Negocjacje ze związkami zawodowymi w praktyce

O warsztatach

Negocjacje ze związkami zawodowymi to trudny i wymagający proces, w którym przedstawiciele pracodawcy i partnera społecznego spotykają się w celu uregulowania kwestii istotnych zarówno dla całej załogi jak i poszczególnych pracowników. Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, duże napięcie wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej oraz ogromną ilość zmian w prawie pracy, obszarów do rozmów i negocjacji jest coraz więcej.

Ważne jest, aby zrozumieć, że negocjacje ze związkami zawodowymi to proces wymagający od obydwu stron brania pod uwagę ich konsekwencji i to zarówno od strony zarządczej jak prawnej. 

W czasie warsztatów dowiesz się jak przygotować się do negocjacji ze związkami zawodowymi, jak prowadzić skuteczne negocjacje, jak rozwiązywać konflikty oraz jak w praktyce utrzymać trwałe i dobre relacje z przedstawicielami związków zawodowych. Omówimy różne strategie negocjacyjne oraz sposoby budowania zaufania i współpracy między stronami.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • Jakie są formalne możliwości założenia ZZ 
 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej oraz międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jakie są uprawnienia związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie pozyskiwania informacji o firmie
 • Jakie są zasady uczestniczenia związków zawodowych przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zakładowych
 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych
 • Jakie są zasady prowadzenia sporu zbiorowego w kontekście planowanych zmian w przepisach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Mamy nadzieję, że po naszych warsztatach będziesz lepiej przygotowany do negocjacji ze związkami zawodowymi i zyskasz cenne umiejętności, które pozwolą Ci na osiągnięcie porozumienia w trudnych sytuacjach i budowanie trwałych relacji z przedstawicielami partnera społecznego.

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu HR
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. Administracyjno-Socjalnych
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. relacji ze związkami zawodowymi
 • Właścicieli/Prezesów/Kadrę Zarządzającą
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu compliance
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu prawnego
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów Biura Zarządu
 • Przedstawicieli związków zawodowych
 • Przedstawicieli organizacji pracodawców 

Program warsztatu

08:55

Oficjalne rozpoczęcie warsztatów

 • Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu

09:00

W jaki sposób mogą u pracodawcy powstać związki zawodowe – formalne możliwości po zmianach przepisów 2022/2023

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek

09:30

Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego „w organizacji”?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?

10:10

Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
 • W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
 • Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
 • Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
 • Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej?

10:50

Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
 • Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
 • Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
 • Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
 • Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej nałożonej na pracownika?

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie pozyskiwania informacji o firmie

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Prawo do tajemnicy/kłamstwa w kwestiach informacji poufnych/tajnych
 • Informacje dla związków, a RODO

12:30

Zasady uczestniczenia związków zawodowych przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady prowadzenia rokowań przez związki zawodowe?
 • O czym należy pamiętać przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy?

13:10

Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
 • Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
 • Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej?

13:50

Przerwa na lunch

14:30

Spory zbiorowe

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
 • Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy?
 • Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego?
 • Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny?
 • Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy?
 • Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?
 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy

15:15

Zwolnienia grupowe

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
 • Jakie pisma powinny być sporządzenia dla związków w razie zwolnień grupowych?

16:00

Zakończenie warsztatów.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

 

Mec Przemysław Ciszek

Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek

Partner Zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Doradza w języku polskim i niemieckim.

 

Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

Partner , C&C Chakowski & Ciszek

Partner kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 19 maja
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Puls Biznesu Konferencje
 • Ulica i nr: Kijowska 1
 • Kod pocztowy: 03-738
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1130155210

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa, Polska
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!