33. Konferencja Energetyczna EuroPower & 3. OZE Power

O konferencji

Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER od początku powstania stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Organizowane przez MMC Polska wydarzenie, jest najważniejszą konferencją energetyczną w kraju. Naszą misją jest stworzenie efektywnej platformy dialogu będącej miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Tworząc program wydarzenia bierzemy pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno-polityczną, aby mówić o najbardziej aktualnych wyzwaniach przed którymi stoi cały sektor. Do wyzwań tych należą m.in.: rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, nowoczesnego i efektywnego ciepłownictwa, energetyki rozproszonej, cyfryzacji i wszystkich nowoczesnych technologii dla sektora.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest wspólnie przez Rady Programowe EuroPower oraz OZE Power. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji centralnej, regulator, przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i polskiej gospodarki.
Dlaczego warto wziąć udział?

To najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce, w którym udział biorą wszyscy kluczowi przedstawiciele branży, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty funkcjonowania i rozwoju branży energetycznej.

Najbliższa 33. edycja skupi się m.in. na rozwoju wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, energetyce wiatrowej, nowoczesności i efektywności ciepłownictwa,  energetyce rozproszonej, cyfryzacji i wszystkich nowoczesnych technologii dla sektora.

Agenda wydarzenia tworzona jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Aktywów Państwowych, URE i przedstawicielami czołowych przedsiębiorstw energetycznych.

Odpowiadamy na potrzeby rynku, agenda wydarzenia jest budowania w oparciu o sugestie członków Rady Programowej oraz niezależnych ekspertów. Tematyka Konferencji EuroPOWER & OZE POWER podejmuje najaktualniejsze wyzwania oraz problemy sektora w sposób merytoryczny i praktyczny, z dużym naciskiem na nowoczesne technologie oraz wizją rozwoju rynku na kolejne lata.

Szukasz firmy, która pomoże Ci poprawić parametry efektywności albo opracuje ofertę produktową? A może jesteś firmą doradczą, która świadczy usługi consultingowe dla branży energetycznej? Podczas naszej konferencji nawiążesz relacje biznesowe i zdobędziesz wartościowe kontakty.

Nasze wydarzenie wspomoże prosty łańcuch niezbędny dla efektywnego funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa: poznaj potrzeby firm z sektora energetycznego i zaprojektuj rozwiązania dla nich lub unowocześnij swój produkt w oparciu o trendy.

33. edycja brzmi całkiem dobrze, prawda? Jesteśmy konferencją z historią i tradycją, cieszymy się zaufaniem i popularnością w sektorze.

Kto powinien wziąć udział?

ENERGIA ODNAWIALNA

ELEKTROENERGETYKA i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ

PALIWA

CIEPŁOWNICTWO

GAZOWNICTWO

Program konferencji

Dzień 1

9:10 – 9:20 „Nowy Polski Ład w urzeczywistnianiu europejskiej zielonej transformacji”

 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska*

9:20 – 9:30 „Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej krajów Unii Europejskiej”

 • Ditte Juul-Joergensen, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska*

9:30 – 10:40 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem?

 • Cele, kierunki i filary Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu – polska niezależność energetyczna – rozwój strategicznych i wielkoskalowych inwestycji
 • Energetyka rozproszona vs. wielkoskalowa energetyka zawodowa
 • Planowanie energetyczne na poziomie kraju i regionów – zmiana paradygmatu zarządzania bezpieczeństwem energetycznym z centralnego na poziom lokalny
 • Czy odbiorca energii jest gotów pokryć koszty transformacji? Na jaki udział go stać i jak to policzyć?
 • Inteligentne sieci, inteligentne opomiarowanie – perspektywa polskiego dostawcy technologii Smart Grid. Jak duże firmy energetyczne chcą zadbać o odbiorców?
 • Nowe warunki handlu energią elektryczną – integracja rynków giełdowych w UE

