Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/ochrona-danych-osobowych-w-bibliotekach-75830-id72

Informacje o warsztacie

 • Ochrona danych osobowych w bibliotekach


  ID warsztatu: 75830
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Administracja Administracja publiczna Edukacja, nauka, szkolnictwo Prawo
 • Termin warsztatu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator warsztatu:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z obowiązkami bibliotek w zakresie ochrony danych osobowych;

Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych w bibliotece w kontekście RODO.

Warsztat skierowane jest do:

 • Pracownicy bibliotek oraz osoby decyzyjne;
 • Inspektorzy Ochrony Danych nadzorujący biblioteki.

Program warsztatu:

I. Uregulowania prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Przepisy sektorowe w tym ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 • Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO).
 • Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • Czy dane służbowe podlegają ochronie?

II. Zasady legalnego przetwarzania danych czytelników oraz pracowników bibliotek, uzyskiwania zgód, prawa czytelników:

 • Zasady przetwarzania danych według RODO
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe.
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody.
 • Powierzenie przetwarzania danych.
 • Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default.
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych.
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.
 • Okres przechowywania danych czytelników i pracowników biblioteki oraz warunki ich pozyskania.
 • Zasada adekwatności.
 • Kiedy można zbierać dane wrażliwe?.
 • Prawa czytelnika - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Prawa osób których dane dotyczą:
  1. prawo do uzyskania kopii danych,
  2. prawo do bycia zapomnianym,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do sprostowania danych.

III. Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych w bibliotece

 • Ustawowe zadania IOD.
 • Zdefiniowanie pozycji IOD.
 • Codzienne problemy w wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne wykonywanie zadań IOD.

IV. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii przetwarzania danych:

 • Czym są oba rejestry i czemu służą?
 • Przykłady.

V. Szacowanie ryzyka dla danych osobowych w bibliotece:

 • Zasady wynikające z przepisów.
 • Metody szacowania ryzyka.
 • Ocena skutków.
 • Plany postępowania z ryzykiem dla danych osobowych.
 • Przykłady szacowania ryzyka.

VI. System ochrony danych osobowych w bibliotece zgodny z RODO. Jak opracować prawidłową dokumentację systemu ochrony danych osobowych:

 • Praktyczne wskazówki, jak opracować prawidłową Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, w tym jak prawidłowo wyodrębnić zbiory danych osobowych?
 • Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Często występujące błędy w dokumentacji i wskazówki, jak ich unikać.
 • Zabezpieczenia danych osobowych:
  1. fizyczne,
  2. informatyczne,
  3. pseudonimizacja i anonimizacja,
  4. adekwatność zabezpieczeń danych osobowych.

VII. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 • Kontrole.
 • Uprawnienia UODO.
 • Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
 • Odpowiedzialność karna Administratora Danych.

VIII. Panel dyskusyjny.

 

Informacje o prelegentach:

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie on-line- przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 27 listopada
 • 790 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie on-line - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 28 listopada
 • 790 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 27 listopada
 • 890 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 28 listopada

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w bibliotekach