Relacje w zespole

O warsztatach

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym, dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay & Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda. Tymczasem wciąż pokutuje pogląd, że to wiedza ekspercka i IQ jest czynnikiem wystarczającym do tego, aby być efektywnym. Wśród wymienionych kompetencji, komunikacja oparta na partnerskiej relacji „w stosunku do innych, oraz w stosunku do siebie samego” jest kluczem do sukcesu pracy zespołowej.

Uczestnicy tych warsztatów mają okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własnymi kompetencjami społecznymi w relacji z drugą osobą i małą grupą społeczną.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą wiedzę o tym : 

 • Jak komunikować się z różnymi typami osobowości
 • Jak budować wzajemne zrozumienie w zespole
 • Jak wpływać na wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu
 • Jak postępować w sytuacjach stresowych i konfliktowych
 • Jak radzić sobie ze stresem


Uczestnicy będą umieli:

 • Przekazywać informacje grupie w sposób przejrzysty i czytelny
 • Skonstruować z zespołem zasady współpracy
 • Radzić sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Zidentyfikować i przypisać role w zespole poszczególnym jego członkom, tak aby relacje panujące pomiędzy poszczególnymi osobami miały wpływ na efektywność zespołu
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie, kierownicy 
 • Pracownicy Działu HR 
 • Pracownicy liniowi pracujący w zespołach o zróżnicowanym charakterze

Program warsztatu

MODUŁ I . JAK BUDOWAĆ I UTRWALAĆ NAWYKI  KOMUNIKACYJNE NASTAWIONE NA WSPÓŁPRACĘ

 •  Komunikacja a współpraca – warsztat rozpocznie gra zespołowa, podczas której uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.
 • Czym jest tożsamość zespołu i jak ją tworzyć.
 • Budowanie więzi w zespole. 
 • Sekrety uzyskiwania synergii w pracy zespołowej.
 • Analiza czynników wpływających na sukces zespołu.
 • Jak odnaleźć się w sytuacji zmiany. Psychologiczne aspekty zmiany i reakcji na nią.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa  GIEŁDA, gra szkoleniowa pozwalająca doświadczyć pracy zespołowej i realizacji celu pod presją czasu. Podczas gry istotne będzie budowanie motywacji i zaangażowania członków zespołów. Uczestnicy będą mogli zaobserwować różnorodne zachowania i postawy, co pozwoli im na skuteczniejszą współprace w realiach zawodowych.

MODUŁ II.  POROZUMIEWANIE SIĘ JAKO KRYTERIUM SUKCESU WSPÓŁPRACY

 • Czym są style osobowości według DISC.
 • Jak porozumiewać się z różnorodnymi osobowościami.
 • Jakim jestem stylem osobowości i jakie są moje potencjały.
 • Jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska.
 • Dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy.
 • Stworzenie MAPY ZESPOŁU opisującej mocne strony zespołu, wynikające ze stylów zachowań.

Uczestnicy w trakcie modułu poznają charakterystykę stylów osobowości DISC. DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny)

MODUŁ III. TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE - SZTUKA ROZWIAZYWANIA KONFLIKTÓW I KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE

 • Źródła konfliktów.
 • Metody zarządzania konfliktem 
 • Fazy konfliktu - jaka jest dynamika i etapy reagowania na sytuację sporną?
 • Diagnoza źródeł konfliktu - konflikty bywają nieuniknione.
 • Test – twój styl rozwiązywania konfliktów
 • Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od rodzaju konfliktu
 • Komunikowanie swoich potrzeb w konflikcie i docieranie do potrzeb rozmówcy.
 • Komunikat Ja w sytuacji konfliktu.


Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Galimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania  przyjęte w danej organizacji bądź zespole. W przypadku grup zamkniętych można zaobserwować w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę a w jakim na rywalizację.


MODUŁ IV. ASERTYWNOŚĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH

 • W jaki sposób realizować założone cele w duchu współpracy i w zgodzie ze sobą.
 • Jakie zachowania uaktywniają się pod wpływem presji czasu, jak się wtedy porozumiewamy i jakie są tego efekty.
 • Czym jest asertywność i w jaki sposób jej pozytywne działanie wykorzystać 
 • W jaki sposób, w szacunku do siebie i drugiej osoby udzielić jej informacji zwrotnej i wyrazić własne opinie.
 • Skuteczne metody i techniki stawiania granic w kontaktach międzyludzkich.
 • Jak skutecznie odmawiać z zachowaniem dobrych relacji z współpracownikami.
 • Jak radzić sobie z krytycznymi komunikatami osłabiającymi skuteczność osobistą.
 • Techniki asertywne w komunikacji:
  • Asertywne stawianie granic
  • Radzenie sobie z krytyka
  • Odmawianie
  • Reagowanie na agresję

MODUŁ V.  PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Przeniesienie wiedzy i umiejętności w przyszłość.
 • Projektowanie działań wdrożeniowych przez uczestników.

Czas trwania

09.00 - 17.00

Prelegenci

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu.

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą i wykorzystuje doświadczenia menedżerskie zdobyte podczas pracy w międzynarodowych korporacjach w sektorze finansowym. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych. Praca z menedżerami i pomaganie im w procesie stawania się skutecznymi szefami to pasja wynikająca z doświadczenia w byciu menedżerem oraz świadomości potrzeby rozwijania kompetencji kierowniczych.

Do projektowania procesów rozwojowych stosuje DISC D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES), trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie analizę stylu komunikacji, odporności na stres oraz preferowane role w zespole i wartości w miejscu pracy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!