Umowy w działalności biur podróży – o imprezę turystyczną, z kontrahentami, pilotami, rezygnacje i zwroty wpłat klientom, reklamacje, odpowiedzialność organizatora – praktyczne warsztaty

O warsztatach

Celem proponowanego Państwu szkolenia będzie przedstawienie i omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z umowami o imprezę turystyczną zawieranymi zarówno z klientami indywidualnymi jak i biznesowymi, a także umów z kontrahentami i pilotami, w tym obejmujących zagadnienia zakazu konkurencji. Zwrócimy szczególną uwagę na ustawowe i umowne przypadki rozwiązania i odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną oraz zasady zwrotu klientom dokonanych wpłat. W trakcie szkolenia zajmiemy się również omówieniem zasad odpowiedzialności organizatorów turystyki, w tym rozstrzyganiem reklamacji składanych przez klientów.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych spowodowała konieczność zmiany stosowanych przez biura podróży wzorów umów z klientami i kontrahentami, a dla niektórych podmiotów z branży turystycznej wymusiła również zmianę zasad prowadzonej działalności. Co więcej, biura podróży zostały zobowiązane do wykonywania szeregu obowiązków informacyjnych wobec swoich klientów. Pandemia wirusa SARS-Cov-2 i dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna w wielu miejscach na świecie przynoszą kolejne wyzwania dla biur podróży, tym razem związane z rezygnacjami klientów, odwoływaniem imprez turystycznych, koniecznością dokonywania klientom zwrotów wpłaconych należności na poczet imprez turystycznych i odzyskiwaniem wpłat przekazanych kontrahentom. Sytuację tę niejednokrotnie komplikują niewłaściwe i nieprecyzyjne postanowienia stosowanych przez biura podróży umów z klientami i kontrahentami.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży turystycznej, ich pracownikom, agentom turystycznym, a także prawnikom.

Program warsztatu

 • Zagadnienia umów o imprezę turystyczną w tym:
  • podstawowe pojęcia: usługa turystyczna, powiązane usługi turystyczne, impreza turystyczna, przedsiębiorca turystyczny, organizator turystyki, podróżny,
  • obowiązki organizatorów turystyki wobec podróżnych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjne,
  • treść umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
  • jednostronna zmiana warunków umowy, w szczególności zmiana ceny i uprawnienia podróżnych z tym związane,
  • przeniesienie uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego,
  • zagadnienia zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, rozwiązanie umowy:
  • prawo do odstąpienia od umowy przez podróżnego, prawo rozwiązania umowy przez organizatora turystyki,
  • zasady zwrotu opłat i wpłat dokonanych przez podróżnego.
 • Zasady prawidłowej realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej:
  • odpowiedzialność organizatora turystyki za wykonanie usług turystycznych, stwierdzenie niezgodności; przykłady z orzecznictwa sądowego krajowego i europejskiego,
  • uprawnienia podróżnego w przypadku stwierdzenia niezgodności, postępowanie reklamacyjne, przedawnienie roszczeń.
 • Przykładowe klauzule niedozwolone w umowach o imprezę turystyczną.
 • Umowy z kontrahentami i pilotami:
  • zakres podmiotowy i przedmioty,
  • postanowienia zabezpieczające interesy organizatora turystki,
  • zasady odpowiedzialności,
  • zakaz konkurencji.

Czas trwania

9:00–15:00

Prelegenci

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenia min. 2 tyg. przed wydarzeniem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!