Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/excel-dla-zaawansowanych-z-elementami-visual-basic-75355-id65196

Informacje o warsztacie

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Proponowany warsztat to dwa dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie wykorzystania modułu Microsoft Visual Basic Excel.

Organizowany od wielu lat warsztat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczestników i jest bardzo wysoko oceniany zarówno pod względem poziomu merytorycznego jak i  przystępnych technik nauczania. Program warsztatu jest przeze mnie stale modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z modułu Microsoft VB Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo, dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Warsztat skierowane jest do:

osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy Excela, pragnących wykorzystać moduł VB dla poprawy efektywności
swojej pracy.

Program warsztatu:

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Optymalna „personalizacja” Excela do pracy
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
 • Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
 • Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu,
 • Excel Visual Basic kiedyś i dziś – historia rozwoju modułu, wersje, różnice i cechy wspólne
 • Okno modułu Visual Basic, optymalna „personalizacja” do pracy
 • Narzędzia z paska Visual Basic
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 • Lokalizacja i dostępność makra
 • Edycja zarejestrowanego makra
 • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 • Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu
 • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
 • Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów
 • Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami
 • Zasady tworzenia procedur
 • Zmienne – definicja i cechy
 • Zasięg zmiennych
 • Sterowanie przebiegiem programu
 • Konstrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Obsługa błędów – składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
 • Procedury zdarzeń – skoroszytu, arkusza, formularza
 • Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji
 • Wykorzystanie funkcji wbudowanych
 • Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela
 • Manipulowanie obiektami MS Excel z poziomu VBA
 • Przykłady posługiwania się obiektami - obiekt RANGE
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji własnych wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie i zapisywanie dodatków Excela

Informacje o prelegentach:

Janusz Gach

 

 

Wykładowca - trener z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji biznesowych tak aby swobodnie przyswoił ją każdy uczestnik kursu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 960 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Excel dla zaawansowanych z elementami VISUAL BASIC