Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru

O warsztatach

Szkolenie podejmowanie decyzji wprowadza uczestników w sytuacje podejmowania decyzji i uczy ich na podstawie doświadczenia rozumienia na czym polega uzyskiwanie informacji a następnie ich przetwarzanie tak by uzyskać decyzję. Uczestnicy szkolenia podejmowanie decyzji pracują nad takimi zagadnieniami jak: bezwiedne podejmowanie decyzji, intuicyjne podejmowanie decyzji, racjonalne podejmowanie decyzji, kroki racjonalnego podejmowania decyzji, technika SMART (simple,multi-atribute,rating.technique), wartość oczekiwana, technika drzewa decyzyjnego, podejmowanie decyzji jako proces twórczego rozwiązywania problemów, proces twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji, typy decyzji, błędy w podejmowaniu decyzji. Uczestnicy poznają swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia podejmowanie decyzji

 • Uczestnik zna koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna kroki racjonalnego podejmowania decyzji i umie je wykonać
 • Uczestnik zna technikę SMART (simple, multi-atribute, rating.technique) i umie się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję wartości oczekiwanej i umie się nią posłużyć
 • Uczestnik zna technikę drzewa decyzyjnego i umie się nią posługiwać
 • Uczestnik zna koncepcję podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania problemów i umie posłużyć się procesem twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji
 • Uczestnik zna typy decyzji
 • Uczestnik zna błędy w podejmowaniu decyzji
 • Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie emisja głosu jest skierowane do osób, które chciałyby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.

Program warsztatu

Część I: Trzy podejścia do podejmowania decyzji

 1. Koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
 2. Koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
 3. Koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
 4. Różne typy decyzji
 5. Błędy w podejmowaniu decyzji

Część II: Racjonalne podejmowanie decyzji

 1. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu czyli postawienie pytania, odpowiedź na które usunie rozbieżność miedzy stanem obecnym a stanem bardziej odpowiednim.
 2. Ustalenie kryteriów do podjęcia decyzji ustalenie jaka wartość, cel, interes liczy się, co jest priorytetem. Co w tym kroku nie zostało uwzględnione, nie powinno wpływać na wynik procesu podejmowania decyzji.
 3. Ustalenie hierarchii priorytetów, które są ważniejsze i o ile bardziej ważne.
 4. Ustalenie możliwych odpowiedzi na pytanie, ustalenie możliwych rozwiązań chodzi o możliwe uwzględnienie wszystkich rozwiązań.
 5. Ocena każdego z rozwiązań przy użyciu spełniania kryteriów i ważności kryteriów. W wyniku otrzymujemy zestawienie rozwiązań, umożliwiające ich wzajemne porównanie pod względem spełniania kryteriów i ich ważności.
 6. Wybór rozwiązania, które osiągnęło najwyższy wynik.

Część III: Technika SMART (simple, multi-atribute, rating.technique)

Etap 1. Ustalenie decydenta kto będzie decydował
Etap 2. Ustalenie celów –  Cel jest to wskazanie preferowanego kierunku działania. Dla danego celu może być wiele kierunków działania. Np. cel wynajem mieszkania kierunki działania: mieszkanie przy ul. Kopernika, Mickiewicza, Wapiennej, Wojska Polskiego.
Etap 3. Ustalenie atrybutów istotnych dla danego problemu decyzyjnego. Atrybut jest to cecha pomiarowa jak dana opcja wygląda pod względem określonego celu.
Etap 4. Przypisanie wartości każdemu atrybutowi.
Etap 5. Ustalenie wagi każdego atrybutu ważność atrybutu dla decydenta.
Etap 6. Dla każdej alternatywy (dotyczącego celów, kierunków działania) obliczamy średnią ważoną wartości przypisanej danej alternatywie.
Etap 7. Podjęcie wstępnej decyzji
Etap 8. Wykonanie analizy wrażliwości sprawdzenie na ile decyzja jest odporna na zmiany przy podanych wartościach.

Technika drzewa decyzyjnego
Zastosowanie techniki do indywidualnych problemów decyzyjnych uczestników

Część IV: Koncepcja podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania 

 1. Określanie przestrzeni problemowej
 2. Odkrywanie celów
 3. Analiza SWOT
 4. Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
 5. Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
 6. Generowanie pomysłów
 7. Wybieranie rozwiązań
 8. Ocena rozwiązań

Część V: Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy – styl decyzyjny

 1. Badanie testem osobowości NEO-FFI
 2. Analiza wyników testu
 3. Coaching wykorzystanie swoich silnych stron dla podejmowania właściwych decyzji

Czas trwania

2 dni, 9:15-15:15

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena szkolenia
za osobę
1 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

KM Studio
90-430 Łódź
Piotrkowska 125
woj. łódzkie
KM Studio organizuje szkolenia dla pracowników dużych, średnich i małych firm, a także dla osób indywidualnych od 2004 roku. W ofercie KM Studio można znaleźć szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, zarządzania czasem, zar...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeśli strony nie ustalą inaczej opłata za szkolenie powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury proforma dostarczonej mailowo.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem zobowiązuję się do uiszczenia 50% wartości szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KM Studio
 • Ulica i nr: Piotrkowska 125
 • Kod pocztowy: 90-430
 • Miejscowość: Łódź
 • Numer NIP: 7721563286

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!