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Minister Klimatu i Środowiska
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Rafał Gawin, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki*
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE*
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Jacek Goliński, Prezes Zarządu, Energa*
 • Paweł Majewski, Prezes Zarządu, PGNiG*
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Enea*
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu, PKN Orlen*

10:40 – 11:30 „Nowy Polski Ład” jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji „New Green Deal”

10:40 – 10:50 Wystąpienie wprowadzające: „Krajowy Plan Odbudowy – wyzwania dla polskiej gospodarki w zakresie transformacji energetycznej”

 • Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii*

10:50 – 11:30 Debata:

 • Krajowy Plan Odbudowy, a mechanizmy finansowe Funduszu Odbudowy
 • Plan odbudowy dla Europy, a polska transformacja energetyczna
 • Europejski Zielony Ład perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021 – 2027
 • Unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania – taksonomia jako gwarancja „zielonych” inwestycji

Moderator:

 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Zarządu, Forum Energii

Prelegenci:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych*
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Mikołaj Dowgielewicz, Dyrektor Generalny, Europejski Bank Inwestycyjny
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Jan Biernacki, Senior Manager, PwC

11:30 – 12:10 Rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym. Czas na integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii

 • OZE 4.0 – zintegrowane instalacje hybrydowe dużych mocy
 • Rozwój generacji on-site w obszarach za licznikiem oraz linii bezpośredniej – stanowienie rozwiązań prawnych
 • Magazynowanie energii – ograniczenia oraz regulacje prawne
 • Potrzebne regulacje dotyczące umów PPA – szanse związane z alternatywnym modelem zakupu energii
 • Rola sztucznej inteligencji w integracji rozproszonych źródeł energii
 • Prosument zbiorowy oraz wirtualny – rozwiązania ustawowe
 • Zielony wodór – jak go efektywnie wykorzystać?
 • Rozwój programu biometanowego i tworzenie sieci biometanowni
 • Kierunki zmian regulacji w zakresie elektromobilności

Prelegenci:

 • Maciej Chorowski, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
 • Jarosław Dybowski, Dyrektor wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen*
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
 • Jan Sakławski, Radca Prawny | Partner, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.
 • Tomasz Siwak, Prezes Zarządu, Enea Nowa Energia*
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes ds. Rozwoju, PGNiG
 • Filip Sypko, Head of Global Business Development, Green Genius
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki*

12:10 – 12:40 Przerwa

12:40 – 13:30 Potencjał wodoru w dekarbonizacji energetyki

12:40 – 12:50 Prezentacja: Wykorzystanie wodoru na przykładzie Port of Rotterdam

 • Przedstawiciel Port of Rotterdam

12:50 – 13:30 Debata:

 • Kierunki „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”
 • Rozwój przemysłu wodorowego oraz wzrost elektromobilności
 • Czy wodór może stać się najlepszym sposobem magazynowanie energii
 • Finansowanie prac nad rozwojem technologii wodorowych

Prelegenci:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tobiasz Adamczewski, Kierownik ds. OZE, Forum Energii
 • Zygmunt Artiwk, Wiceprezes Zarządu, ZE PAK*
 • Maciej Ciszewski, Policy assistant to the Director-General for Energy, European Commission
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes ds. Rozwoju, PGNiG
 • Wojciech Weiss, Prezes Zarządu, Lotos Paliwa*
 • Przedstawiciel PKN Orlen

13:30 – 14:10 Energetyka jądrowa – przełom w polskiej transformacji energetycznej

13:30 – 13:40 Prezentacja wprowadzająca

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

13:40 – 14:10 Debata 1+1:

Moderator:

 • Jakub Wiech, Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com*

Prelegenci:

 • Vakis Ramany, Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

14:10 – 15:00 Czy rozwój energetyki niskoemisyjnej powinien być oparty o gaz?

