Anna Gajewska

Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Szkolenia, kursy i poprawa umiejętności pracowników to popularne metody zapewnienia sprawnego działania zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak też administracji publicznej czy instytucji non-profit. Wysyłając pracownika bądź współpracownika na szkolenie często zastanawiamy się jednak jaką stawką VAT objęte są szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe? Kwestie te nie są proste, bo ustawodawca mocno skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych oraz kursów zawodowych. Przeanalizujmy zatem w jakich sytuacjach szkolenia i kursy podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Spis treści:

 1. Standardowe stawki VAT
 2. Usługi szkoleniowe a podatek VAT
 3. Szkolenia zwolnione z VAT
  1. Szkolenia organizowane przez akredytowanych organizatorów
  2. Szkolenia finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych
  3. Szkolenia prowadzone na zasadach zawartych w odrębnych przepisach
 4. Podsumowanie

Szkolenia z VATu

Standardowe stawki VAT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi w Polsce na postawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) obowiązują następujące stawki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT):

 • podstawowa: 23%,
 • obniżone: 8%, 5% i 0%,
 • tzw. stawka zwolniona - umowny termin dla grupy towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT.
Usługi szkoleniowe a podatek VAT

Wiele osób zastanawia się jaka stawka VAT obowiązuje na szkolenia i usługi szkoleniowe? Internet pełen jest zapytań jaka stawka VAT na szkolenia BHP, pierwszej pomocy, kursy zawodowe, jakie szkolenia zwionione z VAT i jaki VAT na usługi szkoleniowe. Co do zasady usługi szkoleniowe objęte są 23% stawką VAT. Ustawa o podatku VAT, w artykule 43 ust. 1 (zwłaszcza w punktach od 26 do 29) definiuje jednak sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie zwolnionej stawki VAT na usługi szkoleniowe. Zgodnie z brzmieniem ustępu z VAT są zwolnione:

 • wszelkie usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania (art. 43 ust. 1 pkt 26) a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia wyższego (art. 43 ust. 1 pkt 26) - zwolnieniem objęte będą też materiały dydaktyczne używane w procesie kształcenia,
 • usługi prywatnego nauczania (szkoleniowe) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27) - zwolnienie to obowiązuje bez względu na formę świadczenia usług, zwolnieniu podlegać będą zatem zarówno klasyczne szkolenia stacjonarne, jak i na przykład usługi szkoleniowe online,
 • przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28) - a więc wszelkiego typu szkolenia i kursy językowe, bez względu na ich formę oraz czas trwania,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29) o ile spełniony jest przynajmniej jeden z trzech warunków:
  1. szkolenie organizowane jest przez organizatora posiadającego akredytację w ramach systemu oświaty,
  2. szkolenia jest finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych,
  3. szkolenie prowadzone jest na zasadach zawartych w odrębnych przepisach.
Szkolenia zwolnione z VAT

Omówmy szczegółowo każdy z tych trzech przypadków, aby zrozumieć jakie szkolenia i usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT.

Szkolenia organizowane przez akredytowanych organizatorów

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują o jakiej dokładnie akredytacji mowa, zwyczajowo jednak uważa się że wystarczające jest uzyskanie akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami).

Szkolenia finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. z funduszy unijnych. Nie ma przy tym znaczenia czy środki publiczne przyznane zostały dla organizatora szkolenia czy dla jego uczestnika. Zwolnienie to jest często stosowane, zwłaszcza przez podmioty publiczne.

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy finansowanie ze środków publicznych zapewnione jest po stronie uczestnika jest on zobowiązany złożyć odpowiednie oświadczenie dla organizatora szkolenia, aby mógł on zastosować stawkę zwolnioną VAT. Przykład tego typu oświadczenia znajdą Państwo w załączniku do pobrania.

Pobierz wzór oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Szkolenia prowadzone na zasadach zawartych w odrębnych przepisach

Przykładami tego typu szkoleń mogą być:

 • szkolenia BHP ponieważ prowadzone są one na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy,
 • szkolenia służące uzyskaniu uprawień budowalnych na podstawie przepisów Prawa budowlanego, gdyż warunkują one dopuszczenie do zawodu,
 • szkolenia SEP (uprawnienia elektryczne) na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Oczywiście przykładów tego typu można podać znacznie więcej, przepisy bowiem znajdują zastosowanie zawsze w sytuacji, gdy odbycie szkolenia jest niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

Podsumowanie

Jaka stawka VAT obowiązuje na szkolenia? Co do zasady szkolenia i usługi szkoleniowe, w tym organizacja szkolenia, podlegają stawce VAT 23%. Ustawa wymienia jednak szereg sytuacji, w których szkolenia mogą być zwolnione z VAT. Jakie szkolenia zwolnione z VAT? Z VAT zwolnione są m.in. szkolenia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku (np. szkolenia i kursy zawodowe), szkolenia organizowane przez jednostki wchodzące w skład systemu edukacji (np. szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe), szkolenia wymienione w odrębnych przepisach (np. szkolenia BHP). Czy zwolnienie z VAT przysługuje jednostkom z sektora finansów publicznych? Tak, jeśli szkolenie lub usługa szkoleniowa są finansowane w min. 70% ze środków publicznych szkolenie jest zwiolnione z VAT, więc szkolenia zamawiane przez samorząd czy administrację publiczną są zwolnione z podatku VAT.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Umowy IT - usługi informatyczne

 • Online, 15 listopad 2022
 • 863 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!
10 sierpnia 2022
Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!

Sprawdź listę najbardziej opłacalnych zawodów dla kobiet oraz dziewczyn w 2022 roku w Polsce oraz na świecie. Jakie zawody pozwalają uzyskać atrakcyjne zarobki? Jakie zawody są chętnie wybierane przez kobiety?

Czytaj więcej
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?
8 sierpnia 2022
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?

Sprawdź jakie kursy warto zrobić kobiecie w 2022 roku? Jakie kursy i szkolenia pozwalają liczyć na zatrudnienie oraz atrakcyjne zarobki?

Czytaj więcej
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?
5 sierpnia 2022
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?

Dowiedz się czym jest 5s, poznaj pięć zasad systemu 5s i sprawdź w jaki sposób system 5s na produkcji, w hali produkcyjnej bądź biurze może pomóc twojej firmie osiągnąć wyższą produktywność.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej