Effective Problem Solving - Metoda 8D, ISHIKAVA, 5WHY

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikava, Burza Mózgów, Diagram Pareto, Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

Zastosowanie Effective Problem Solving w rozwiązywaniu problemów jakościowych:

Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

 

FORMA SZKOLENIA: 

Szkolenie to w 75% warsztat, gdzie uczestnicy po krótkiej prezentacji narzędzia będą mogli je przetestować w praktyce na przygotowanych przykładach.  Na koniec uczestnikom szkolenia zostaną przekazane w wersji elektronicznej edytowalne przykłady arkuszy, formularzy czy też raportów. Przekazane dokumenty będą dobrą bazą do przygotowania własnych formularzy z uwzględnieniem specyfiki firmy.    

 

Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.
 • Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. 

PROGRAM SZKOLENIA: Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why:

Podczas rozwiązywania problemów jednym z najważniejszych tematów jest identyfikacja głównej przyczyny. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia procesów jest odkrycie przyczyny źródłowej. Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu.

Szkolenie z Problem Solving pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności dzięki, którym będą umieli zdiagnozować przyczynę źródłową problemu a następnie będą wstanie wspólnie wypracować rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne wyeliminowanie problemu za pomocą narzędzi jakie zostaną przedstawione na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie Problem Solving dla pracowników jakości

Managerów Jakości, Specjalistów & Inżynierów Jakości/ procesu/ produkcji, Inspektorów i Techników Kontroli Jakości

Program szkolenia

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.

2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?

3. Problem Solving a cykl PDCA.

4. Istota metody 8D,poszczególne kroki w metodzie:

 • Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci? Jakie mają wymagania?
 • Punkt widzenia klienta.

5. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?

 • Co to jest problem?
 • Jak skutecznie opisać problem?
 • Analiza jest/nie jest.
 • 5W 2H.

6. Istota wiarygodności danych wykorzystywanych do analizy problemu:

 • Podstawy MSA

7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów:

 • Efekt synergii pracujących zespołów. Test NASA.
 • Kreatywność zespołów i co na nią wpływa.
 • Zabójcy kreatywności.

8. Raport A3 i 8D – elementy arkuszy:

 • Identyfikacja problemu.
 • Cel – określenie stanu docelowego.
 • Analiza przyczynowo – skutkowa.
 • Określenie środków zaradczych.
 • Plan działań.
 • Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników.
 • Dalsze działania – standaryzacja.

9. Raporty jako narzędzie komunikacji w organizacji.

10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving:

 • SMART-ne definiowanie celu.
 • Burza mózgów – metoda generowania pomysłów.
 • Diagram Ishikawy.
 • Metoda 5 Why.
 • Analiza Pareto – Lorenza.
 • Histogram.

11. Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.

12. PDCA – Ćwiczenie nie da się „nie istnieje”.

13. Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.

14. Warsztat

15. Podsumowanie

Czas trwania

2 dni (16 godzin szkoleniowych)

W godzinach 9:00-16:00

Prelegenci

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie. Koordynator projektu Pracy grupowej oraz projektów doskonalących „KVP”. Konsultant i trener Stowarzyszenia ds. Badania Pracy
i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych.

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście podniesienia sprawności organizacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba SGP

Częstochowa

woj. śląskie

Hotel

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
1 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5.26% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Legionów 90/100
 • Kod pocztowy: 42-202
 • Miejscowość: Częstochowa
 • Numer NIP: 9492069403

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa, Polska
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!