Platforma e-Zamówienia – praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców

O warsztatach

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy i w praktyczny sposób zaprezentujemy prowadzenie postępowania z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, a także pokażemy, jak za jej pośrednictwem przygotować i złożyć ofertę.

Cele szkolenia:

Przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności korzystania z platformy e-Zamówienia jako narzędzia do prowadzenia postępowań przetargowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonalności platformy – począwszy od założenia konta, poprzez kolejne etapy procedury prowadzonej z wykorzystaniem platformy
 • zapoznanie się z narzędziami komunikacyjnymi, przeznaczonymi dla uczestników postępowania, w tym jak publikować ogłoszenie i jak złożyć ofertę
 • poznanie poszczególnych etapów procesu działań na Platformie e-Zamówienia – wykładowca zaprezentuje funkcjonalności platformy w czasie rzeczywistym 
Kto powinien wziąć udział?
 • zamawiający stosujący przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
 • wykonawcy uczestniczący w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiających z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia

Program warsztatu

Zdefiniowania pojęcia  zamawiającego w rozumieniu ustawy Pzp

Rejestracja zamawiającego w platformie e-Zamówienia

Obowiązki informacyjne zamawiającego a platforma: 

 • plan postępowań i jego publikacja 
 • informacja o złożonych ofertach 

Obowiązki publikacyjne zamawiających a platforma:

 • ogłoszenie o zamówieniu 
 • ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
 • ogłoszenie o zakończeniu postępowania 
 • ogłoszenie o zmianie umowy 
 • ogłoszenia o wykonaniu umowy 

Platforma e-Zamówienia jako strona internetowa prowadzonego postępowania:

 • zakres informacji publikowanych przez zamawiającego 
 • platforma jako środek komunikacji elektronicznej 

Prowadzenie postępowania na platformie e-Zamówienia:

 • zakładania nowego postępowania 
 • upublicznienie SWZ na platformie
 • odpowiedzi na pytania 
 • korespondencja stron w  postępowaniu
 • otwarcie ofert 
 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
 • informacja z otwarcia ofert 

Oferta Wykonawcy - wersja klasyczna czy formularz interaktywny

Dokumentowanie czynności Zamawiającego:

 • raport z platformy 
 • obowiązek zabezpieczanie dokumentacji przez Zamawiającego

Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień – platforma e-Zamówienia

Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!