Zasady prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

O warsztatach

Zapraszamy na szkolenie, na którym przedstawimy zasady prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem, prowadzeniem i praktycznym wykorzystaniem środków ZFŚS
 • Omówienie orzecznictwa sądowego dotyczącego Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają kompleksową praktyczną wiedzę na temat ZFŚS, wraz ze wskazówkami, w jaki sposób zastosować poszczególne regulacje we własnej organizacji.

Kto powinien wziąć udział?
 • Specjaliści działu kadr i płac
 • Specjaliści działów HR, w tym HR Business Partner
 • Menedżerowie zespołów
 • Kadra kierownicza.

Program warsztatu

Obowiązek i cel tworzenia ZFŚS

 • Który pracodawca ma obowiązek tworzenia ZFŚS
 • Udział związków zawodowych i przedstawiciela pracowników w działalności socjalnej
 • Zakres ingerencji pracodawcy jako administratora środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Na jakich warunkach pracodawca może odstąpić od tworzenia ZFŚS
 • Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania

Możliwości swobody wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

 • Rozróżnienie osób uprawnionych na mocy ustawy oraz na podstawie regulaminu ZFŚS
 • Katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)
 • ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników
 • Osoby na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych

Wysokość odpisów podstawowych i dobrowolnych

 • Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych. Ćwiczenia praktyczne z wyliczania przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • Raty odpisów 31 maja i 30 września oraz korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia

Ograniczenia i rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu

 • Paczki dla dzieci, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Karnety sportowe
 • Organizacja imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę
 • Świadczenia na rzecz byłych pracowników - emerytów i rencistów
 • Świadczenia rzeczowe (zakup art. żywnościowych, węgiel, itp.)
 • Bilety na wydarzenia kulturalno-oświatowe - kino, teatr, opera

Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.

 • Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym
 • Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • Ulgi z tytułu zapomóg

ZFŚS a przepisy RODO – niezbędna dokumentacja.

 • Komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych
 • Dokumentacja ZFŚS a RODO – żądanie danych od pracownika: PIT małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych
 • Kto może mieć wgląd do dokumentacji socjalnej pracowników
 • Legalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • Czy można wypłacić świadczenie bez potwierdzenia przez pracownika sytuacji życiowej

Egzekucja świadczeń socjalnych

Odpowiedzialność karna związana z działalnością socjalną

 • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS

Omówienie wzoru Regulaminu ZFŚS oraz przekazanie wzorów m.in.:

 • Regulamin ZFŚS
 • Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe, remontowe
 • Oświadczenie o wysokości zarobków

Orzecznictwo sądowe dotyczące Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

I dzień, 10.00-16.00

Prelegenci

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!