SOP – planowanie operacji i sprzedaży

O warsztatach

Sales and Operations Planning (SOP) jest narzędziem planistycznym stosowanym przez nowoczesne przedsiębiorstwa, narzędziem które integruje zespół pracowników oraz strategię firmy z działaniami produkcyjnymi i zakupowymi.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za jakość planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji, co do wykonalności planu produkcji (zdolności i materiały).

SOP staje się również „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a zespołem odpowiedzialnym za realizację celów. Jest również doskonałym narzędziem integrującym planowanie w rozproszonej grupie zakładów produkcyjnych.

Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia planów sprzedaży. Metody te są ćwiczone na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących planowanie sprzedaży w ramach łańcucha dostaw. Prognozy i plany sprzedaży wykorzystywane są do ustalenia działań w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.

Nacisk położony jest na redukcję błędu realizacji planów sprzedaży – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla działów sprzedaży, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu.

Program warsztatu

Dzień I

 1. Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
  • rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
  • obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
  • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
  • prognoza i plan sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami
  • główne strategie wytwórcze,
  • elastyczność i klasyfikacja procesów produkcyjnych,
  • MTO, ATO, MTS, CTO, MC – różne zadania produkcyjne.
 3. Integracja planowania strategicznego i procesów planistycznych wewnątrz SOP - ogólnie
  • SOP – plan operacji i sprzedaży,
  • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji,
  • RP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
  • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów,
  • RCCP – zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych.
 4. SOP – plan operacji i sprzedaży:
  • SOP jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu,
  • rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
  • popyt utracony,
  • popyt zależny i niezależny,
  • organizacja zespołu SOP,
  • definiowanie rodzin produktów, ilość poziomów, zasady podziału,
  • formułowanie SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty SOP).
  • częstotliwość pracy nad SOP,
  • granica popytu i planowania (horyzont planistyczny),
  • unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów,
  • rola marketingu i działu handlowego,
  • cztery strategie realizacji planu sprzedaży i produkcji/zakupów,
  • rozwijanie, doskonalenia i walidowanie procesu SOP.
 5. Beer Game – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Cel towykazanie, jak jakość przepływu informacji wpływa na możliwość wykonania procesu SOP.
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • propozycja rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna.

Dzień II

 1. Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
  • konsekwencje braku identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
  • występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
  • skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
  • sposoby ograniczania efektu Forestera,
  • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect” i jego wpływ na SOP.
 2. Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży (przykłady):
  • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
  • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
  • model naiwny,
  • indeks sezonowości,
  • średnia ruchoma,
  • średnia ważona,
  • wygładzanie wykładnicze,
  • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
  • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
  • analiza regresji,
  • metoda Z-Chart (wykres Z),
  • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.
 3. Analiza jakościowa w planowaniu sprzedaży:
  • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
  • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
  • analiza jakościowa – metody heurystyczne.
 4. Utworzenie MPS – harmonogram produkcyjny i zakupowy:
  • zależność między PP (planem produkcji – produkt SOP), a MPS,
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
  • planowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zdolności dostawcy,
  • planowanie zdolności transportowych.
 5. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
  • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
  • sesja ocen.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1490 zł.
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, Polska
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!