Jakie projekty biznesowe opłaca się realizować? Ocena i zarządzanie projektami biznesowymi

O seminarium

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do oceny zasadności i opłacalności projektów biznesowych oraz do zarządzania projektem w trakcie jego realizacji.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 • rozumiał związek decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów,
 • w stanie przygotować dobre uzasadnienie biznesowego projektu,
 • potrafił przeprowadzić analizę i ocenę projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe,
 • rozumiał wpływ kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i potrafił podać rekomendację w zakresie realizacji projektu,
 • dobrze znał proces zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie oceny opłacalności projektów.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Autorski program FIG Polska opracowany z myślą o osobach, które są odpowiedzialne za realizację szeroko rozumianych projektów biznesowych, decydują o ich realizacji oraz/lub monitorują ich realizację.
 • W odróżnieniu od innych programów dotyczących oceny projektów inwestycyjnych, program FIG Polska nie koncentruje się wyłącznie na aspekcie technicznym oceny projektów, ale również na aspekcie zarządczym.
 • Program obejmuje zagadnienia związane z szacowaniem przychodów z nowych projektów i popytu na nowe produkty/usługi oraz zagadnienia kanibalizacji produktów/usług.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków zarządzania finansami i portfelem projektów inwestycyjnych.

Kluczowe korzyści

 • Zrozumienie związku decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów realizacja strategii nie jest możliwa).
 • Nauczenie się jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu.
 • Opanowanie metodyki analizy i oceny projektu biznesowego w oparciu o kryteria finansowe.
 • Zrozumienie wpływu kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i rozwój umiejętności rekomendowania projektów do realizacji.
 • Poznanie procesu zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk odpowiedzialni za realizację projektów biznesowych, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii,rozwoju, R&D, produkcji, IT; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów, którym potrzebna jest wiedza o podstawowych narzędziach finansowych użytecznych w finansowej analizie projektów inwestycyjnych. Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

 

Program seminarium

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Analiza i ocena projektów biznesowych

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W co inwestować: w aktywa materialne czy niematerialne? Projekty biznesowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
  1. Projekty biznesowe sercem realizacji strategii organizacji.
  2. Typy projektów biznesowych (optymalizacyjne, przychodowe, przymusowe, odtworzeniowe), a co z inwestycjami w sieć dystrybucji, rozwój zasobów ludzkich, rebranding, zmianę modelu organizacyjnego firm czy w badania rynku?
  3. Specyfika projektów biznesowych w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju.
 3. Od czego zależy powodzenie w realizacji projektu biznesowego? Proces zarządzania projektem biznesowym. – Dyskusja
 4. Dlaczego nie wszystkie projekty biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami? Jak zidentyfikować i oszacować ryzyko inwestycyjne?
  1. Źródła ryzyka i szacowanie ryzyka biznesowego dla różnych typów projektu. – Ćwiczenie
 5. Ocena opłacalności projektów biznesowych – metoda „krok po kroku”.
 6. Szacowanie korzyści z projektów biznesowych.
  1. Projekty optymalizacyjne, przychodowe, badawczo-rozwojowe – rodzaje korzyści w projektach.
  2. Jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu? – Przykłady
 7. Szacowanie przychodów z projektów biznesowych – przychodowych oraz metody szacowania popytu rynkowego.
  1. Przychody jako funkcja ilości i ceny.
  2. Ocena atrakcyjności i szacowanie potencjału rynkowego dla nowego produktu – źródła danych o popycie rynkowym.
  3. Metody szacowania i prognozowania popytu rynkowego: na bazie badań rynkowych oraz pośrednie (statystyki).
  4. Analiza konkurencji w danym segmencie rynkowym – jakie dane o konkurentach są istotne?
  5. Ile danego segmentu klientów mogę mieć dla siebie? Penetracja rynku, CAGR % i market share. – Ćwiczenie
 8. Rachunek zysków i strat – Profit&Loss Account (P&L) podstawą do szacowania przepływów netto z inwestycji.
  1. Czym jest rachunek zysków i strat?
  2. Jakie są główne poziomy wyników i o czym nas informują? Czym jest EBIT a czym EBITDA?
  3. Jak wykorzystać P&L do oceny projektów inwestycyjnych?
  4. Jaka jest różnica między P&L a Cash Flow? Jaki jest wpływ amortyzacji na przepływy z projektu inwestycyjnego? – Ćwiczenie
  5. Czym jest OPEX?
 9. Jak szacować wydatki związane z projektem biznesowym?
  1. Co jest, a co nie jest nakładem inwestycyjnym (CAPEX-em) w sensie księgowym i ekonomicznym?
  2. Skąd biorą się nakłady? Szacowanie CAPEX.
  3. Metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (working capital requirement) w projekcie. – Ćwiczenia
 10. Jak wykonać projekcje przepływów netto z inwestycji (Free Cash Flow – FCF).
  1. Metody szacowania przepływów operacyjnych projektu.
  2. Czas życia inwestycji a przepływy pieniężne w projekcie.
  3. Techniki dyskontowania przepływów pieniężnych. Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne? (Discounted Free Cash Flow – DFCF). – Ćwiczenie
  4. Jak obliczyć wartość rezydualną projektu (RV – residual value)?
 11. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Finansowanie i zarządzanie projektem biznesowym

