Ewidencja, wycena i amortyzacja środków trwałych - praktyczne aspekty

O warsztatach

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej środków trwałych i szeregu zagadnień z nimi związanych. Umożliwi to sprawne poruszanie się w tej tematyce oraz ułatwi podejmowanie właściwych decyzji dotyczących prowadzonej działalności.

Szkolenie pozwoli na analizę praktycznych aspektów dotyczących środków trwałych. Poza definicjami, pojęciami i regulacjami prawnymi poruszymy także takie zagadnienia jak: wartość początkowa, wycena, remonty i ulepszenia, likwidacja środków trwałych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami amortyzacji środków trwałych oraz z Klasyfikacją Środków Trwałych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie praktycznej wiedzy w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i klasyfikacji środków trwałych w oparciu o aktualne przepisy i regulacje podatkowe,
 • uporządkowanie posiadanego doświadczenia w zakresie środków trwałych,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów związanych ze środkami trwałymi w codziennej praktyce zawodowej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników działów księgowości, działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych oraz wszystkich osób, którym powierzono gospodarowanie środkami trwałymi - w instytucjach publicznych, jednostkach budżetowych, urzędach, ministerstwach a także w stowarzyszeniach, fundacjach i przedsiębiorstwach prywatnych.

Program warsztatu

Część I - DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:
  1. W świetle ustawy o rachunkowości
  2. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
  3. W świetle Klasyfikacji Środków Trwałych
  4. W aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych, stanowiących kryteria kwalifikacyjne środków trwałych
 3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 4. Środki trwałe własne i obce

Część II - USTALANIE WARTOŚCI I WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
 2. Środki trwale w budowie  – rozliczenie inwestycji
 3. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych
 4. Ulepszenie i remont środka trwałego - skutki właściwego ujęcia
 5. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja
 6. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

Część III - METODY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. Amortyzacja i umorzenie
 2. Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne
 3. Amortyzacja w prawie bilansowym – ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
 4. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
 5. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej
 6. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
 7. Ustalenie podatkowej stawki amortyzacyjnej – stawki podwyższone i obniżone
 8. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych

Część IV - KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) – zasady ogólne
 2. Struktura symboli KŚT
 3. Charakterystyka grup KŚT:
  1. Grunty
  2. Budynki i lokale
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  4. Kotły i maszyny energetyczne
  5. Maszyny, urządzenia i aparaty
  6. Urządzenia techniczne
  7. Środki transportu
  8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  9. Inwentarz żywy

Czas trwania

I dzień, 09.00-14.00

Prelegenci

Ekspertka z zakresu rachunkowości i podatków. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie jako księgowa instytucji sektora publicznego, a także przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Specjalizuje się m.in. w tematyce środków trwałych: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Jest właścicielką biura rachunkowego od 1996 roku. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków, zarówno dla administracji publicznej, jak i dla przedsiębiorstw. Jest również autorką wielu publikacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!