Warsztat

Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru

O warsztatach

Szkolenie podejmowanie decyzji wprowadza uczestników w sytuacje podejmowania decyzji i uczy ich na podstawie doświadczenia rozumienia na czym polega uzyskiwanie informacji a następnie ich przetwarzanie tak by uzyskać decyzję. Uczestnicy szkolenia podejmowanie decyzji pracują nad takimi zagadnieniami jak: bezwiedne podejmowanie decyzji, intuicyjne podejmowanie decyzji, racjonalne podejmowanie decyzji, kroki racjonalnego podejmowania decyzji, technika SMART (simple,multi-atribute,rating.technique), wartość oczekiwana, technika drzewa decyzyjnego, podejmowanie decyzji jako proces twórczego rozwiązywania problemów, proces twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji, typy decyzji, błędy w podejmowaniu decyzji. Uczestnicy poznają swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskane umiejętności

 • Uczestnik zna koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna kroki racjonalnego podejmowania decyzji i umie je wykonać
 • Uczestnik zna technikę SMART (simple,multi-atribute,rating.technique) I umie się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję wartości oczekiwanej i umie się nią posłużyć
 • Uczestnik zna technikę drzewa decyzyjnego i umie się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania problemów i umie posłużyć się procesem twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna typy decyzji
 • Uczestnik zna błędy w podejmowaniu decyzji
 • Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie emisja głosu jest skierowane do osób, które chciałyby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.

Program warsztatu

Część I:

Trzy podejścia do podejmowania decyzji
Koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
Koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
Koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
Różne typy decyzji
Błędy w podejmowaniu decyzji

Część II:

Racjonalne podejmowanie decyzji
1 Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu czyli postawienie pytania, odpowiedź na które usunie rozbieżność miedzy stanem obecnym a stanem bardziej odpowiednim.
2 Ustalenie kryteriów do podjęcia decyzji ustalenie jaka wartość, cel, interes liczy się, co jest priorytetem. Co w tym kroku nie zostało uwzględnione, nie powinno wpływać na wynik procesu podejmowania decyzji.
3 Ustalenie hierarchii priorytetów, które są ważniejsze i o ile bardziej ważne.
4 Ustalenie możliwych odpowiedzi na pytanie, ustalenie możliwych rozwiązań chodzi o możliwe uwzględnienie wszystkich rozwiązań.
5 Ocena każdego z rozwiązań przy użyciu spełniania kryteriów i ważności kryteriów. W wyniku otrzymujemy zestawienie rozwiązań, umożliwiające ich wzajemne porównanie pod względem spełniania kryteriów i ich ważności.
6 Wybór rozwiązania, które osiągnęło najwyższy wynik.

Część III: Technika SMART (simple,multi-atribute,rating.technique)

Etap 1 Ustalenie decydenta kto będzie decydował
Etap 2 Ustalenie celów –  Cel jest to wskazanie preferowanego kierunku działania. Dla danego celu może być wiele kierunków działania. Np. cel wynajem mieszkania kierunki działania: mieszkanie przy ul  Kopernika, Mickiewicza, Wapiennej, Wojska Polskiego.
Etap 3 Ustalenie atrybutów istotnych dla danego problemu decyzyjnego. Atrybut jest to cecha pomiarowa jak dana opcja wygląda pod względem określonego celu.
Etap 4 Przypisanie wartości każdemu atrybutowi.
Etap 5 Ustalenie wagi każdego atrybutu ważność atrybutu dla decydenta.
Etap 6 Dla każdej alternatywy ( dotyczącego celów, kierunków działania) obliczamy średnią ważoną wartości przypisanej danej alternatywie.
Etap 7 Podjęcie wstępnej decyzji
Etap 8 Wykonanie analizy wrażliwości sprawdzenie na ile decyzja jest odporna na zmiany przy podanych wartościach.

Technika drzewa decyzyjnego
Zastosowanie techniki do indywidualnych problemów decyzyjnych uczestników

Część IV: Koncepcja podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania 
Określanie przestrzeni problemowej
Odkrywanie celów
Analiza SWOT
Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
Generowanie pomysłów
Wybieranie rozwiązań
Ocena rozwiązań

Część V: Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny
Badanie testem osobowości NEO-FFI
Analiza wyników testu
Coaching wykorzystanie swoich silnych stron dla podejmowania właściwych decyzji

Czas trwania

12 godzin / 2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener KM Studio

Gdzie i kiedy

Łódź 1 - 2 lipca 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 3 - 4 sierpnia 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 2 - 3 września 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 1 - 2 czerwca 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 4 - 5 maja 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 6 - 7 kwietnia 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 2 - 3 marca 2021
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Weź udział

Cena szkolenia
za osobę
1300 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

KM Studio
90-312 Łódź
pl Zwycięstwa 2
woj. łódzkie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

KM Studio
90-312 Łódź pl Zwycięstwa 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!