Rewolucyjne zmiany w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Jak zarządzać jakością w placówce medycznej

O warsztatach

2 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał Ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zapraszamy na szkolenie, które kompleksowo omawia zmiany wprowadzane przez tę ustawę. W przygotowaniu pozostają rozporządzenia do ustawy. Już teraz warto zapoznać się z wymaganiami i rozpocząć przygotowanie do wdrożenia nowych regulacji w swojej placówce.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta:

 • wprowadza wymóg uzyskania autoryzacji przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń z pieniędzy NFZ,
 • wprowadza wymóg posiadania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • dookreśla zasady tworzenia i finansowania rejestrów medycznych – reguluje raportowanie i udostępnianie danych z rejestrów medycznych - zapis wzbudzający spore kontrowersje w środowisku medycznym
 • zmienia zasady akredytacji podmiotów leczniczych – projekty standardów akredytacyjnych oraz ich aktualizację opracowywać będzie Rada Akredytacyjna.

Jak opisuje ustawodawca, wdrożenie rozwiązań ma doprowadzić m.in. do:

 • poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości,
 • poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
 • uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami, które mają w sposób kompleksowy i skoordynowany realizować politykę zdrowotną,
 • przedstawienie terminów i kryteriów zmian dotyczących jakości w ochronie zdrowia,
 • poznanie minimalnych wymogów funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń z funduszy NFZ – autoryzacji oraz dobrowolności przystępowania do akredytacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych na nowej ustawie,
 • możliwość zadawania pytań – sesja Q&A (pytań i odpowiedzi),
 • możliwość uzyskania wstępnej oceny dla szpitala z wprowadzenia akredytacji.
Kto powinien wziąć udział?
 • pełnomocnicy ds. jakości,
 • osoby pracujące w zespołach jakości, będące bezpośrednio odpowiedzialne za wprowadzanie zmian, pisanie procedur, instrukcji, realizację wskaźników jakości,
 • osoby odpowiedzialne za prowadzenie Planu Poprawy Jakości, monitorowanie wskaźników, zdarzeń niepożądanych,
 • osoby zajmujące się jakością w jednostkach ochrony zdrowia,
 • menedżerowie zespołów,
 • karda kierownicza.

Program warsztatu

Autoryzacja

 • Co to jest autoryzacja i jakie podmioty lecznicze pod nią podlegają
 • Na jaki okres będzie wydawana autoryzacja
 • Co to jest podmiot wnioskujący, wizyty autoryzacyjne
 • Wnioski o autoryzację – treść wniosku, wydawanie lub odmowa wniosku, termin rozpatrzenia
 • Wizyty autoryzacyjne – upoważniania, protokół z wizyty
 • Co to jest autoryzacja warunkowa? Odwołania od odmowy
 • Okres karencji w przypadku odmowy wydania autoryzacji lub cofnięcia autoryzacji

„Wewnętrzny system” zarządzania jakością i bezpieczeństwem

 • Co kryje się pod pojęciem „wewnętrzny system”
 • Obowiązek posiadania zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych
 • Udowodnienie skuteczności sprawnego działania wewnętrznego systemu na podstawie wyników badań i opinii pacjentów.
 • Identyfikacja obszarów do poprawy jakości
 • Kryteria oraz metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem
 • Monitorowanie zdarzeń niepożądanych
 • Obligatoryjne szkolenia

Akredytacja w ochronie zdrowia

 • Przeprowadzania procedury oceniającej podmiotu wnioskującego o akredytację
 • Potwierdzenie przez podmiot prowadzący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych
 • Zasady wydawania akredytacji oraz okres, na który jest wydawana. Obowiązek informowania o wydaniu, cofnięciu lub odnowie udzielenia akredytacji
 • Standardy akredytacyjne – podział względem rodzaju działalności, zakresu świadczeń
 • Wymogi spełnienia standardu akredytacyjnego – opisy wymagań, sposób oceny skali punktowej oraz przypisanej wagi. Minimalne warunki udzielania akredytacji
 • Wymóg spełniania obligatoryjnych standardów – a warunek udzielenia akredytacji
 • Standardy, które mogą być wyłączone z oceny
 • Okres przejścia ze starego systemu oceny na nowy system akredytacyjny
 • System monitorowania Wniosków o Udzielenia Akredytacji
 • Wybór i uprawniania wizytatora
 • Raport z wizyty, udzielenia lub odmowa udzielenia akredytacji. Możliwości odwołania do Rady Akredytacyjnej

Rada Akredytacyjna i wizytatorzy

 • Zadania, powołania członków, skład, kadencja Rady Akredytacyjnej
 • Kto może zostać wizytatorem – postępowanie kwalifikacyjne, wymogi egzaminacyjne, przebieg naboru

Rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

I dzień, 10.00-16.00

Prelegenci

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła także szkoły podyplomowe: Jakość w ochronie zdrowia, Kontroler wewnętrzny.

Jest menadżerem Działu Jakości w prywatnym szpitalu, posiadającym od 2022 roku najwyższy i jedyny tak wysoki wynik akredytacyjny w Polsce (96%).

Jest audytorem zewnętrznym ISO 9001 z zakresu branż: służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, jednostki samorządu terytorialnego.

Od 10 lat wykorzystuje swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie, prowadząc szkolenia. Jest również wykładowcą studiów magisterskich, podyplomowych oraz MBA w ochronie zdrowie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!