Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - szkolenie praktyczne

O warsztatach

Zapraszamy na szkolenie omawiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, ich przywileje, obowiązki pracodawcy na tle aspektów ekonomicznej opłacalności zatrudniania ON. Dodatkowo omówimy możliwości otrzymania dofinansowania na utworzenie nowego stanowiska pracy dla ON, comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ON.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z przepisami o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością,
 • nabycie wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania przywilejów dla ON i egzekwowana wymagań pracodawcy,
 • nabycie umiejętności prawidłowego rozliczania udzielanych świadczeń,
 • nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działalności organizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o najnowsze przepisy prawa pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • specjaliści działu kadr i płac,
 • specjaliści działów HR, w tym HR Business Partner,
 • menedżerowie zespołów,
 • kadra kierownicza.

Program warsztatu

Uporządkowanie podstawowych definicji dotyczących ON

 • Instytucja orzecznicze w Polsce i wpływ dla pracodawcy na orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MSWiA, MON, Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Rodzaje orzeczeń; schorzenia szczególna a schorzenia specjalne – wpływ na dofinansowanie PFRON
 • Zagadnienia dotyczące przedłużania, daty składania orzeczeń do pracodawcy

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

 • Czas pracy ON
 • Zatrudnianie w porze nocnej godzinach nadliczbowych
 • Dodatkowe przerwy w pracy, dodatkowy urlop, turnus rehabilitacyjny, zwolnienie na specjalistyczne badania
 • Osoby na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych

Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

 • Obowiązkowe min. zatrudnianie 6% pracowników z niepełnosprawnością – konsekwencje niespełnienia wymogu, przywileje zatrudnianie > 6% pracowników niepełnosprawnych
 • Miesięczne obowiązkowe wpłaty na PFRON
 • Obowiązkowe deklaracje składane do PFRON
 • Możliwości obniżenia wpłacanej składki do PFRON i korekty do 5 lat wstecz
 • Obniżenie wpłat dzięki FV od form outsourcingowych zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

Ekonomiczne aspekty zatrudnia osób niepełnosprawnych

 • Omówienie na przykładzie zysków i strat w przypadku zatrudniania osób z różnym rodzajem orzeczeń
 • Firma odpowiedzialna społecznie

Dofinansowania z PFRON i Funduszu Pracy

 • Omówienie procesu dofinansowań
 • Wskazanie zakresu, możliwości i opłacalności dofinansowań
 • Dotacje do wynagrodzeń

Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy, PFRON w sprawie zatrudnianie osób na stanowiska z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

I dzień, 10.00-16.00

Prelegenci

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!