 • Gaz jako przejściowe paliwo przyszłości
 • Plany zagospodarowania biometanu – dywersyfikacja dostaw
 • Dekarbonizacja rynków gazu – co transformacja oznacza dla paliw gazowych, infrastruktury i jakości gazu
 • Proces pozyskiwania środków na nowe inwestycje w rozwój zielonego paliwa
 • Ryzyka związane z wprowadzaniem biogazu do systemu

Prelegenci:

 • Michał Hermann, Departament Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG
 • Paweł Pikus, Departament Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM*
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, TGE*
 • Przedstawiciel PFR

15:00 – 15:40 Jak sprawiedliwie i efektywnie transformować regiony węglowe? Wyzwania społeczne i gospodarcze

15:00 – 15:10 Wystąpienie wprowadzające: „Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji – wsparcie regionów w zielonej transformacji”

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej*

15:10 – 15:50 Debata:

 • Pierwsze polskie regiony węglowe z planem sprawiedliwej transformacji
 • Zaangażowanie władz regionalnych w proces planowania transformacji
 • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST)
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – ryzyko oraz wyzwania
 • Jakie są i na ile są realne oczekiwania strony społecznej?
 • Alternatywne miejsca pracy dla górników

Moderator:

 • Michał Hetmański, Prezes Zarządu, Instrat

Prelegenci:

 • Artur Bieliński, Starosta Zgorzelecki, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu*
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Mariola Czechowska, Burmistrz Bełchatowa*
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza
 • Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego*
 • Maciej Sytek, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

Dzień 2

9:00 – 12:50 Cyfryzacja na usługach sektora energii

9:00 – 10:00 Digitalizacja energetyki – wykorzystanie nowoczesnych technologii

Case study: Digitalizacja energetyki na przykładzie trwałego nośnika firmy Hitachi

9:00 – 9:10 Wystąpienie wprowadzające: Przyszłość cyfryzacji w energetyce

 • Marek Zagórski, Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*

9:10 – 9:20 Case study: Digitalizacja energetyki na przykładzie trwałego nośnika firmy Hitachi

 • Tadeusz Woszczyński, Country Manager – Poland, Austria & CEE Hitachi Europe Ltd.

9:20 – 10:00 Debata:

 • Trwały nośnik jako narzędzie bezpiecznego przechowywania kluczowych informacji
 • Narzędzie blockchain i tokenizacja w energetyce – co to jest?
 • Rozwój mikrosieci opartych na technologii blockchain – wpływ na generowanie i dystrybucję energii
 • Technologia rozproszonego rejestru – sposobem lepszego zarządzania transakcjami np. z ładowania aut elektrycznych i lepszego zarządzania rozproszoną generacją energii elektrycznej

Moderator:

 • Artur Drobiecki, Doradca, Limitless Technologies

Prelegenci:

 • Wojciech Drożdż, Wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki, Enea Operator*
 • Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNIG Obrót Detaliczny*
 • Wojciech Stańczak, Prezes Zarządu, Energa Informatyka i Technologie*
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE S.A.*
 • Mariusz Sudoł, Operations, Director CEE, Hitachi Europe Ltd.
 • Artur Warzocha, Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie*
 • Dawid Zieliński, CEO, Columbus
 • Przedstawiciel PKN Orlen

10:00 – 10:50 Ewolucja w kierunku lokalnych systemów energetycznych – uwarunkowania, determinanty, narzędzia wsparcia

10:00 – 10:10 Prezentacja: Wdrożenie centralnej bazy informacji – w jakim stopniu będzie wsparciem dla funkcjonowania rynku energii?

