Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

O warsztatach

Szkolenie studenckie

Audit wewnętrzny jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia systemów zarządzania. Bardzo często wnioski z auditu prowadzą do głębokich zmian systemowych w organizacjach, ukierunkowanych na zwiększanie skuteczności i efektywności ich funkcjonowania. Bardzo duże znaczenie w tym procesie odgrywają stosowane metody i techniki oraz kompetencje auditorów. Celem praktycznego przedstawienia procesu auditu wewnętrznego wprowadzamy uczestników warsztatu w tajniki działań auditowych poprzez przeniesienie się do zasymulowanego środowiska "wirtualnej firmy". W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznają się z założeniami funkcjonowania firmy, a następnie na bazie udostępnionej dokumentacji przygotowują audit, opracowując Plan auditów wewnętrznych oraz Programy auditów wewnętrznych. Kluczowym elementem warsztatu jest opracowywanie pytań auditowych i ich dokumentowanie w listach kontrolnych oraz symulacja auditu prowadzona w oparciu o przygotowaną dokumentację. Po zakończonej symulacji, uczestnicy podejmują decyzję o wyniku auditu, kwalifikując i grupując zebrane informacje do poszczególnych kategorii. W tej części warsztatu przeprowadzana jest analiza przyczyn zidentyfikowanych niezgodności przy użyciu kompleksowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej praktyce systemowego zarządzania jakością. W końcowej fazie warsztatu uczestnicy trenują techniki przedstawiania auditowanym wyników badania auditowego na spotkaniu zamykającym oraz ich dokumentowania.

Korzyści:

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, prowadzeniem i dokumentowaniem auditu wewnętrznego.

• Symulacja auditu prowadzona w "wirtualnej firmie" daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery procesu auditu, wywołując "dreszcz" emocji w trudnych sytuacjach auditowych i poczucie sukcesu po zakończeniu auditu, którego wyniki mają wpływ na zwiększanie potencjału firmy.
Kto powinien wziąć udział?

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą na stanowisku: Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, Auditora Wewnętrznego.

• Osoby zainteresowane pracą w komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem systemami jakości.

• Uczestnicy szkoleń z zakresu „Auditor Wewnętrzny” z dowolnej branży: żywnościowej, jakościowej, automotive, laboratoriów badawczych i wzorcujących, IT, energetycznej.

Program warsztatu

1. Wprowadzenie do procesu auditu wewnętrznego - kluczowe założenia normy ISO 19011.

2. Kwalifikacje auditora - różnice w standardach.

3. Planowanie auditów wewnętrznych - określanie granic auditu: cel, zakres i kryteria.

4. Opracowanie pytań auditowych - lista kontrolna drogowskazem na mapie auditu.

5. Kontekst organizacji - dobre praktyki auditowania nowego wymagania.

6. Komunikacja w procesie auditu wewnętrznego - umiejętność zadawania pytań audytowych.

7. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.

8. Symulacja auditu wewnętrznego - zapisywania dowodów z auditu.

9. Kwalifikowanie zebranych informacji oraz przygotowanie wniosków z auditu.

10. Analiza przyczynowo-skutkowa - kompleksowe narzędzia do identyfikacji przyczyn niezgodności.

11. Spotkanie zamykające - techniki przedstawiania wyników auditów.

12. Dokumentowanie wyników auditów wewnętrznego.

13. Podsumowanie wyników warsztatu (symulacji).

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener LUQAM

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena
brutto za osobę
298
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
  • Ulica i nr: ul. Kamieńskiego 47
  • Kod pocztowy: 30-644
  • Miejscowość: Kraków
  • Numer NIP: 6793087067

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
30-644 Kraków, Polska
ul. Kamieńskiego 47
woj. małopolskie
LUQAM oferuje pełny zakres usług w obszarze: • projektów wdrożeniowych systemów zarządzania, • szkoleń, • studiów podyplomowych, • sourcingu i oceny dostawców, • kontroli jakości, • koordynacji transferów produ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!