Instrukcja Kancelaryjna - papierowa i elektroniczna (EZD)

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z instrukcji kancelaryjnej dla urzędników. Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.

Program warsztatu

MODUŁ I. PROPONOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ W DOBIE E-ADMINISTRACJI

MODUŁ II. PRZEJŚCIE PODMIOTU Z SYSTEMU TRADYCYJNEGO DO EZD

MODUŁ III. UMIEJĘTNOŚĆ POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTEM PAPIEROWYM I ELEKTRONICZNYM

MODUŁ IV. WŁAŚCIWE STOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, ARCHIWALNEJ, JRWA I PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH- PRZEPISÓW POTRZEBNYCH DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTCJĄ

MODUŁ V. OD KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ USTAWOWY OBOWIĄZEK STOSOWANIA EZD W PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE?

MODUŁ VI. JAK PRZEJŚĆ Z SYSTEMU TRADYCYJNEGO DO EZD?

MODUŁ VII. POSTĘPOWANIE Z PRZESYŁKAMI WPŁYWAJĄCYMI DO URZĘDU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (PRZESYŁKI WPŁYWAJĄCE DO URZĘDU NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, DROGĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, E-PUAP)

MODUŁ VIII. ZASADY INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ- JAK NAPISAĆ WŁAŚCIWĄ WŁASNĄ INSTRUKCJĘ KANCELARYJNĄ?

MODUŁ IX. JAK SPORZĄDZIĆ I JAK ROZSZERZYĆ JRWA?

MODUŁ X. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH- BIEŻĄCY NADZÓR NAD WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KANCELARYJNEJ

MODUŁ XI. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

 • Rejestracja pisma
 • Rejestracja e-maila
 • Rozdział przesyłek przez kancelarię
 • Dekretacja przesyłek
 • Dekretacja Zastępcza
 • Zakładanie spraw
 • Sporządzanie projektu pisma
 • Wysyłka pisma
 • Archiwizacja akt spraw zakończonych na stanowisku pracy

MODUŁ XII. ZADANIA GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA

 • Zadania pracowników merytorycznych (prowadzących sprawy)
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych

MODUŁ XIII. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY KOMÓRKAMI WŁASNEGO PODMIOTU – ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PISM  

MODUŁ XIV. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jest również trenerem w lubelskich szkołach szkolących w dziedzinie archiwistyki, kancelarii i sekretariatu. Konsultant w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowymwww.archiwistyka.pl.

Autorka książki „Zasady zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie”, 2012, wydawnictwo samorządowe Municipium oraz opracowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych tj. instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej dla wielu instytucji w Polsce.

Ma długoletnie doświadczenie w archiwizacji dokumentacji urzędów, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni  i w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie jest w trakcie realizacji cyklu kilkunastu szkoleń w ramach projektu pn. "E-administracja w Powiecie Lubelskim", w ramach POKL, Priorytet V, Dobre Rządzenie, Działanie 5.2, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-684 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!