 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE

10:10 – 10:50 Debata:

 • Otwarte dane w sektorze energii elektrycznej – potrzeby i możliwości
 • Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny w Polsce?
 • Narzędzia usprawniające przejście ze scentralizowanego systemu energetycznego do rozproszonych systemów lokalnych
 • Rozwiązania do obsługi cyfrowego łańcucha dostaw
 • Rozwój sieci transeuropejskich

Prelegenci:

 • Jarosław Kwasek, Prezes Zarząu, PGE Dystrybucja*
 • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe, SAP*
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, Operator Chmury Krajowej*
 • Lesław Winiarski, Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii, PSE
 • Robert Zasina, Prezes Zarząu, Tauron Dystrybucja

10:50 – 11:40 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – model centralny vs. rozproszony

 • Bezpieczeństwo obiektów energetycznych – wpływ na działania polskiego systemu energetycznego
 • Potencjalne zagrożenia oraz skutki cyber ataków na sieć Smart Grid
 • Aspekty prawne i regulacyjne dotyczące lotów dronami nad obiektami infrastruktury krytycznej
 • Środki techniczne zapewniające bezpieczną pracę obiektów strategicznych

Zaproszeni prelegenci:

 • Jędrzej Graf, Redaktor Naczelny, Defence 24*
 • Tomasz Borkowski, Członek Zarządu, MindMade*
 • Tomasz Kończyło, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Paweł Noga, Dyrektor Oddziału, PGE GiEK*
 • Kamil Kowalczuk, IT Security Solution Manager, Innogy IT Support*

11:40 – 12:10 Przerwa

12:10 – 12:30 Nowoczesne strategie przedsiębiorstw energetycznych

12:10 – 12:20 Prezentacja: Jak stworzyć cyfrowy model funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego?

 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce

12:20 – 13:00 Debata:

 • Innowacje w handlu energią elektryczną i gazem
 • Relacje klienta z firmami technologicznymi – determinanty w pozyskiwaniu nowych odbiorców
 • Wpływ pandemii na kontakt i obsługę klienta
 • Kierunki rozwoju sprzedaży i zakupu zielonej energii

Prelegenci:

 • Robert Choma, Prezes Zarządu, PGE Obrót*
 • Jacek Dziuba, Prezes Zarządu, Enea Innowacje*
 • Piotr Jaworski, Enterprise Sales, Salesforce
 • Karol Janosz, Prezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta*
 • dr Andrzej Modzelewski, Członek Zarządu ds. Infrastruktury, innogy Polska*
 • Tomasz Lesiewicz, Prezes, Enspirion
 • Przedstawiciel PwC

13:00 – 13:40 Przemysł energochłonny w procesie transformacji energetycznej

 • Proces wyrównywania cen na rynkach zagranicznym i polskim
 • Transformacja przemysłu energochłonnego a transformacja sektora energii energetycznej
 • Rola energetyki przemysłowej i powstającej wokół niej klastrów energii w dekarbonizacji Polski

Prelegenci:

 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego*
 • Stefan Dzienniak, Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa
 • Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty*
 • Henryk Kaliś, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland
 • Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu, Alchemia SA.*
 • Tomasz Ślęzak, Dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland*

13:40 – 14:20 Transformacja ciepłownictwa

 • Czynniki sprzyjające powstawanie nowych jednostek ciepłowniczych przy wykorzystaniu OZE
 • Polityka klimatyczna a kogeneracja – efektywność i wydajność energetyczna
 • Kogeneracja jako sposób na ograniczenie emisji CO2
 • Modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
 • Techniczne możliwości uzyskania ciepła systemowego ze spalania biomasy
 • Ogrzewanie hybrydowe – kolektory słoneczne wraz z wielkoskalowymi pompami ciepłą

Prelegenci:

 • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska*
 • Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu, PGE Energia Ciepła*
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa
 • Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu, PGNiG Termika
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Jacek Uhryn, Prezes Zarządu, Tauron Ciepło*

14:20 – 15:00 Morska energetyka wiatrowa

 • Planowanie morskiej sieci energetycznej – potencjał w realizacji celów zielonej polityki
 • Inwestycja w offshore – problematyka przygotowania regionu pomorskiego (perspektywa regionalna)
 • Modele finansowania strategicznych projektów na morzu
 • Udział prywatnego finansowania na realizacje polityki ochrony klimatu
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze energetyki wiatrowej

