Anna Gajewska

Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

Szkolenia, kursy i poprawa umiejętności pracowników to popularne metody zapewnienia sprawnego działania zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak też administracji publicznej czy instytucji non-profit. Wysyłając pracownika bądź współpracownika na szkolenie często zastanawiamy się jednak jaką stawką VAT objęte są szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe? Kwestie te nie są proste, bo ustawodawca mocno skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych oraz kursów zawodowych. Przeanalizujmy zatem w jakich sytuacjach szkolenia i kursy podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

 

Standardowe stawki VAT

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi w Polsce na postawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) obowiązują następujące stawki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT):

 • podstawowa: 23%,
 • obniżone: 8%, 5% i 0%,
 • tzw. stawka zwolniona - umowny termin dla grupy towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT.
Usługi szkoleniowe a podatek VAT

Co do zasady usługi szkoleniowe objęte są 23% stawką VAT. Ustawa o podatku VAT, w artykule 43 ust. 1 (zwłaszcza w punktach od 26 do 29) definiuje jednak sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie zwolnionej stawki VAT na usługi szkoleniowe. Zgodnie z brzmieniem ustępu z VAT są zwolnione:

 • wszelkie usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania (art. 43 ust. 1 pkt 26) a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia wyższego (art. 43 ust. 1 pkt 26) - zwolnieniem objęte będą też materiały dydaktyczne używane w procesie kształcenia,
 • usługi prywatnego nauczania (szkoleniowe) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27) - zwolnienie to obowiązuje bez względu na formę świadczenia usług, zwolnieniu podlegać będą zatem zarówno klasyczne szkolenia stacjonarne, jak i na przykład usługi szkoleniowe online,
 • przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28) - a więc wszelkiego typu szkolenia i kursy językowe, bez względu na ich formę oraz czas trwania,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29) o ile spełniony jest przynajmniej jeden z trzech warunków:
  1. szkolenie organizowane jest przez organizatora posiadającego akredytację w ramach systemu oświaty,
  2. szkolenia jest finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych,
  3. szkolenie prowadzone jest na zasadach zawartych w odrębnych przepisach.

Omówmy szczegółowo każdy z tych trzech przypadków.

Szkolenia organizowane przez akredytowanych organizatorów

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują o jakiej dokładnie akredytacji mowa, zwyczajowo jednak uważa się że wystarczające jest uzyskanie akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami).

Szkolenia finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. z funduszy unijnych. Nie ma przy tym znaczenia czy środki publiczne przyznane zostały dla organizatora szkolenia czy dla jego uczestnika. Zwolnienie to jest często stosowane, zwłaszcza przez podmioty publiczne.

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy finansowanie ze środków publicznych zapewnione jest po stronie uczestnika jest on zobowiązany złożyć odpowiednie oświadczenie dla organizatora szkolenia, aby mógł on zastosować stawkę zwolnioną VAT. Przykład tego typu oświadczenia znajdą Państwo w załączniku do pobrania

Szkolenia prowadzone na zasadach zawartych w odrębnych przepisach

Przykładami tego typu szkoleń mogą być:

 • szkolenia BHP ponieważ prowadzone są one na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy,
 • szkolenia służące uzyskaniu uprawień budowalnych na podstawie przepisów Prawa budowlanego, gdyż warunkują one dopuszczenie do zawodu,
 • szkolenia SEP (uprawnienia elektryczne) na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Oczywiście przykładów tego typu można podać znacznie więcej, przepisy bowiem znajdują zastosowanie zawsze w sytuacji, gdy odbycie szkolenia jest niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Umowy IT - usługi informatyczne

 • Online, 8 luty 2022
 • już od 863.3 PLN
Zapisz się
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Elektroniczne usługi publiczne - jak korzystać z EPUAP

 • Online, 27 kwiecień 2022
 • już od 766.3 PLN
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads
13 grudnia 2021
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads

Sprawdź kiedy warto prowadzić działania reklamowe w wyszukiwarce internetowej oraz dowiedz się jak uruchomić swoją pierwszą kampanię w programie reklamowym Google Ads?

Czytaj więcej
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP
10 grudnia 2021
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP

Dowiedz się czym jest BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez PARP, jakie są zasady jej działania i możliwości starania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, usługi doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej