Znajdź szkolenie lub kurs na wózek widłowy!

 • Sprawdź szkolenia wózek widłowy i kursy na wózek widłowy
 • Sprawdź jaka jest cena kursu i zapisz się na kurs przez Internet!
Wózek widłowy

Kursy na wózki widłowe: 8

 • już od 699 zł
699 zł
 • już od 770 zł
770 zł
 • już od 770 zł
770 zł
 • już od 770 zł
770 zł
 • już od 1 293 zł
1 293 zł
 • już od 609 zł
609 zł
Artykuł

Jak zostać operatorem wózka widłowego, czyli szkolenia i kursy na wózek widłowy.

Dowiedz kto powinien wziąć udział w kursie na wózek widłowy, jakie są rodzaje wózków widłowych oraz w jaki sposób zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sprawdź jaka jest cena kursu na wózek widłowy i gdzie można zrobić kurs.

Praca w magazynie, na budowie czy w zakładzie ogrodniczym często wymaga posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w tym wózkami widłowymi elektrycznymi oraz spalinowymi o różnym przeznaczeniu. Operowanie wózkiem widłowym wymaga odpowiednich kwalifikacji: prowadzenia, manewrowania, zachowania zasad bezpieczeństwa. Uprawnienia takie można zdobyć biorąc udział w szkoleniu lub kursie na wózek widłowy oraz przystępując do egzaminu państwowego.

Kto powinien rozważyć kurs na wózki widłowe?

Kurs na operatora wózka widłowego warto rozważyć, jeśli pracujemy lub planujemy podjęcie pracy w miejscach takich jak:

 • magazyny, magazyny wysokiego składowania, składy towarów,
 • hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe,
 • zakłady produkcyjne i montażowe,
 • porty, zakłady przeładunkowe,
 • budowy,
 • warsztaty, stolarnie,
 • wielkopowierzchniowe szklarnie, szkółki roślin itp.

Kurs na wózki widłowe oraz pozytywnie zaliczony egzamin pozwalają uzyskać uprawnienia, które ważne są zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, dlatego kurs jest dobrym wyborem również dla osób wyjeżdżających do pracy za granicą. Posiadanie uprawnień jest częstym warunkiem uzyskania zatrudnienia w przemyśle i wielu innych branżach w Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.

Jakie są rodzaje wózków widłowych?

Istnieje kilka rodzajów wózków widłowych, w tym:

 1. Wózki widłowe elektryczne: zasilane za pomocą baterii (akumulatora) i przeznaczone do użytku wewnątrzzakładowego oraz innych miejsc, w których zastosowanie wózka spalinowego lub gazowego nie jest możliwe.

 2. Wózki widłowe spalinowe: zasilane benzyną, olejem napędowym lub gazem LPG lub CNG, przeznaczone do użytku zewnątrzzakładowego lub do pracy w trudnych warunkach. Wewnątrz budynków możliwe jest zastosowanie wózka spalinowego pod warunkiem wyposażenia budynku w specjalne filtry i wywietrzniki.

 3. Wózki widłowe teleskopowe (inaczej wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem): posiadające teleskopowy wysięgnik, umożliwiający podnoszenie ładunków na większe wysokości i osiągnięcie większego zasięgu pracy.

 4. Wózki widłowe podnośnikowe: posiadające specjalny mechanizm podnoszący, umożliwiający podnoszenie ładunków na większe wysokości. Mogą występować jako wózki sterowane z poziomu, podestu roboczego, jak też z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

 5. Wózki widłowe przegubowe: posiadające przegub, umożliwiający skręcanie kierownicy, co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

 6. Wózki widłowe jezdniowe-pługowe: specjalnie przystosowane do pracy na zewnątrz budynków, gdzie poruszanie się po nierównym terenie wymaga odpowiedniego przystosowania.

 7. Wózki widłowe terenowe: są to specjalistyczne wózki wykorzystywane w miejscach trudno dostępnych, o nierównym i grząskim podłożu (np. na placach budowy, w ogrodach).

