Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//organizatorzy/centrum-ib-sp-zoo-226

Informacje o firmie
 • Centrum IB Sp. zo.o.

  ID firmy: 226
 • Adres:

  Św. Filipa 7
  31-150 Kraków
  woj. małopolskie
 • tel.: 0126343250
  fax: 0126328075
  www: www.ibc.edu.pl
Zadaj pytanie:
O firmie

O Nas:

Firma ”CENTRUM IB” Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku.

Realizujemy programy podwyższania kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zajmujemy się rozwojem personalnym w związku z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym, wdrożeniami, podwyższaniem efektywności i jakości pracy, wzrostem konkurencyjności oraz ze zmieniającymi się dynamicznie uregulowaniami prawnymi.

Głównym obszarem naszej działalności są szkolenia kadry kierowniczej z tematyki nowatorskich metod zarządzania, psychologii kierowania, zasobów ludzkich. Szkolenia prawne w zakresie prawa: pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, uwarunkowań związanych z restrukturyzacją i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, zasad udzielania zamówień publicznych, windykacji wierzytelności, kodeksu spółek handlowych, prawnych aspektów ochrony środowiska, czynności zarządczych w obrocie gospodarczym, zagadnień przygotowania i przeprowadzania negocjacji oraz zawierania umów, regulacji dot. rękojmi i gwarancji, kontroli finansowej, systemów finansowych i rachunkowości, pozyskiwania środków pomocowych z funduszy UE na działalność przedsiębiorstw.

Większość kursów realizowana jest w oparciu o przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów programy autorskie, które są stale udoskonalane w związku ze zmieniającymi się wymaganiami i standardami.


”CENTRUM IB” Sp. z o.o. jest organem założycielskim Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego Centrum IB ze statusem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, zajmującej się nadawaniem kwalifikacji, szkoleniem i doskonaleniem oświatowej kadry kierowniczej, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli. Od roku 1998 zgodnie z wymogami MEN regularnie prowadzimy kształcenie ustawiczne kadr oświatowych związane z reformą szkolnictwa. Realizujemy kursy kwalifikacyjne (na podstawie zgody udzielanej przez Ministra Edukacji lub Małopolskiego Kuratora Oświaty) przygotowujące do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej lub nadające nowe kwalifikacje niezbędne do kontynuowania pracy w oświacie oraz szkolenia związane z awansem zawodowym nauczycieli.

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego szkolimy rocznie około 1000 pracowników oświaty.

Od początku istnienia we wszystkich formach wzięło udział około 45 tysięcy osób.

W 2007 roku zostaliśmy laureatami konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego ”Dobre praktyki EFS” i otrzymaliśmy tytuł ”Najlepsza Inwestycja w Człowieka”.

”CENTRUM IB” Sp. z o.o. posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wszystkie konieczne uprawnienia niezbędne dla całości prowadzonych kursów i szkoleń.

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: (0)