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak rozwiązać możliwe problemy w kalkulacji przepływów z inwestycji?
  1. Jak ująć proces kanibalizacji w przychodach z nowych produktów?
  2. Czy i kiedy powinniśmy uwzględniać koszty utraconych korzyści?
  3. Czy środki zainwestowane w zapotrzebowanie na kapitał obrotowy się zwrócą? – Ćwiczenie, Dyskuska, Przykład
 3. Jak trafnie ocenić rentowność projektu biznesowego? Finansowe kryteria oceny projektów biznesowych.
  1. Czas zwrotu (Payback Period, PP). – Ćwiczenie
  2. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV). – Ćwiczenie
  3. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR). – Ćwiczenia
  4. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index, PI).
 4. Akceptacja czy odrzucenie projektu biznesowego?
  1. Kryteria oceny projektów biznesowych.
  2. Modele scoringowe oceny projektów biznesowych. – Przykłady
 5. Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu? Ocena rentowności projektu w trakcie jego realizacji. – Ćwiczenie
 6. Jak bezpieczne finansować projekty biznesowe?
  1. Budowa planu finansowania.
  2. Źródła finansowania projektu. – Przykład
  3. Kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zalety i wady finansowania krótko- i długoterminowego. – Dyskusja
  4. Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? Analiza porównawcza sposobów finansowania projektów. – Ćwiczenie
 7. Jak koszt kapitału wpływa na opłacalność projektu biznesowego i jak go wyznaczyć?
  1. Jak wyznaczyć koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie?
  2. Jak wyznaczyć koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie?
  3. Jaki wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (WACC)? – Ćwiczenie
  4. Podstawowe błędy szacowania kosztu kapitału.
  5. Wykorzystanie dźwigni finansowej do poprawy rentowności projektu inwestycyjnego.
 8. Jak zarządzać projektami biznesowymi w kontekście budowania wartości firmy?
  1. Kiedy projekty biznesowe zwiększają wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja
 9. Jak realizacja projektów biznesowych zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem wpływa na rentowność projektu? Monitoring projektów biznesowych.
  1. Jak powinna wyglądać dokumentacja realizacji projektu inwestycyjnego?
  2. Karta projektu biznesowego. – Przykłady
 10. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni, 9.00-17.00

Prelegenci

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria:

 • „Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów. Nowoczesne systemy wsparcia decyzji”
 • „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów”.
 • „Ocena i finansowanie projketów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?”

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip

Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!