Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - rozgraniczenia i podziały nieruchomości - praktyczne przykłady, orzecznictwo sądowe

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online o sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych. Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.

Program warsztatu

9:30 - Wprowadzenie:

 • Stan prawny nieruchomości a stan władania
 • Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych
 • Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych
 • Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych w bazie roboczej

10:20 - Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Przebieg prac geodezyjnych
 • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości
 • Dokumentacja techniczna
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.

11:10 - Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Przebieg prac geodezyjnych
 • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału
 • Dokumentacja podziału nieruchomości
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.

12:05 - Podział nieruchomości rolnej lub leśnej:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Przebieg prac geodezyjnych
 • Operat techniczny
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe

12:35 - Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Przebieg prac geodezyjnych
 • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych
 • Operat techniczny
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.

13:25 - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:

 • Definicje i podstawy prawne
 • Przebieg prac geodezyjnych
 • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • Operat techniczny
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.

13:55 - Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie.

14:30 - Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

9:00-14:00

Prelegenci

Robert Łuczyński

 • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
 • geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
 • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
 • członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
 • wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Zgłoszenia do 14 stycznia
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
824
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się
Cena standardowa
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
921
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!