FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Są one stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • szkolenie w formie warsztatowej
 • kontakt z trenerem na żywo
 • możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi
 • doświadczony trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
Kto powinien wziąć udział?

Wszystkich osób zajmujących się realizacją kontraktów zgodnie z zasadami FIDIC.

Program szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO FIDIC

MODUŁ II. FIDIC - MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA (NIEZALEŻNYCH) INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW

MODUŁ III. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG PROCEDUR FIDIC

MODUŁ IV. PODMIOTY KONTRAKTU

MODUŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY W REALIZACJI PROJEKTU

MODUŁ VI. INŻYNIER KONTRAKTU: UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

MODUŁ VII. ZASADY I METODYKA WSPÓŁDZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY I INŻYNIERA W RAMACH KONTRAKTU

MODUŁ VIII. UWARUNKOWANIA STOSOWANIA PROCEDUR FIDIC W WARUNKACH POLSKICH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo zamówień publicznych

MODUŁ IX. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE FIDIC

 • Procedury Zamówień Publicznych
 • Zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej)
 • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC

MODUŁ X. TWORZENIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

 • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
 • Wprowadzenie do Warunków Ogólnych
 • Wprowadzenie do Warunków Szczególnych
 • Przegląd dokumentów Kontraktu
 • Standardy FIDIC w projektach unijnych
 • Zakres i reguły stosowania
 • Wymogi formalne poszczególnych programów
 • Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych

MODUŁ XI. "CZERWONA KSIĄŻKA"

 • Warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu

MODUŁ XII. "ŻÓŁTA KSIĄŻKA"

 • Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem

MODUŁ XIII. "SREBRNA KSIĄŻKA"

 1. Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz

MODUŁ XIV. HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROJEKTU

MODUŁ XV. RAPORTY, OCENY, ANALIZY

MODUŁ XVI. ROZLICZANIE KONTRAKTÓW

 1. Budżet projektu
 2. Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
 3. Metodyka monitorowania, raportowania

MODUŁ XVII. UBEZPIECZENIA KONTRAKTU

Czas trwania

DO UZGODNIENIA (2 x 6 GODZ.)

Prelegenci

WŁODZIMIERZ GAWROŃSKI

Praktyk. Menedżer, prawnik, ekonomista, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.

Ukończyłem między innymi:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Magisterskie Studia Menedżerskie - typu MBA
 • Międzynarodowe Studia Doktoranckie - Zarządzanie Kapitałem

Z wykształcenia jestem prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuję się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynałem w administracji państwowej, kierowałem firmami produkcyjnymi, realizowałem przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jestem trenerem biznesu.

Kariera zawodowa

W swojej karierze zawodowej zajmowałem się zarówno zarządzaniem, administrowaniem i szkoleniem. Prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, zarządzania projektami i ryzykiem. Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie bankowości, którą zdobyłem między innymi, jako:

 • Akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Ekspert Banku PKO BP
 • Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”
 • W latach 1998- 2001 wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, od sierpnia 2000 do stycznia 2001 - pełniący obowiązki prezydenta Miasta
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Promocji Związku Miast Polskich 1998 - 2001
 • Stały przedstawiciel w Departamencie XVI (Generalna Dyrekcja Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie procedur lobbingowych, którą zdobyłem między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli. Jestem autorem i współautorem 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności).

 

Szkolenia z FIDIC

Po raz pierwszy zetknąłem się z tymi zagadnieniami w 1997 roku w Brukseli, podczas tygodniowego szkolenia zorganizowanego przez Departament XVI K.E. Byłem wówczas reprezentantem strony polskiej w projekcie "TYPIN" (Telematic Young People In Network). Następnie prowadziłem kolejne dwa szkolenia (w 1998). Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego (między innymi: Centrum Szklenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998-2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorowałem kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, z których znaczna część była realizowana w procedurach FIDIC (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001-2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie - szkoliłem wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie procedur FIDIC w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkoliłem Grupy Inżyniera (Kontraktu), realizujące inwestycje - ostatnio: Grupę Inżyniera (Kontraktu) "EnergoPomiar Gliwice", Budowa Bloku Łagisza 640 MW.

 

Przygotowane i przeprowadzone bloki szkoleniowe:

 • Cykl szkoleń w zakresie technik sprzedaży i procedur negocjacyjnych (dla pracowników banków). Produkty: kredyty inwestycyjne, konsorcjalne, hipoteczne, konsumpcyjne, obligacje, obligacje komunalne, akredytywy, produkty leasingowe, usługi rozliczeniowe itd.
 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami, w tym procedury FIDIC.
 • Prowadzenie przez okres trzech lat szkoleń na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie dla bankowców, programów szkoleniowych w zakresie zarządzania ryzykiem projektów, przeprowadzenie 5 pełnych cykli edukacyjnych zakończonych egzaminami.
 • Szkolenia w zakresie praktycznych procedur dotyczących zamówień publicznych (jednostki samorządowe, banki i firmy).
 • Opracowania dotyczące między innymi: Strategii innowacyjnych i Parków Technologicznych wg wymogów „Cordis”.
 • Przygotowanie dydaktyczne i przeprowadzenie 160 - godzinnego szkolenia, zakończonego egzaminem państwowym, dla grupy 26 doradców Banku PKO BP S.A. w zakresie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kilkunastu szkoleń w zakresie autoprezentacji i kontaktów z mediami.
 • Udział w charakterze wykładowcy, prezentującego lub moderatora w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie itp.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

SZKOLENIE W SIEDZIBIE KLIENTA
GRUPA DO 12 OSÓB
9 640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 14 dni przed terminem
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!