Prelegenci:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Anna Moskwa, Prezes Zarządu, Baltic Power
 • Paweł Łoszczyk, Prezes Zarządu, Hitachi ABB Power Grids*
 • Maciej Stryjecki, Head of Offshore, Polenergia*
 • Michał Kołodziejczyk, Country Manager, Equinor*
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica*
 • Przedstawiciel Ørsted
 • Przedstawiciel EDP Renewables
 • Przedstawiciel Siemens Gamesa
 • Przedstawiciel Vestas

Czas trwania

I dzień: 9:00-15:40 II dzień: 9:00-15:00

Prelegenci

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zbigniew Gryglas
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Rafał Gawin 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Tobiasz Adamczewski    

Kierownik ds. OZE, Forum Energii

Jan Biernacki 

Senior Manager, PwC

Szymon Byliński 
Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dorota Dębińska-Pokorska    

Partner, PwC

Mikołaj Dowgielewicz 
Dyrektor Generalny, Europejski Bank Inwestycyjny

Artur  Drobiecki

         Doradca , Limitless Technologies

Stefan Dzienniak

Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Joerg Ferchow

Chief Solution Expert, SAP

Michał Hetmański

Prezes Zarządu,  Instrat

Piotr Jaworski

Enterprise Sales, Salesforce

Henryk Kaliś

Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Jakub Kowalski
Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa

Filip Kowalski

General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe      SAP

Jerzy Kozicz

Prezes Zarządu, CMC Poland

Michał Legumina  

Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende

Tomasz Lesiewicz
Prezes, Enspiron

Piotr  Lisiecki

Prezes Zarządu, Alchemia SA

dr Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezes Zarządu, Forum Energii

Paweł Pisarczyk

CEO, Atende Industries

Vakis Ramany 
Senior Vice President Development, New Nuclear Projects, EDF

Andrzej Rubczyński      

Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii

Jan Sakławski

Radca Prawny | Partner    Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.

Arkadiusz Sekściński
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG

Paweł Stańczyk
Prezes Zarządu, PGNiG Termika

dr Mariusz Sudoł 

Operations Director CEE   Hitachi Europe Ltd.

Filip Sypko

Head of Global Business Development   Green Genius

Jakub Wiech

Z-ca Redaktora Naczelnego, Energetyka24.com

Lesław Winiarski

Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii         PSE

Szymon Witoszek

Regional Product Manager CEE & Nordic Europe w Huawei Technologies

Tadeusz Woszczyński  

Country Manager – Poland, Austria & CEE, Hitachi Europe Ltd.

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu, Columbus Energy

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać ze specjalnie przygotowanej wirtualnej platformy, na której będą mieli dostęp do:
streamingu z głównej sceny Kongresu
strefy Partnerów
zadawania pytań i komentowania tego, co dziać będzie się na scenie
nawiązywania relacji na prywatnych czatach/videoczatach i pokojach tematycznych
networkingu polegającym na losowym łączeniu uczestników na 3 minutowe rozmowy

Rejestracja

Cena standardowa
2 295
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do wszystkich nagrań z kongresu, dostęp do prezentacji udostępnionych przez prelegentów, efektywny networking podczas wydarzenia za pomocą platformy możlwość nawiązywania relacji biznesowych, prywatnych czatów i videorozmów
Dostępne zniżki:
 • 4.36% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 13.07% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 17.43% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MMC Polska
00-193 Warszawa
Stawki 2
woj. mazowieckie
Jesteśmy organizatorem najwyższej jakości spotkań biznesowych w Polsce. Nasze kongresy, konferencje i szkolenia gromadzą kadrę menadżerską, przedstawicieli zarządów globalnych firm oraz specjalistów z niemal wszystkich dziedzin. Każde z wydarzeń stan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na swój adres mailowy fakturę pro formę, którą należy opłacić w ciągu 7 dni.

 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MMC Polska
00-193 Warszawa Stawki 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!