Warsztat

Sporządzanie oraz weryfikacja analiz porównawczych. Praktyczne warsztaty.

O warsztatach

Zapraszamy na warsztaty, na których pokażemy, jak sporządzać oraz weryfikować analizy porównawcze dla:
transakcji usługowych / dystrybucyjnych / produkcyjnych wycenianych w oparciu o zewnętrzne bazy danych sprawozdań finansowych (metoda marży transakcyjnej netto, metoda odprzedaży, metoda koszt plus)
transakcji finansowych wycenianych w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
Podczas warsztatów pokażemy jak sporządzić bezpieczną i rzetelną analizę porównawczą, która będzie miała dużą szansę „obronić się” w trakcie kontroli KAS. Zaprezentujemy również, w jaki sposób organy podatkowe najczęściej dokonują weryfikacji analiz przedstawianych przez podatników. Nie zabraknie praktycznych przykładów, w tym z kontroli podatkowych.
Kto powinien wziąć udział?

księgowi; osoby zajmujące się tematyką podatków

Program warsztatu

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:

Analizy porównawcze dla transakcji usługowych / dystrybucyjnych / produkcyjnych weryfikujące ich rentowności w oparciu o dane zewnętrzne:

 • wymogi formalne analiz porównawczych
 • bazy danych (wady, zalety, różnice)
 • kryteria selekcji i ich wpływ na wynik końcowy analizy
 • lokalność danych, wsparcie rządowe, location savings
 • przedział czy punkt
 • częste błędy
 • znane sposoby weryfikacji analiz przez organy podatkowe

Analizy porównawcze dla transakcji finansowych w oparciu o dane zewnętrzne:

 • wytyczne OECD ws transakcji finansowych
 • wymogi formalne analiz porównawczych
 • bazy danych – wady, zalety, różnice
 • kryteria porównywalności / selekcji danych
 • korekty
 • przedział czy punkt
 • częste błędy
 • znane sposoby weryfikacji analiz przez organy podatkowe

Czas trwania

09:30-15:15 (trzy przerwy 15' o 10:45, 12:15, 13:45)

Prelegenci

Cytat

Warsztaty poprowadzą Anna Wcisło (partner w zespole Cen Transferowych CRIDO) oraz Michał Janowicz (manager).

Gdzie i kiedy

Online 9 wrzesień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Szkolenie zostanie przeprowadzane na platformie ClickMeeting dostarczanej przez ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Minimalne wymagania sprzętowe i oprogramowania (wymagania techniczne), których spełnienie jest niezbędne dla dostępu do Szkolenia dostępne są na stronie: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!