Zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO 31000:2018

O warsztatach

W trakcie szkolenia zaprezentowany proces zarządzania ryzykiem wg. metodyki określonej w normie PN-ISO 31000:2018 wzbogacony o inne dobre praktyki, które autor szkolenia zgromadził w ciągu ponad dziesięcioletniego okresu zajmowania się problematyką zarządzania ryzkiem. Istotnym elementem szkolenia będzie duża ilość ćwiczeń, dzięki którym jego uczestnicy będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy o zasadach i metodzie zarządzania ryzkiem określonej w normie PN-ISO 31000:2018
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności identyfikacji ryzyk, ich analizy i przygotowania właściwych reakcji (odpowiedzi) na nieakceptowane ryzyka.
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do zaprojektowania lub udoskonalenia systemu zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzkiem wykraczającymi poza normę 31000, które można wykorzystać do udoskonalenia zarządzania ryzkiem w swoim miejscu pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem wg. normy 31000:2018, w tym także pracowników jednostek sektora finansów publicznych, gdyż wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem zawarte w Standardach kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów są w całości zgodne z rozwiązaniami opisanymi w normie 31000. Uczestnictwem w szkoleniu powinny być także zainteresowane osoby z tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem w związku z wytycznymi zawartymi w różnych stosowanych przez nich normach (np. PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 17025:2018), w których określony został obowiązek zarządzania ryzykiem.

Program warsztatu

 1. Zasady zarządzania ryzykiem.
 2. Etapy wdrażania zarządzania ryzykiem (ramy zarządzania ryzykiem).
 3. Proces zarządzania ryzykiem – ilustracja graficzna.
 4. Identyfikacja ryzyka:
  1. techniki identyfikacji ryzyka,
  2. rejestr incydentów,
  3. opis zidentyfikowanego ryzyka.
   ĆWICZENIA z zakresu identyfikacji ryzyk
 5. Ocena stosowanych sposobów radzenia sobie z ryzykiem i wpływ jej wyników na analizę ryzyka.
  ĆWICZENIA z zakresu oceny stosowanych reakcji na ryzyko
 6. Analiza ryzyka:
  1. metody analizy ryzyk (metoda jakościowa, mieszana, ilościowa).
   ĆWICZENIA z zakresu analizy ryzyka
 7. Ryzyko akceptowane i nieakceptowane.
 8. Ewaluacja ryzyka.
 9. Postępowanie z ryzykiem nieakceptowanym:
  1. rodzaje i kierunki reakcji na ryzyko,
  2. plan postępowania z ryzykiem.
   ĆWICZENIA z zakresu opracowania reakcji na ryzyko nieakceptowane
 10. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzkiem:
  1. rejestr ryzyka,
  2. mapa ryzyka,
  3. dobre praktyki w zakresie dystrybucji rejestrów i map ryzyka
 11. Komunikacja w procesie zarządzania ryzykiem.
 12. Monitorowanie:
  1. procesu zarządzania ryzkiem,
  2. zarządzania nieakceptowanymi ryzykami.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Marek Sawicki, naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów). Manager ciągłości działania wg. Normy ISO 22301:2019 (certyfikat CIS-Certification & Information Security Services). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
 • Ulica i nr: Sienna 93 lok. 35
 • Kod pocztowy: 00-815
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5211005847

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa, Polska Sienna 93 lok. 35

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa, Polska
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!