System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Omówienie planowanych zmian przed otwarciem roku budżetowego 2023

O webinarze

System Besti@ to ważny instrument dla finansów JST. Proponujemy Państwu szkolenie przydatne z punktu widzenia zarówno sprawozdawczości budżetowej, jak i planowania, zmieniania i analizowania budżetu jednostki. Proponujemy Państwu udział w VI edycji praktycznych warsztatów on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz opracowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych. Podczas 2 - dniowych zajęć zostaną wskazane i omówione także zmiany planowane do wdrożenia w najbliższych wersjach Systemu Bestia (przed otwarciem roku budżetowego 2023). Zajęcia poprowadzi ekspert, członek zespołu, który stworzył i nadal modernizuje system BeSTi@, doskonale orientujący się w funkcjonalnościach systemu, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkolenia

Dlaczego warto wziąć udział?

• Poznanie najważniejszych funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mających na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych.
• Nabycie praktycznych umiejętności odpowiedniego zastosowania systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach.
• Omówienie aspektów konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów, sporządzania raportów.
• Przedstawienie modułów: Komunikacja, Sprawozdania, Uchwały, WPF.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości wraz z propozycją sposobów ich eliminacji.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości, wynikające z codziennego użytkowania systemu.

Kto powinien wziąć udział?

Skarbnicy jst oraz pracownicy wydziałów finansowych jst, obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

Program webinaru

1. Sprawozdania samorządowych jednostek, posiadających osobowość prawną (jednostkowe i zbiorcze) - Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ:
a. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020, poz. 2396):
• czynności przygotowawcze w Systemie BeSTi@,
• dodawanie nowego rodzaju jednostek do słownika,
• uzupełnianie sprawozdań.
b. Przygotowanie i podpisywanie sprawozdań jednostkowych na dedykowanych formularzach.
c. Sposoby przekazywania sprawozdań jednostkowych do jst.
d. Obsługa sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w Systemie BeSTi@:
• import z plików xml i z plików xls,
• agregacja.
2. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
3. Różne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):
a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
4. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy):
• dane kontrolne,
• słowniki systemowe.
5. Nowy słownik jednostek organizacyjnych – organizacja i zasady edycji (zmiany planowane):
a. Jednostka sprawozdawcza i jednostka planistyczna.
b. Powiązanie z API REGON.
c. Obsługa nowego słownika (dodawanie, usuwanie, modyfikacja jednostek).
d. Jednostka budżetowa urząd – wycofanie z Systemu.
e. Rachunek dochodów, o których mowa w at. 223 ufp. – zmiana sposobu ewidencji.
6. Wysyłanie dokumentów: omówienie modułu „Komunikacja”.
7. Przygotowane sprawozdań budżetowych:
a. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
b. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze, w tym sprawozdanie jednostkowe jst – (zmiany planowane).
c. Agregowanie danych.
d. Przygotowanie sprawozdań za 4 kwartał, w tym wysyłka do GUS (wymagania SMUP) – (zmiany planowane).
e. przygotowanie sprawozdania jednostkowego jst – (zmiany planowane).
f. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
g. Wbudowane kreatory.
h. Weryfikacja poprawności danych.
i. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
j. Podglądy wydruków.
k. Operacje na tabelach ekranowych.
l. Eksport danych z BeSTii.
m. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
8. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu:
a. Omówienie modułu „Uchwały”:
• słownik zadań,
• konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
9. Przygotowanie i ewidencjonowanie Wieloletnich Prognoz Finansowych:
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
10. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów:
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.Skarbnicy jst oraz pracownicy wydziałów finansowych jst, obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

Czas trwania

2 dni: 10:00-14:00

Prelegenci

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@, doświadczony praktyk i szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
599
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
  • Ulica i nr: Plac Inwalidów 10
  • Kod pocztowy: 01-552
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa, Polska Plac Inwalidów 10

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa, Polska
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!