Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - kurs kierowników kancelarii tajnych

O warsztatach

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu kierowanym do kierowników kancelarii tajnych i niejawnych. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną.

Dlaczego warto wziąć udział?

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu o ukończeniu Kursu Kierowników Kancelarii Tajnych z wynikiem pozytywnym w wymiarze 30 godzin.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. 

Program warsztatu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (poniedziałek-środa) OBEJMUJE:

1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2.  Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3.  Środki ochrony fizycznej stosowane do ochrony informacji niejawnych (strefy ochronne, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej lub innej komórce wewnętrznej, odpowiedzialnej za ewidencję i przechowywanie informacji niejawnych).

4.  Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej lub innej komórki wewnętrznej, odpowiedzialnej za ewidencję i przechowywanie informacji niejawnych.

5. Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników w zakresie przyjmowania, wydawania i ochrony przekazywanych materiałów zawierających informacje niejawne.

6.  Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami oraz zasady zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

7.  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje oraz podstawowe informacje z zakresu sporządzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (czwartek-piątek) OBEJMUJE:

1.  Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.

2.  Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.

3.  Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.

4.  Sporządzenie „protokołu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.

5.  Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.

6.  Sporządzenie „protokołu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.

7.  Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).

8.  Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.

9.  Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokołu zniszczenia)

10.  Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.

11.  Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.

12.  Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmianą obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Wiesław Linowski

Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868, a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną. Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok. 30.

Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym oraz byłym pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych Archiwum MW w Gdyni. Prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.

 

Marek Anzel

Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji prawnie chronionych.

Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Szyndzielnia

Bielsko-Biała

woj. śląskie

Skype, od godz. 8.30-13.00
Skype, od godz. 8.30-13.00

Rejestracja

Cena 1
4 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • zakwaterowanie
 • parking
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Ulica i nr: Pl. Grunwaldzki 8/10
 • Kod pocztowy: 40-127
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 6342559104

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice, Polska
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!