Instrumentarium naukowca – narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe (pisanie, zarządzanie publikacjami, wyszukiwanie źródeł, ocena dorobku, analizy cytowalności)

O warsztatach

Szkolenie ma na celu:

 • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe,
 • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi,
 • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania zespołem badawczym,
 • Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym zasobów Open Access)
 • Uzmysłowienie wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności)
 • Podpowiedzenie, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do którego składa się tekst
 • Omówienie najważniejszych wskaźników oceny dorobku badawczego poszczególnych naukowców,
 • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).


W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów, prowadzenia badań, wyszukiwania zasobów.

Kto powinien wziąć udział?

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu
 • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism
 • Naukowcy chcący skutecznie dobierać czasopisma, w których publikują
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

Program warsztatu

Narzędzia ułatwiające pracę naukową.

 • Proces pisania tekstów naukowych.
 • Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
 • Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnych programów.
 • Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne (w tym wskazanie rozwiązań LaTeX-owych).
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
 • Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
 • Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
 • Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi.

Ocena dorobku naukowców.

 • Wskaźniki liczby cytowań danego naukowca w oparciu o bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus.
 • Liczba cytowań i indeks Hirscha.
 • Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
 • Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
 • „Publish or Perish”.
 • Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.

Analizy cytowalności czasopism – jak decydować, gdzie publikować.

 • Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 • Web of Science; Impact Factor – istota, znaczenie, sprawdzanie.
 • Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oraz porównywanie czasopism.
 • Indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism.
 • Google Metrics.

Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych.

 • Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
 • Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (czym jest OA; sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
 • Rodzaje zasobów naukowych.
 • Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!