Kontrakty menedżerskie oraz wynagradzanie organów zarządzających w spółkach skarbu państwa

O seminarium

Zatrudnianie kadry menedżerskiej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wiąże się z pewną specyfiką i ograniczeniami w porównaniu do sektora prywatnego. Uwagi wymagają przede wszystkim szczególne zasady ustalone tzw. ustawami kominowymi (2000, 2016). Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiona obowiązująca w tym zakresie ustawa kominowa z 2016 r. wraz z orzecznictwem i praktyką ukształtowaną w ciągu ostatnich lat. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty kształtowania polityki wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz JST. Uwzględnione zostaną także kwestie opodatkowania i oskładkowania, w tym wynikające z regulacji Nowego Polskiego Ładu.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z dotychczas stosowanymi regulacjami prawnymi oraz obowiązującą praktyką w zakresie zawierania kontraktów menedżerskich oraz zasadami ustalania wynagrodzeń kadry menedżerskiej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz JST.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, członków zarządu spółek handlowych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program seminarium

 1. Kontrakt menedżerski jako forma zatrudnienia kadry zarządzającej.
 2. Podatkowe i składkowe aspekty kontraktów menedżerskich, z uwzględnieniem najnowszych zasad wprowadzonych przez Nowy Polski Ład.
 3. Stara (2000 r.) i nowa ustawa kominowa (2016 r.).
 4. Zakres i cele ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 5. Obowiązek ukształtowania zasad wynagrodzeń członków organów zarządzających.
 6. Zasady kształtowania wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorczych.
 7. Część stała i zmienna wynagrodzenia.
 8. Polityka wynagrodzeń a określenie celów zarządczych.
 9. Odpowiedzialność rad nadzorczych za kształtowanie zasad wynagrodzeń.
 10. Charakter umowy zawieranej z członkiem zarządu.
 11. Elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy o świadczenie usług zarządzania.
 12. Uprawnienie do korzystania z urządzeń i mienia spółki dla członka zarządu.
 13. Odprawa członka zarządu.
 14. Zakaz konkurencji.
 15. Dodatkowe świadczenia związane z pracą dla członka zarządu.
 16. Analiza przykładowych postanowień w kontraktach menedżerskich.

Czas trwania

09:30–13:00

Prelegenci

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenie 2 tyg. przed wydarzeniem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!