Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/monitoring-wizyjny-a-rodo-74566-id72

Informacje o warsztacie

 • Monitoring wizyjny a RODO


  ID warsztatu: 74566
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Prawo
 • Termin warsztatu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:30 – 14:00
 • Organizator warsztatu:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy na temat zasady prawnych dopuszczalności monitoringu wizyjnego.

Omówiony zostanie monitoring wizyjny w aspekcie ochrony danych osobowych oraz prawnej ochrony prywatności. Przedstawimy legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO.

Warsztat skierowane jest do:

przedsiębiorców oraz instytucje publiczne wykorzystujący w swojej działalności monitoring wizyjny

Program warsztatu:

Wykład i konsultacje: Prawne zasady dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych oraz prawna ochrona prywatności:

 1. Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności.
 2. Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
 3. Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu.
 4. Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy).
 5. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych (RODO).
 6. Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a monitoring wizyjny.
 7. Szczegółowe wymagania RODO związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego.
 8. Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO.
 9. Ocena wpływu na prywatność w RODO a monitoring wizyjny.
 10. RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego.
 11. radca prawny Mirosław Wróblewski
  (dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich)

Wykład i konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO:

 1. zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje wyroku TS UE w spr. C 212/13 František Ryneš,
 2. zasady przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu,
 3. prawa osób, których dane dotyczą, a monitoring wizyjny,
 4. ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) a monitoring wizyjny,
 5. monitoring pracownika przez pracodawcę – zmiany w Kodeksie pracy.
 6. Dr Paweł Litwiński, Adwokat
  (partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)

Zakończenie warsztatów.

Informacje o prelegentach:

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przedstawiciel Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
Mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. Od marca 2019 r. członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI – Europejska Sieć Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka).
Prowadzi bądź prowadził wykłady z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej i radcowskiej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 września
 • 990 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 5 września

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Monitoring wizyjny a RODO