupy - Opłata recyklingowa i jej realizacja
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 • Informacja o najnowszych zmianach wprowadzonych przepisami SUP

Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP):

 • Wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie, harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • Omówienie najważniejszych definicji wprowadzonych nowymi przepisami
 • Zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • Znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • Omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i sprzedających za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencja, obowiązek oferowania produktów alternatywnych, sprawozdawczość
 • Omówienie obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty – wysokość corocznych opłat, ewidencja, sprawozdawczość
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • Obowiązkowa rejestracja w BDO

Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

1 dzień (godz. 10.00-16.00)

2 dzień (godz. 09.00-15.00)

Prelegenci

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!