LaTeX w pracy naukowca

O warsztatach

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się systemem LaTeX. Zdobędą wiedzę potrzebną do przygotowywania z użyciem tego narzędzia artykułów naukowych i obszernych prac takich jak monografie, postery oraz prezentacje multimedialne. Szkolenie z elementami warsztatów będzie poświęcone całemu procesowi tworzenia dokumentów, zaczynając od wybrania odpowiedniego środowiska pracy (edycja lokalna lub w chmurze), przez pracę nad dokumentem, kończąc na rozwiązywaniu częstych problemów i błędów.

Udział w szkoleniu pozwala płynnie rozpocząć korzystanie z systemu LaTeXbez mozolnego procesu samodzielnego poznawania jego podstaw. Wiedzę i umiejętności pozyskane podczas szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystać już przy przygotowaniu kolejnej publikacji lub prezentacji naukowej. Korzystanie z systemu LaTeXprzy przygotowywaniu prac naukowych znacząco przyspiesza proces pisania, narzuca strukturę pracy, dzięki czemu pozwala autorowi skupić się wyłącznie na treści pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie z elementami warsztatów skierowane jest zarówno do osób chcących poznać podstawy systemu LaTeX, jak i osób posiadających już pewne doświadczenie w pracy z tym programem i chcących uporządkować posiadaną wiedzę. Program jest wartościowy dla osób chcących poprawić swój warsztat przygotowywania publikacji i prezentacji naukowych poprzez wprowadzenie do niego dedykowanego i efektywnego narzędzia.

Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzyma niezbędne materiały, które będą analizowane oraz używane jako narzędzia do ćwiczeń podczas spotkania.

Program warsztatu

 1. Wstęp do programu:
  • Czym jest LaTeX, historia, możliwości, dlaczego warto go używać, plan szkolenia.
  • Jak zacząć? Instalacja LaTeXa pod Windows/Linux, przegląd dostępnych IDE, Overleaf.
  • Struktura dokumentu – hello world, podstawowe style dokumentów.
  • Elementy składu tekstu.
  • Struktura tekstu kontynuacja: rozdziały, akapity, otoczenia (enumerate, itemize, etc.).
  • Komunikaty błędów i ostrzeżeń.
 2. Podstawy tworzenia dokumentów:
  • Wstawianie grafiki.
  • Równanie w środowisku Equation, Eqnarray, ‘$$’ (struktura podstawowa, znaki specjalne i litery greckie,
  • ułamki, całki, indeksy, odstępy i nawiasy o regulowanej wysokości, tekst w równaniach).
  • Odniesienia w tekście (label, ref).
  • Tabele.
  • Strona tytułowa.
 3. Jak pisać artykuł i radzić sobie z problemami:
  • Zarządzanie bibliografią.
  • Dzielenie dokumentu na pod-dokumenty.
  • Debugging, jak poradzić sobie z niezrozumiałym błędem.
  • Szukanie pomocy.
  • Struktura todo.
  • Przygoda z Tikz.
 4. Beamer:
  • Struktura prezentacji.
  • Slajd tytułowy.
  • Style slajdów.
  • Bloki (example, alert, i block).
  • Kolumny.
  • Włączanie i wyłączanie spisu treści.
  • Podświetlanie aktualnie omawianej treści na slajdach.
  • Beamer i postery, jak zmienić rozmiar slajdu.
  • Posługiwanie się blokami.

Czas trwania

09:00-16:00

Prelegenci

Andrzej Jaeschke

Doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Technical University of Delft (Holandia). Jest również absolwentem TU Berlin, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów doktoranckich ściśle współpracuje z naukowcami zza granicy i odbył szereg staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, między innymi w Von Karman Insitute for Fluid Dynamics (Belgia) oraz Technical University of Delft. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na pograniczu matematyki stosowanej i inżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem numerycznej mechaniki płynów. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami za najlepsze prezentacje i postery na międzynarodowych konferencjach naukowych (między innymi SimTech 2018, Stuttgart oraz SPP 2017, Cambridge). Był uczestnikiem programu szkoleniowego TopMinds oraz stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od 6 lat jest aktywnym użytkownikiem systemu Latex, w którym przygotowuje wszystkie swoje publikacje naukowe, prezentacje oraz postery.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 057
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!