Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - kurs kierowników kancelarii tajnych

O warsztatach

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu kierowanym do kierowników kancelarii tajnych i niejawnych. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną.

Dlaczego warto wziąć udział?

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu o ukończeniu Kursu Kierowników Kancelarii Tajnych z wynikiem pozytywnym w wymiarze 30 godzin.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. 

Program warsztatu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (poniedziałek-środa) OBEJMUJE:

 1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
 2. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 3. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
 4. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
 5. Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
 6. Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
 7. Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
 8. Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
 9. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
 10. Weryfikacja dokumentów niejawnych.
 11. Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
 12. Brakowanie materiałów niejawnych.
 13. Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
 14. Podstawy archiwizacji.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (czwartek-piątek) OBEJMUJE:

 • Praktyczne wykonanie czynności związanych z określeniem poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych adekwatnych do określonego poziomu zagrożeń.
 • Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.
 • Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
 • Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
 • Sporządzenie „protokołu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.
 • Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
 • Sporządzenie „protokołu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.
 • Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
 • Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
 • Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokołu zniszczenia)
 • Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
 • Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
 • Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Wiesław Linowski

Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868, a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną. Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok. 30.

Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym oraz byłym pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych Archiwum MW w Gdyni. Prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.

 

Marek Anzel

Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji prawnie chronionych.

Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 22-26 sierpień 2022
Online 26-30 wrzesień 2022
Online 17-21 październik 2022
Hotel Elbrus

43-370 Szczyrk

ul. Słoneczna 8

woj. śląskie

Online 21-25 listopad 2022
Online 25-29 lipiec 2022
Online 20-24 czerwiec 2022
Online 23-27 maj 2022
Online 25-29 kwiecień 2022
Online 21-25 marzec 2022
Online 7-11 luty 2022
Online 17-21 styczeń 2022
Online 23-27 sierpień 2021
DW Hyrny

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 20

woj. małopolskie

DW Hyrny

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 20

woj. małopolskie

Online 19-23 lipiec 2021
Online 28 czerwiec-2 lipiec 2021
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Karpęciny 5a

woj. małopolskie

AMW Rewita – Rynia

05-127 Rynia

ul. Wczasowa 59

woj. mazowieckie

Online 10-14 maj 2021
AMW Rewita – Sopot

81-772 Sopot

Jana Kilińskiego 12

woj. pomorskie

Online 12-16 kwiecień 2021
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hyrny

34-500 Zakopane

Piłsudskiego 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena szkolenia online
za osobę
1 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym
3 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
3 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia. 

Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komunikatora Skype. Wymagany jest dostęp do komputera z internetem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8/10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!