Doręczenia elektroniczne od strony praktycznej czyli postępowanie od wniesienia do doręczenia dokumentu w świetle KPA i innych procedur

O warsztatach

Zmiany przepisów dotyczące doręczeń elektronicznych, niejednolitość procedur postępowania z dokumentami elektronicznym i dokumentacją, wątpliwości dotyczące sposobu dokumentowania spraw w systemie EZD i w systemie tradycyjnym, różne narzędzia do podpisu i weryfikacji podpisu elektronicznego, czy też pieczęci elektronicznej, różne sposoby wnoszenia dokumentów elektronicznych to tylko niektóre zagadnienia z którymi mierzą się obecnie pracownicy instytucji publicznych.
Obecnie pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości w odniesieniu do nowych wymagań prawnych dotyczących e-doręczeń, adresów elektronicznych, weryfikacji podpisów elektronicznych, konieczności wdrożenia systemu klasy EZD czy też możliwości pracy bez tego systemu.

Podczas seminarium prowadzonego przez znanych praktyków, zostaną szczegółowo omówione wskazane zagadnienia na przykładach różnych procedur administracyjnych – KPA, Ordynacji podatkowej, skarg, wniosków, petycji, informacji publicznej z uwzględnieniem przepisów Instrukcji kancelaryjnej. Seminarium jest wzbogacone praktycznymi aktualnymi przykładami i praktyką orzeczniczą sądów administracyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program warsztatu

 1. Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
  • sposoby wnoszenia pism do urzędu – różne wymagania z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • kiedy możemy nadal korzystać z ePUAP? – wybrane zagadnienia związane z obsługą ESP;
  • jak wnieść pismo w trybie KPA, innych przepisów?
  • czym się różni adres elektroniczny od adresu do doręczeń elektronicznych?
  • czy i kiedy można korzystać z poczty elektronicznej wg KPA i innych przepisów;
 2. Prowadzenie spraw z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego:
  • data wszczęcia sprawy na podstawie dokumentu elektronicznego;
  • potwierdzenie złożenia dokumentu; terminy, wybrane orzecznictwo
  • wymagania formalne e-podania,
  • przekazanie e-podania zgodnie z właściwością,
  • podpis kwalifikowany, zaufany czy osobisty? Który może być stosowany, czy i kiedy weryfikować podpis?
  • przygotowanie, akceptacja i podpisywanie pism – podpis odręczny i elektroniczny (różne systemy dokumentowania akt spraw);
  • pieczęć elektroniczna organu/urzędu – wątpliwości;
  • doręczenia wydruków pism z systemu teleinformatycznego;
  • wybrane zagadnienia i wątpliwości związane z prowadzeniem akt spraw a Instrukcja kancelaryjna – najczęściej popełniane błędy.
 3. Udostępnianie i uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych:
  • jak praktycznie udostępnić dokument elektroniczny w postaci elektronicznej, a jak w papierowej?
  • elektroniczna kopia w projektowanych zmianach KPA
  • udostępnianie akt sprawy a prawo kontroli do przetwarzania danych - wybrane orzecznictwo,
 4. Dopuszczalność doręczania pism z wykorzystaniem ePUAP?
  • możliwość wykorzystania ePUAP – wątpliwości prawne i praktyczne;
  • dopuszczalność doręczeń pism w różnych formatach;
  • doręczenia - tryb UPP czy UPD w świetle praktyki i orzecznictwa;
  • podpis paczki (koperty) xml na ePUAP czy dokumentu doręczanego – orzecznictwo.
 5. Doręczenia elektroniczne na adres do doręczeń elektronicznych:
  • na czym polega PURDE, KURDE i PUH?
  • kogo obowiązują przepisy o doręczeniach elektronicznych?
  • organizacja czynności związanych z obsługą „systemu doręczeń elektronicznych”?
  • doręczanie pism na przykładzie różnych procedur
  • przykładowe pytania dotyczące praktyki stosowania nowych doręczeń elektronicznych

Czas trwania

od godz. 10:00 do ok. 15:30

Prelegenci

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi i analityk w e-Instytucja.pl. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.
W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szkoleniowiec, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Jolanta Rybińska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. do 2005 r. pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniona w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. W 2010 r. weszła w skład zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie dotyczącym opracowania projektu nowej instrukcji kancelaryjnej. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Łodzi. Kilkakrotnie prezentowała doświadczenia Urzędu w zakresie wdrażania wyjątków w systemie EZD oraz przepisów Instrukcji kancelaryjnej na ogólnopolskich konferencjach. Autorka i współautorka publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!