 8. Wózki widłowe boczne (inaczej wózki widłowe bocznego załadunku): charakteryzujące się umiejscowieniem siedziska operatora bokiem do kierunku jazdy.
Uprawienia na wózki widłowe

Uprawnienia na wózek widłowy to certyfikat, który potwierdza, że dana osoba posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do obsługi tego typu maszyny. Aby uzyskać uprawnienia, należy przejść specjalistyczne szkolenie/kurs oraz zdać egzamin. Uprawnienia te są ważne przez okres od 5 do 10 lat i wymagają odnowienia po upływie tego terminu.

Chcąc ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe (ukończoną szkołę podstawową).

Kandydaci spełniający powyższe warunki, mogą przejść kurs na wózki widłowe, a następnie muszą zdać egzamin państwowy odbywający się na terenie ośrodka szkoleniowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kandydaci, którzy pomyślnie zaliczą egzamin są uprawnieni do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przed UDT, a co za tym idzie mogą podjąć pracę jako operator wózka widłowego.

Kategorie uprawień na wózki widłowe

Istnieje kilka kategorii uprawnień na wózki widłowe:

 • Kategoria urządzeń III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane – obejmuje urządzanie takie jak wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla; również wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące wyposażone w podest, na którym może stać operator podczas pracy wózkiem. Uprawnienia wydawane są na okres 10 lat, respektowane są zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.

 • Kategoria urządzeń II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem wózków specjalizowanych. Kategoria ta pozwala obsługiwać wózki z kategorii III WJO oraz wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych, jak też wózki boczne. Uprawnienia wydawane są na okres 10 lat, respektowane są zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.

 • Kategoria urządzeń I WJO – wózki podnośnikowe specjalizowane. Kategoria ta obejmuje wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe) oraz wózki, które podnoszą ładunek wraz z operatorem do góry. Jest to najwyższa kategoria uprawnień, a więc pozwala na obsługę wózków ze wszystkich kategorii, z dowolnym napędem, udźwigiem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat, respektowane są zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.
Jak wygląda i przebiega egzamin na uprawnienia na wózki widłowe?

Egzamin UDT na wózki widłowe składa się z dwóch części:

 • teoretycznej – obejmującej pisemny test realizowany pod nadzorem komisji egzaminacyjnej. Do zaliczenia testu wymagane jest udzielenie minimum 11 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań. Baza pytań testowych obejmuje 245 pytań.

 • praktycznej – realizowanej pod nadzorem komicji egzaminacyjnej UDT na placu manewrowym. W trakcie części praktycznej sprawdzane są umiejętność jazy wózkiem, wykonywania manewrów oraz przestrzeganie zasad BHP.
Cena kursu na wózek widłowy

Cena kursu na wózek widłowy może się różnić w zależności od miejsca, w którym jest przeprowadzany oraz od rodzaju kursu. Ogólnie cena za kurs na operatora wózka widłowego w Polsce waha się od około 300 złotych do kilku tysięcy złotych.

Cena zależy od kilku czynników, takich jak:

 • rodzaj kursu (podstawowy, uzupełniający, specjalistyczny)
 • rodzaj wózka widłowego na jakim będzie odbywał się kurs
 • czas trwania kursu
 • miejsce, w którym odbywa się kurs,
 • organizator, czy jest to szkoła zawodowa czy firma szkoleniowa.

Przykładowo: kurs na operatora wózka widłowego zwykle trwa 1 dzień, a jego koszt wynosi od 300 do 900 zł. Kursy zaawansowane trwające od 2 do 4 dni kosztują od 2 000 do 3 000 zł, w zależności od szkoły.

Często kurs na wózek widłowy może występować pod różnymi nazwami, takimi jak szkolenie wózek widłowy, kurs na operatora wózka widłowego, kurs na uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia wózek widłowy, wózki widłowe szkolenie czy kurs na wózki. Wszystkie te nazwy są bliskoznaczne i najcześciej nie mają znacznenia, zapisując się na szkolenia na wózki widłowe warto jedynie upewnić się, że uprawniają one do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Jak zostać operatorem wózka widłowego, czyli szkolenia i kursy na wózek widłowy.
Kurs wózek widłowy, szkolenie wózek widłowy

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs na wózek widłowy!